Klasse(n)Kracht® met RESPECT voor de klas (Schooltraject)

Klasse(n)Kracht® met RESPECT voor de klas

Staat de sfeer en de veiligheid in bepaalde groepen regelmatig onder druk? Is de algehele onrust in school te groot? Voelen te veel kinderen zich niet veilig op school? Komen ouders klagen? Gaat er te veel tijd verloren aan gedoe tussen kinderen onderling? En gaat dat weer ten koste van de leerresultaten, maar ook van de gezondheid van leerkrachten?

 Of is het pedagogische handelen juist jullie kracht, maar zijn jullie als team onderling niet afgestemd. Zoek je geen methode maar wil je de groepsdynamische processen in een groep beter kunnen begeleiden omdat je weet dat er nog veel meer uit te halen is?

 KlassenKracht: met RESPECT voor de klas, is een systemische aanpak om het groepsvormingsproces in de school en de klas actief te begeleiden. Het biedt een werkwijze om vanaf de voordeur, of eigenlijk vanaf het hek van het schoolplein, regie te voeren op een sociaal, veilig en krachtig klimaat in de klas en in de school.

klassenkrach

RESPECT betekent aanzien, eerbied of waardering, die je hebt voor of ontvangt van iemand vanwege diens/jouw kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent omzien naar, en vandaar rekening houden met. Beide betekenissen vind je terug in de aanpak.

Rekening houden met en omzien naar is waar het in groepen wat mij betreft over gaat. Mag je zijn wie je bent, wordt er rekening gehouden met wie je bent, met je talenten maar ook met de dingen die je minder goed kunt. Hoor je erbij? Wordt er naar jou omgezien? 

Met de komst van de wet  ‘Sociale Veiligheid’,

hebben scholen een inspanningsplicht om te zorgen voor sociale veiligheid.

Klassenkracht- Jelly- Bijlsma- Teamtraject

In KlassenKracht” met RESPECT voor de Klas! is het uitgangspunt dat voortdurend drie krachten op elkaar inwerken.

1. De Individuele psychologie: je persoonlijkheid, je eigen achtergrond, je ervaringen, je wensen en je behoeften.

2. De groepsdynamiek: de manier waarop er met de onderlinge machts- en gezagsverhoudingen wordt omgegaan.

3. Het systemische veld: alle onzichtbare verbindingen en bewegingen die zich in een groep afspelen.

Eerste jaar

In het eerste jaar staat het regie voeren op groepsvormingsprocessen, gedrag en sociale veiligheid centraal. Je leert door een groepsdynamische bril te kijken naar de groep. Je wordt niet getriggerd door wat zich op de voorgrond afspeelt omdat je steeds meer oog krijgt voor wat er zich op de achtergrond afspeelt. Je leert daar mee te spelen. Je ontdekt dat je het ‘onderwaterprogramma’ van de groep gaat herkennen.

Het resultaat is dat je het ‘gedoe’ in de klas kunt managen en jouw leerlingen leert hoe je op een fijne manier met elkaar kunt samenleven en samenwerken met elkaar zonder elkaars beste vrienden te zijn.

Tweede jaar

In het tweede jaar ga je steeds beter zien welke thema’s er in een groep spelen waardoor zij in hun groepsdynamische ontwikkeling vastlopen en er gedoe ontstaat. Doordat je steeds meer oog krijgt voor het ‘onderwaterprogramma’ merk je dat je sterker wordt in het samen met de klas regie voeren op een fijne sfeer.

Het resultaat is dat je steeds beter snapt wat er nodig is om een groep het goed te laten hebben met elkaar.

Derde jaar 

In het derde jaar draait de boel in principe en staat de borging centraal. De aandacht zal steeds gaan naar de groep als geheel. Uitgangspunt is dat een sociaal veilig groepsklimaat samen met de groep moet worden gebouwd, waar de leerkracht samen met zijn of haar leerlingen regie op voert. Omdat leerlingen een onderdeel zijn van het geheel, wordt er ook steeds gekeken vanuit het geheel.

Samen bouwen met je team?

Wil je graag samen met je team bouwen aan sociaal veilig en krachtig leer- en leefklimaat in jouw school? Spreekt de RESPECT-aanpak© van Klasse(n)Kracht® jou aan en wil je er graag meer over weten?