TeamKracht

Teamcoaching

Onderlinge verschillen een energiebron of een bron van ergernis?

 

Je hebt een pittig team. Stuk voor stuk zijn het hardwerkende collega’s maar als team heb je het gevoel dat er echt nog veel meer uit te halen is. Een pittige discussie voeren is lastig omdat thema’s snel persoonlijk worden opgepakt. Je denkt dat je duidelijk bent geweest, maar dat blijkt na verloop van tijd toch anders.

Er is onderling gedoe, sommige collega’s vermijden elkaar. Je verlangt naar meer professionaliteit maar je weet niet goed waar je beginnen moet.

Of je hebt te maken met een fusie. 2 scholen, 2 teams, 2 schoolconcepten. Ondanks je inspanningen merk je toch een wij-zij cultuur.  Hoe maak je er één team van? 

Net als in een klas zijn er krachten werkzaam die aan de buitenkant niet zichtbaar zijn, maar wel van invloed zijn. De essentie van samenwerken is zicht hebben op je zelf, je hebbelijke en onhebbelijke kanten, zicht hebben op de ander en vanuit die (zelf)kennis de ontmoeting aan durven gaan met die ander.

Verschillen zijn een energiebron van waaruit we kunnen ontwikkelen. In de praktijk stagneert deze energie vaak en gaan we ons ergeren of verzetten. Het ‘andere’ vinden we lastig. Aan de ene kant omdat het ons confronteert omdat het anders kan, aan de andere kant omdat we het op ‘onze manier’ willen omdat dat ons beter past. 

We zijn als mensen niet allemaal gelijk. We zijn intern anders ‘bedraad’ en dat betekent dat we op verschillende manieren de informatie die op ons af komt verwerven en verwerken. Waar de een de ander nodig heeft om het beste uit zich zichzelf te halen, heeft een ander voldoende aan een paar richtlijnen en gaat vervolgens alleen verder. Als je dat niet van elkaar begrijpt kan er onderhuids veel beginnen te broeien.

Ik ben Jelly Bijlsma, de oprichter van Klasse(n)Kracht® en de bedenker van de RESPECT-aanpak©. Ik help directeuren om van hun team een TEAM te maken, waarbij de verschillen tussen mensen het uitgangspunt zijn, zodat we de talenten van een ieder optimaal kunnen benutten.

Hoe doe ik dat?

Na een uitgebreide intake gaan we met elkaar aan de slag. We starten met een tweedaagse training. Aan het eind van deze twee dagen hebben teamleden inzicht in wie ze zijn, hoe ze bij voorkeur samenwerken, communiceren en hoe ze bij voorkeur informatie verwerven en verwerken en wat dit concreet betekent op de werkvloer. 

Op de derde en vierde dag gaan we aan de slag met effectieve communicatie. Het resultaat van deze twee dagen is dat teamleden  concrete handvaten hebben voor het vinden en ontwikkelen van gedrag waar zij zelf en anderen profijt van hebben. Door je invloed te vergroten bereik je je doelen.

Op de vijfde en zesde dag gaan we verdiepen. Waar is nog extra aandacht nodig, wat kan er nog extra geoefend worden, waar liggen nog hobbels die genomen moeten worden. Het resultaat van deze training is dat het persoonlijk meesterschap van zowel het individu als het collectief vergroot is. Met als gevolg dat er

Hoe kun je in de samenwerking er voor zorgen dat je je doelen realiseert waarbij het zowel goed is voor jou als voor de ander. Op het moment dat je begrijpt dat mensen in je team verschillend ‘bedraad’ zijn, je de uitdaging echt aan wilt gaan om het beste uit jezelf en uit je collega’s te halen dan gaan we nog een stap verder. Want waar gaat het vaak mis? Precies in de communicatie. Je kan denken dat je de betekenis weet van de woorden die de ander gebruikt, maar ik kan je vertellen dat daar nog wel een heel verhaal bij komt kijken.

Het feit dat we allemaal opgevoed zijn, van alles hebben meegemaakt, we een bepaalde dynamieke hebben, extravert of juist introvert zijn, maakt dat taal voor velerlei uitleg vatbaar is. En daar gaat het dan ook heel vaak mis. Ik help je met een heel eenvoudige model om hier samen met je collega’s een stap verdieping en helderheid te brengen

 

“Ik gun ieder team binnen een organisatie deze mooie ervaring om dit met elkaar te kunnen doen. Voor elk individu maar ook zeker voor elke leidinggevende om dit te doen met je team. Dat kan binnen elke organisatie; scholen, bedrijven, particuliere organisatie etc.  Hoe mooi is het om onder begeleiding met elkaar in gesprek te komen, om vanuit je eigen kracht te werken en je kwaliteiten te (h)erkennen en in te zetten wat weer ten goede komt aan jezelf, de ander je omgeving en aan je organisatie.

Jelly is een fijn persoon om mee te werken, betrouwbaar en geeft ruimte aan elk individu maar houdt daarbij ook goed het hele groepsproces in de gaten tijdens een training. Zij inspireert, prikkelt en zet je aan het denken. Zij zorgt ervoor dat er koers wordt gehouden in het voorgestelde programma tijdens de trainingen maar dat de betrokkenheid en welbevinden van eenieder niet onder druk komt te staan. Kortom een coach en trainer met veel talent en bevlogenheid. ”  – Willy Rothof – directeur OBS de Bonckert

 
Verschillen een bron van ergernis of een energiebron?

TeamKracht begeleidt:

directeuren en teams die de onderlinge samenwerking en communicatie willen versterken en ontwikkelen

teams die “vastgelopen” zijn in hun samenwerking en communicatie

teams die willen doorgroeien naar een ander niveau van samenwerken