Teamkracht

.

Onderlinge verschillen een energiebron of een bron van ergernis? 

Je hebt een pittig team. Stuk voor stuk zijn het hardwerkende collega’s maar als team heb je het gevoel dat er echt nog veel meer uit te halen is. Een pittige discussie voeren is lastig omdat thema’s snel persoonlijk worden opgepakt. Je denkt dat je duidelijk bent geweest en dat zaken opgepakt kunnen worden, maar dat blijkt na verloop van tijd toch anders. Er is onderling gedoe, sommige collega’s vermijden elkaar. Je verlangt naar meer professionaliteit maar je weet niet goed waar je beginnen moet.

Net als in een klas zijn er krachten werkzaam die aan de buitenkant niet zichtbaar zijn, maar wel degelijk van invloed zijn. De essentie van samenwerken is zicht hebben op je zelf, je hebbelijke en onhebbelijke kanten en vanuit die zelfkennis de ontmoeting aan durven gaan met die ander.

En hoe kun je in de samenwerking er voor zorgen dat je je doelen realiseert waarbij het zowel goed is voor jou als voor de ander.

Verschillen zijn een energiebron van waaruit we kunnen ontwikkelen. In de praktijk stagneert deze energie vaak en gaan we ons ergeren of verzetten. Het ‘andere’ vinden we lastig. Aan de ene kant omdat het ons confronteert omdat het anders kan, aan de andere kant omdat we het op ‘onze manier’ willen omdat dat beter past.


Verschillen een energiebron of een bron van ergernis?

TeamKracht begeleidt:

directeuren en teams die vanuit de RESPECT-aanpak de onderlinge samenwerking en communicatie willen versterken en ontwikkelen

teams die “vastgelopen” zijn in hun samenwerking en communicatie

teams die willen doorgroeien naar een ander niveau van samenwerken