De Conflictfase of de Stormingfase is de fase van de onderlinge botsingen. Na de kat-uit-de-boom-kijk fase wordt het tijd om de rollen in een groep helder te krijgen. De pikorde moet bepaald worden in de klas en dat gaat soms heel geleidelijk en soms gaat het er heftig aan toe. Kinderen die bijvoorbeeld sterk beïnvloed worden door de straatcultuur stappen er soms stevig in. Ze proberen via agressie (de uitdager) hun punt duidelijk te maken. Er zijn ook kinderen die totaal geen ervaring hebben met ruzie maken omdat het vanuit thuis ontweken wordt. Een manier om een klas sterk te maken in het omgaan met conflicten is leren wat een conflict is, hoe je ermee om kunt gaan en wanneer een bepaalde stijl effectief is en wanneer niet. En natuurlijk helemaal interessant om ook als team te kijken hoe jullie dit doen. Want als je agressief gedrag op het plein ontwijkt…dan kan ik je garanderen dat dat wet wal problemen gaat opleveren.

Als ik vroeger ruzie maakte dan was het altijd heftig. Alsof ik niet op een rustige manier mijn grenzen kon bewaken, alsof ik het gevoel had dat ik daar vooral veel stampij van moest maken omdat ik anders misschien niet gehoord werd? Maar ja, zoals ik vorige week ook al schreef, ik had het ook niet echt geleerd vanuit huis uit.

En jij?

Heb jij geleerd om ruzie te maken? Heb jij geleerd om met botsingen om te gaan? In het blog van vorige week stelde ik al de vraag: Ben je een uitdager, een ontwijker, een susser of een tot-tien-teller? Mocht je het gemist hebben, hierbij de link.

 1. De uitdager reageert agressief, wordt driftig en slaat erop los.
 2. De ontwijker ontwijkt het conflict. Je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt.
 3. De susser probeert vooral te voorkomen dat het tot een conflict komt en dekt het liefst alles toe.
 4. Je staat stevig op je benen, je komt voor jezelf op en houdt ook rekening met de ander. Dit is de toptien-teller. Hier zoek je naar een win-win oplossing.

Wat herkennen leerlingen in de conflictfase bij zichzelf? Hoe gaan zij met botsingen om? Wie ontwijken liever de ruzie door weg te lopen of juist te doen wat anderen willen? Of wie reageert juist agressief? Met wie hebben ze wel eens ruzie? Hoe lossen ze dat op? Is dat voor beide partijen prettig? Past het binnen de missie van de groep?

Voer het gesprek met elkaar. Vertel ook hoe jij het als kind deed. Hoe heb jij geleerd om met conflicten om te gaan? Zie hiervoor ook het blog van vorige week. Link toevoegen

STORM-kaartje

Elsa schreef me dat het STORM kaartje gedurende de conflictfase voor haar een welkome aanvulling is. Het helpt haar om  concrete invulling te geven aan gewenst gedrag bij een botsing: “STORM  laat kinderen zien, voelen en ervaren hoe ze in moeilijke situaties elkaar kunnen opzoeken in plaats van mijden. Het geeft ze bruikbare concrete handvatten in denken en doen. Het één ondersteunt het ander waardoor kinderen het makkelijk eigen maken. Ze begrijpen het. Het is logisch. De uitvoering is nog steeds een uitdaging maar het wordt wel makkelijker omdat allen dezelfde taal spreken en dezelfde kennis hebben. Uiteindelijk wil ieder toch erbij horen en het samen doen”.

Maak jij al gebruik van het STORM-kaartje?

STORM: Vijf stappen om een Conflict op te lossen

STAP 1: Stop en koel af

STAP 2: Toon Respect

 • Wat is het probleem?
 • Wat dacht je?
 • Wat voelde je?
 • Wat deed je?

Geef leerlingen de kans om hun verhaal te doen in de ik-vorm. Help ze met het onder woorden brengen van hun gevoelens. Hoor hun verhaal. Raak niet betrokken in het conflict. Ga niet op zoek naar DE waarheid. Er is alleen maar beleving. Blijf een buitenstaander. Vat aan het eind de situatie samen: dus als ik het goed begrijp dan is voor jou het probleem…en voor jou het probleem…klopt dat?

STAP 3: Oplossingen laten bedenken

 • Is er iemand gekwetst?
 • Ja? Hoe kan je het goedmaken?
 • Nee? Hoe kan je het de volgende keer anders doen?

Vraag de kinderen hoe ze het probleem kunnen oplossen. Laat ze zelf voorstellen doen. En laat ze vooral meerdere oplossingen bedenken. Blijf in je rol als coach.

STAP 4: Rustig met elkaar een oplossing kiezen

STAP 5: Maak een plan en voer het uit.

Bedank elkaar voor de manier waarop ze het samen hebben opgelost. Sluit af met een handdruk of een boks.

Vraag later nog even of het gelukt is. Laat ze vooral zelf voor een oplossing kiezen. Geef ze vooral een compliment als ze hierin geslaagd zijn. Je kan het STORM kaartje hier downloaden>>>

Jouw rol als leerkracht

Jouw rol als leerkracht is dus niet de oplossing aandragen, maar jouw rol is begeleidend, coachend; je begeleidt de leerlingen bij de stappen. Boze mensen luisteren niet. Dus als je merkt dat de kinderen nog te boos zijn om te praten. Stel het uit. Het is een goede gewoonte om ruzies na schooltijd uit te praten. “Het is nu tijd om aan het werk te gaan, maar om 15.00 uur zoeken we met elkaar een oplossing”. Merk je echter dat het voor de leerling te veel interne storing geeft, zet dan de klas aan het werk en voer dit gesprek buiten de klas.

Ik wens je veel succes!

En natuurlijk hoor ik graag je ervaringen met het STORM-kaartje in het commentaarveld hieronder. Of als jij een andere aanpak hebt die erg goed werkt, dan lees ik dat graag.

Zorg dat je het Verschil maakt voor kinderen!

Met een verschillige groet,

Jelly