Omgaan met verschillen

Omgaan met verschillen

“Hoe leer ik een klas omgaan met verschillen? Ik heb te maken met een groep met twee uiterste polen. Een groepje hele extraverte leerlingen die heel snel denken en makkelijk aangeven wat voor hen belangrijk is. En een groepje hele stille, meer bedachtzame...