Trainingen

(Online) Basistraining Klasse(n)Kracht®

Je wilt meer uit je klas halen. Een groep is voor jou meer dan lesgeven alleen. Het is een plek waar je kinderen kunt leren om met verschillen om te gaan, waar je leert samenspelen en samenwerken.  Je wil nog beter snappen wat er in een groep gebeurt, hoe groepsdruk werkt en hoe jij daar als leerkracht invloed op uit kunt oefenen. 

Samen bouwen aan vertrouwen

Hoe voelen kinderen zich in jouw klas? En klopt het eigenlijk wel wat je denkt? In bijna alle klassen zitten kinderen die zich niet fijn voelen. Dat kan te maken hebben met de manier waarop ze naar zichzelf, anderen en de wereld om zich heen kijken. Samen Bouwen aan Vertrouwen helpt je om hier meer grip op te krijgen en er actief mee aan de slag te gaan.   

Teamtraject Klasse(n)Kracht®

Als team vinden jullie het belangrijk dat alle kinderen zich fijn voelen op school. En jullie weten dat daar nog wat te halen valt. Hoe gaaf als je meer en meer samen met kinderen regie voert op een sociaal veilig leer en leefklimaat in de klas en daarbuiten. Jullie zijn niet zo op zoek naar een methode, het gaat jullie niet om de lesjes, maar jullie willen veel meer de groep als uitgangspunt nemen en ontdekken hoe je als groep sterker kunt worden, socialer, respectvoller en hoe hoe je daar .  als team regie op voert. 

Wat anderen zeggen over de opleiding

Door de opleiding voel ik me sterker, steviger in het coachen van leerkrachten. Ik voel me gesterkt  in mijn handelen als het gaat om de aanpak van een “moeilijke groep”. 

 – Marjolein (Ambulant Begeleider)

“Binnen de opleiding zijn er veel momenten waarbij reflectie centraal staat; even stilstaan en terug kijken van hoe je de dingen aangepakt hebt. Waarin kun je nog leren en hoe ga je dan verder. Voor mij is de opleiding één groot feest van herkenning van zaken waar ik in de praktijk van alledag mee bezig ben. Het is dus vooral praktisch en tegelijkertijd wordt mijn persoonlijke rugzak en mijn professionele gereedschapskist gevuld”.

Nicole (Intern Begeleider)

“In mijn rol van intern begeleider was ik al langere tijd op zoek naar de verbinding tussen het groepsproces en het leerproces. Een veilig pedagogisch klimaat is in mijn optiek onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van kinderen op de verschillende vakgebieden. Steeds vaker merkte ik dat het groepsproces of de groepsdynamiek een probleem voor de leerkracht was. In de opleiding Specialist Klasse(n)kracht heb ik geleerd om gericht naar het groepsproces te kijken en de leerkracht te coachen in het creëren van een veilig pedagogisch klimaat in de klas”.

Op mijn school hadden we te maken met opstandig gedrag van kinderen. Grensoverschrijdend gedrag dat de sfeer en de veiligheid ernstig onder druk zette. Jelly heeft ons team 3 jaar begeleid. Door Jelly heeft RESPECT voor elkaar handen en voeten gekregen. Onze groepen doen het goed. Onze kinderen zijn blij en er heerst veel meer rust in de school. Trost op onze kinderen en onze leerkrachten! -José Martens – directeur OBS de Kameleon