Trainingen Klasse(n)Kracht

leer regie voeren op groepsdynamische processen

Online Basistraining Klasse(n)Kracht®

Je hebt een pittige klas voor je neus. Wat je ook probeert, het lijkt wel alsof ze alle kanten opvliegen. Heb je het ene brandje geblust, gebeurt er aan de ander kant weer van alles. Je baalt als een stekker, want aan het eind van de dag zit je er helemaal doorheen en op deze manier komt het met het leren ook niet goed. Ontdek hoe je met een stappenplan snel helpt orde op zaken stelt. 

Online training ‘Samen bouwen aan vertrouwen

Dagelijks zijn er leerlingen die er niet bij mogen horen. En dagelijks hebben we dit als volwassenen niet in de gaten. Of we hebben het wel in de gaten maar geen idee hoe we hier invloed op kunnen uitoefenen. Vind jij het belangrijk dat alle kinderen in de groep erbij horen? Leer in deze training hoe jij dit kunt faciliteren voor jouw leerlingen. 

Teamtraject Klasse(n)Kracht®

Jaarlijks speelt er wel iets in diverse groepen. Je krijgt er niet altijd je vinger achter. Als team vinden jullie het wel belangrijk dat alle kinderen zich fijn voelen op school. De RESPECT-aanpak van Klasse(n)Kracht spreekt jullie aan vanwege het samen met de klas regie voeren op een sociaal veilig leer en leefklimaat in de klas en daarbuiten. Jullie zijn niet op zoek naar een methode, die heb je al, maar jullie willen onderlinge afstemming, een manier van werken waarbij de groep het uitgangspunt is en ontdekken hoe je de groep sterker kunt maken, socialer, respectvoller en hoe hoe je daar als team regie op voert. 

Wat anderen zeggen over de opleiding

Door de opleiding voel ik me sterker, steviger in het coachen van leerkrachten. Ik voel me gesterkt  in mijn handelen als het gaat om de aanpak van een “moeilijke groep”. 

 – Marjolein (Ambulant Begeleider)

“Binnen de opleiding zijn er veel momenten waarbij reflectie centraal staat; even stilstaan en terug kijken van hoe je de dingen aangepakt hebt. Waarin kun je nog leren en hoe ga je dan verder. Voor mij is de opleiding één groot feest van herkenning van zaken waar ik in de praktijk van alledag mee bezig ben. Het is dus vooral praktisch en tegelijkertijd wordt mijn persoonlijke rugzak en mijn professionele gereedschapskist gevuld”.

Nicole (Intern Begeleider)

“In mijn rol van intern begeleider was ik al langere tijd op zoek naar de verbinding tussen het groepsproces en het leerproces. Een veilig pedagogisch klimaat is in mijn optiek onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van kinderen op de verschillende vakgebieden. Steeds vaker merkte ik dat het groepsproces of de groepsdynamiek een probleem voor de leerkracht was. In de opleiding Specialist Klasse(n)kracht heb ik geleerd om gericht naar het groepsproces te kijken en de leerkracht te coachen in het creëren van een veilig pedagogisch klimaat in de klas”.

Op mijn school hadden we te maken met opstandig gedrag van kinderen. Grensoverschrijdend gedrag dat de sfeer en de veiligheid ernstig onder druk zette. Jelly heeft ons team 3 jaar begeleid. Door Jelly heeft RESPECT voor elkaar handen en voeten gekregen. Onze groepen doen het goed. Onze kinderen zijn blij en er heerst veel meer rust in de school. Trost op onze kinderen en onze leerkrachten! -José Martens – directeur OBS de Kameleon

Grip op gedoe e-book Samen Bouwen aan Vertrouwen

Download het gratis e-book

Hoe staat jouw groep ervoor? Is het een 💃🏼 gevoel of is het meer een 🥵 pfff – gevoel?
Dat laatste? Download dan het e-book ‘Grip op Gedoe’ om samen te bouwen aan vertrouwen.

Aan de slag? Vul dan hieronder je gegevens in.

Super! Check je inbox voor de download.