Teamtraject Klasse(n)Kracht®

Klasse(n)Kracht® met RESPECT voor de klas

Staat de sfeer en de veiligheid in bepaalde groepen regelmatig onder druk? Is de algehele onrust in school te groot? Voelen te veel kinderen zich niet veilig op school? Komen ouders klagen? Gaat er te veel tijd verloren aan gedoe tussen kinderen onderling? En gaat dat weer ten koste van de leerresultaten, maar ook van de gezondheid van leerkrachten? 

Of is het pedagogische handelen juist jullie kracht, maar zijn jullie als team onderling niet afgestemd. Zoek je geen methode maar wil je de groepsdynamische processen in een groep beter kunnen begeleiden omdat je weet dat daar nog veel meer uit te halen valt?

KlassenKracht: met RESPECT voor de klas, is een systemische aanpak om het groepsvormingsproces in de school en de klas actief te begeleiden. Het biedt een werkwijze om vanaf de voordeur, of eigenlijk vanaf het hek van het schoolplein, regie te voeren op een sociaal, veilig en krachtig klimaat in de klas en in de school.

RESPECT betekent aanzien, eerbied of waardering, die je hebt voor of ontvangt van iemand vanwege diens/jouw kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent omzien naar, en vandaar rekening houden met. Beide betekenissen vind je terug in de aanpak.

klassenkrach

 

Rekening houden met en omzien naar is waar het in groepen wat mij betreft over gaat. Mag je zijn wie je bent, wordt er rekening gehouden met wie je bent, met je talenten maar ook met de dingen die je minder goed kunt. Hoor je erbij? Wordt er naar jou omgezien? 

Met de komst van de wet  ‘Sociale Veiligheid’,

hebben scholen een inspanningsplicht om te zorgen voor sociale veiligheid.

Klassenkracht- Jelly- Bijlsma- Teamtraject

In KlassenKracht” met RESPECT voor de Klas! is het uitgangspunt dat voortdurend drie krachten op elkaar inwerken.

1. De Individuele psychologie: je persoonlijkheid, je eigen achtergrond, je ervaringen, je wensen en je behoeften.

2. De groepsdynamiek: de manier waarop er met de onderlinge machts- en gezagsverhoudingen wordt omgegaan.

3. Het systemische veld: alle onzichtbare verbindingen en bewegingen die zich in een groep afspelen.

Eerste jaar

In het eerste jaar staat het regie voeren op groepsvormingsprocessen centraal. Je leert door een groepsdynamische bril te kijken naar de groep. Je wordt niet getriggerd door wat zich op de voorgrond afspeelt omdat je steeds meer oog krijgt voor wat er zich op de achtergrond afspeelt. Je leert daar mee te spelen. Hoe voer je regie en hoe geven kinderen vorm aan het ‘erbij horen’. Waar kun jij dit proces positief faciliteren? 

Het resultaat is dat je het ‘gedoe’ in de klas kunt managen en jouw leerlingen leert hoe je op een fijne manier met elkaar kunt samenleven en samenwerken met elkaar zonder elkaars beste vrienden te zijn.

Samen met een Regie team gaan we aan de slag. Bij voorkeur volgen twee teamleden de Post HBO opleiding zodat zij de Specialisten worden binnen school. Gedurende de teamtraining wordt de rol van het regie team steeds belangrijker. Zij signaleren, stellen vragen, kunnen komen observeren en ook coachen als dit nodig mocht zijn.

Tweede jaar

In het tweede jaar ga je steeds beter zien welke thema’s er in een groep spelen waardoor zij in hun groepsdynamische ontwikkeling vastlopen en er gedoe ontstaat. Met behulp van het Klasse(n)Pad kan groep 5 t/m 8 hier heel concreet mee aan de slag. Doordat je steeds meer oog krijgt voor het ‘onderwaterprogramma’ merk je dat je sterker wordt in het samen met de klas regie voeren op een fijne sfeer.

Je gaat steeds meer processen herkennen en omdat Klasse(n)Kracht op de agenda staat ga je merken dat dingen je niet meer overkomen. Ik hoorde laatst van een team terug dat: “wat is de hulpvraag die de groep aan jou stelt met hun gedrag”, een veelgehoorde vraag is geworden.

Je bent meer onderzoekend van aard, je wordt persoonlijk niet meer zo geraakt doordat je preventief sterker bent. Je snapt veel beter wat er gebeurt en je merkt dat veel gedoe op de achtergrond verdwijnt. Je bent het voor. Het resultaat is dat je steeds beter snapt wat er nodig is om een groep het goed te laten hebben met elkaar.

Derde jaar

Het derde jaar staat in het teken van borging. De regie groep heeft haar plek in de organisatie gevonden. Groepsdynamica en Sociale Veiligheid zijn geen papieren tijgers in een la, maar is iets wat in het hoofd en het hart van de leerkrachten zit en waar heel bewust regie op gevoerd wordt.

De aandacht zal meer gaan naar de groep als geheel. Uitgangspunt is dat een sociaal veilig groepsklimaat samen met de groep moet worden gebouwd, waar de leerkracht samen met zijn of haar leerlingen regie op voert. Omdat leerlingen een onderdeel zijn van het geheel, wordt er ook steeds gekeken vanuit het geheel.

Samen bouwen met je team?

Wil je graag samen met je team bouwen aan sociaal veilig en krachtig leer- en leefklimaat in jouw school? Spreekt de RESPECT-aanpak© van Klasse(n)Kracht® jou aan en wil je er graag meer over weten?

Wat is het rustig in school. Wat is er een fijn pedagogisch klimaat voelbaar, alle leerkrachten spreken dezelfde taal. Overal een missie zichtbaar, in elke klas bouwstenen, in elke klas T-kaarten hangend aan de muur (met taal en foto’s) en levend in de klas. De teamscholing Klasse(n)kracht heeft zichtbaar effect.

De Specialisten in opleiding hebben het vuurtje aangewakkerd bij de start van het schooljaar. Houden het vuur warm op studiedagen en bij de bouw- en teamvergaderingen. We voeren met elkaar regie en reflecteren op alles wat we afspreken. We maakten zelfs een team-missie met bijbehorende bouwstenen en T-kaarten. Zo leeft Klasse(n)kracht in onze hele school!

 

Marion – Intern Begeleider | Specialist Klasse(n)Kracht

 

Deze scholen doen o.a. al mee

basisschool logo
basisschool logo
basisschool logo
basisschool logo
basisschool logo
basisschool logo
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool