In 2015 verscheen mijn boek Klasse(n)Kracht met RESPECT voor de klas. Ik was in de veronderstelling dat als ik mijn aanpak zou beschrijven, er geen ‘moeilijke’ groepen meer hoefden te zijn omdat iedereen een handleiding in handen had om er mee aan de slag te gaan.

Niets was minder waar. Naar aanleiding van het boek kwamen er juist steeds meer vragen. En dus ontstond de volgende stap.

Mijn missie, alle kinderen in Nederland voelen zich veilig op school, resoneerde in de harten van vele anderen. Hoe zou het zijn wanneer ik mensen kan opleiden zodat er door heel Nederland Specialisten Klasse(n)Kracht® zijn die scholen kunnen begeleiden.

Mijn eigen kweekvijver. En zo kwam het dat in 2017 de eerste opleidingsgroep startte. Een CPION erkende Post HBO Opleiding. Er zijn inmiddels ruim 60 mensen opgeleid.

En om je een indruk te geven van hoe de opleiding ervaren wordt en wat het voor mensen betekent geef ik aan de hand van een aantal vragen verschillende reacties van Specialisten weer.

groepsvormingsfasen- klassenkracht

Waarom ben je de opleiding gaan volgen?

Ik was altijd al geboeid en betrokken op het groepsproces van een klas. Ik zie, voel en analyseer veel.

Maar hoe heb je invloed op dit proces, dat vond ik nog wel een lastige.

 

De opleiding heeft mij echt geholpen mijn weg te vinden en nog steeds door te zoeken. Naar mogelijkheden, kansen, werkvormen, vragen, de groep laten ervaren wat er gebeurt (in het hier en nu) en wat ze graag zouden willen dat er gebeurt in hun klas.

En .. hoe ze hier samen aan kunnen werken. Zodat het fijner wordt in hun klas!

Wat was je doel?

Mijn doel was om te leren hoe ik moeilijke groepen op de rit kon zetten. Ik kom als IB-er en onderwijsondersteuner vaak moeilijke groepen tegen waarbij veel gedoe is. Daar wilde ik iets mee.

Ik hoopte dat ik door de opleiding meer te weten zou komen hoe ik dit zou kunnen doen op een planmatige manier. Ook hoopte ik dat ik meer te weten zou komen hoe zoiets ontstaat. Wat zit er achter het gedoe? Waar komt de dynamiek in de groep vandaan? Wat is de oorzaak van een verstoorde dynamiek?

Als ik daar toch eens de vinger achter kon krijgen…

En heb je daar ook antwoord op gekregen?

Ja. Ik heb tijdens de opleiding antwoord gekregen op mijn vragen en ik heb geleerd om planmatig een dynamische groep op de rit te zetten. Daarnaast heb ik geleerd om achter de deur te kijken naar wat de dynamiek veroorzaakt in de groep. 

Daar komen allerlei aspecten naar voren die invloed kunnen hebben en van invloed kunnen zijn op de dynamiek. Het is mooi om deze aspecten te (her)kennen, zodat je de juiste interventies kunt inzetten om groepen op de goede manier te begeleiden. De opleiding zorgt ook voor een stuk persoonlijk meesterschap, waardoor je ook de ander beter kan coachen. De theorie van de opleiding is in de praktijk toepasbaar.  

blog-klassenkracht-waarom-specialist-1

Wat leer je nog meer tijdens de opleiding?

De opleiding heeft mij leren ontdekken wat er, echt, is in een groep. We zien, horen en ervaren gedrag van kinderen en de leerkracht. Maar wat wordt er eigenlijk gevraagd? Door kinderen en door de leerkracht. Wat willen ze graag? En waar lopen ze tegen aan, waardoor het niet lukt om die wens, dat groepsverlangen uit te laten komen? Ik vond het heel fijn om hier meer inzicht in te krijgen.

Dit gebeurt tijdens de opleidingsdagen, door wat Jelly vertelt, de literatuur die we bestuderen en zeker ook tijdens de ontmoeting met andere specialisten in opleiding ( de klas 😃). De intervisie groep is voor mij een support-, en hulpgroep in mijn eigen ontwikkeling, we leren hier samen onze weg te vinden op het terrein van Klasse(n)kracht®. Deze opleiding volg je dan ook niet alleen, maar doe je samen.

In mijn werk kom ik dagelijks de facetten van Klasse(n)Kracht® tegen en pas ik toe wat ik geleerd heb tijdens de opleiding. Als ik gesprekken heb met collega IB-ers en we spreken over bepaalde zorgleerlingen dan wordt heel vaak de groep (inclusief de leerkracht) niet meegenomen. Door juist ook die kant te belichten kom je tot andere gesprekken. Dit merk ik ook tijdens multidisciplinaire gesprekken en gesprekken met ouders.   

En wat heeft het je persoonlijk gebracht?

Ik heb mezelf ook meer leren kennen. Hoe dingen werken voor mij, wat ik belangrijk vindt, hoe ik effectief kan samenwerken en begeleiden en wanneer ik ineffectief wordt. werkt het voor mij? Wat doe ik heel gemakkelijk en waar loop ik op vast, en hoe komt dat?

blog-klassenkracht-waarom-specialist-7

Om daarna ook plannetjes te maken om effectief aan de slag te gaan. Deze opleiding is niet een studie, zonder bij jezelf in de spiegel te kijken. Sterker nog, het begint bij jezelf en je kunt jezelf nooit buiten beschouwing laten. Precies wat er gebeurt bij een leerkracht met een ‘moeilijke’ of ‘dynamische’ groep.

 

Wat vindt je van de trainer?

Jelly is gedreven, enthousiast en niet uit de weg te slaan bij tegenslagen, zoals een lockdown. Ik vond de live tweedaagses super, maar ook de online tweedaagses die ik heb mee gemaakt zeer de moeite waard. Ook online gaat Jelly voor dynamisch en dynamiek! Ik vond het tof, want mijn ontwikkeling heeft daardoor niet stil gestaan.

Wil je ontdekken waar jij, uniek als je bent, tot je recht kan komen bij een groep? En wil je ontdekken hoe een groep tot zijn recht kan komen doordat jij daar invloed op hebt? En .. wil je dit samen doen? Volg dan absoluut de opleiding Klasse(n)kracht!

blog-klassenkracht-waarom-specialist-3 (1)

Blij

Je snapt dat ik ontzettend blij wordt van deze reacties. Het is precies wat ik voor ogen had en het is eigenlijk nog meer dan dat. Iedereen neemt nl ook zijn eigen expertise mee en daardoor ontstaan er ook weer mooie kruisverbanden, vallen er weer nieuwe kwartjes en ontwikkelen we ook weer nieuwe producten.

 Spreekt dit je aan?

Wil jij ook heel graag meer grip krijgen op het groepsdynamische proces? Of je Persoonlijk Meesterschap versterken? Zoek je antwoorden zodat je nog beter kunt begeleiden? Ben je leerkracht, gedragsspecialist, intern begeleider, ambulant begeleider of zzp-er en zou je graag een keer met mij hierover willen sparren?

Maak geheel vrijblijvend een afspraak (klik hier).

 

Met verschillige groet,

Jelly