Benut de Kracht van je Team

Teamcoaching

Zijn verschillen in jouw team een energiebron of een bron van ergernis?

Je hebt een pittig team. Stuk voor stuk zijn het hardwerkende collega’s maar als team heb je het gevoel dat er echt nog veel meer uit te halen is. Een pittige discussie voeren is lastig omdat thema’s snel persoonlijk worden opgepakt. Je denkt dat je duidelijk bent geweest, maar dat blijkt na verloop van tijd toch anders.

Je merkt op dat er onderling gedoe is, sommige collega’s vermijden elkaar. Je verlangt naar meer professionaliteit maar je weet niet goed waar je beginnen moet.

Of je hebt te maken met een fusie. 2 scholen, 2 teams, 2 schoolconcepten. Ondanks je inspanningen merk je toch een wij-zij cultuur.  Hoe maak je er één team van? 

Net als in een klas zijn er krachten werkzaam die aan de buitenkant niet zichtbaar zijn, maar wel degelijk van invloed zijn. Samenwerken gaat over je onderling verbonden voelen. We weten uit onderzoek dat mensen die zich met elkaar verbonden voelen, creatiever, productiever en gelukkiger zijn. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

Energiebron of bron van ergernis?

Het ‘anders zijn’ is vaak lastig. Aan de ene kant omdat het ons confronteert met dat het anders kan, aan de andere kant omdat we het op ‘onze manier’ willen omdat ons dat nu eenmaal beter past.  In ons gedrag gaan we ons ergeren aan de ander. In het ergste geval negeren we de ander en wordt roddelen een uitlaatklep. 

teamkracht-klassenkracht

We zijn als mensen niet allemaal gelijk. Dat is niks nieuws. Het bijzondere is dat als we taal geven aan verschillen, we ineens met elkaar het gesprek kunnen aangaan.  Wat betekent dit voor jouw manier van informatie verwerven en verwerken, samenwerken en communiceren. Waar de een de ander nodig heeft om het beste uit zich zichzelf te halen, heeft een ander voldoende aan een paar richtlijnen en gaat vervolgens alleen verder. Waar de ene collega tijd nodig heeft om de informatie te verteren, staat de ander al in de startblokken. Als je dat niet van elkaar begrijpt kan het onderhuids flink gaan broeien.

 

Ik ben Jelly Bijlsma, de oprichter van Klasse(n)Kracht® en de bedenker van de RESPECT-aanpak©.

Ik help leerkrachten van “moeilijke’ groepen een TOP groep te maken en dit kader heb ik een erkende Post HBO opleiding ontwikkeld en zijn er inmiddels al 60 Specialisten opgeleid.

Ik help directeuren om meer zicht te krijgen op teamprocessen. Hoe maak je van een team een TEAM, waarbij de verschillen tussen mensen het uitgangspunt zijn, zodat we de kracht en de kwaliteiten van een ieder optimaal kunnen benutten

 

Hoe werk ik?

Na een (soms uitgebreide) intake, hangt af van de vraag en hoe verstorend de aanwezige dynamiek is, onderzoeken we allereerst of we met elkaar aan de slag willen. Afhankelijk van de situatie ga ik met teamleden in gesprek om te horen wat er zoal speelt en waar dit volgens hun mee te maken heeft. Niet alles is terug te voeren op verschillen tussen mensen. Soms zijn de doelen en de procedures gewoonweg niet helder en geeft dat veel ruis op de lijn. Als helder is wat de huidige situatie en de gewenste situatie is, welke hobbels er genomen moeten worden, kunnen we starten met de zesdaagse training. De training bestaat uit een tweedaagse en  4 lossen dagen. 

 

Z

Dag 1 en 2

In deze twee dagen gaan we aan de slag met MensKracht. Het doel van deze tweedaagse is dat teamleden zicht krijgen op hun eigen persoonlijkheids dynamiek. Hoe verwerf en verwerk ik bij voorkeur informatie. Hoe werk ik het liefst samen. Hoe communiceer ik het liefst met mijn collega’s. Welke rol speelt tijd voor mij en hoe zit dat met tempo? Heb ik een hoog tempo of een lager tempo. Waar raak ik gefrustreerd van of ergert mij. De opdrachten zijn afwisselend en we leggen echt een reis met elkaar af in deze dagen. Door de gesprekken die we voeren gaan we elkaar op een andere manier ontmoeten en beter leren kennen.

teamkracht-klassenkracht
Z

Dag 3 en 4

Op de derde en vierde dag gaan we aan de slag met communicatie. Wanneer is er sprake van effectieve communicatie of niet-effectieve communicatie. Alles wat er mis kan gaan tussen mensen draait om communicatie. Het is niet alleen een vaardigheid of een techniek, het gaat ook over hoe jij jezelf en de ander ziet. Laat ik me leiden door allerlei vooroordelen en gevoelens, wil ik het vooral goed doen voor de ander, ben ik autoritair of betuttelend of luister ik echt naar de ander, stel ik vragen, verzamel en analyseer ik informatie.

Teamkracht- klassenkracht

Bewust en onbewust word er van alles meegezonden en daardoor kan het soms flink mis gaan. We gebruiken hiervoor Transactionele Analyse en het Functional Fluency model. Deze modellen helpen om stap voor stap zicht te krijgen op wat communicatie effectief en niet effectief maakt. We oefenen veel met elkaar. Er ontstaan mooie gesprekken met elkaar, het contact verdiept zich en dit helpt om op een andere manier de verbinding met elkaar aan te gaan.

Z

Dag 5 en 6

Op de vijfde en zesde dag gaan we verdiepen, vieren en borgen. Waar is nog extra aandacht nodig, wat kan er nog extra geoefend worden, waar liggen nog hobbels die genomen moeten worden.

Het resultaat van deze training is dat er meer verbinding is tussen de teamleden, vanuit het begrip voor verschillen toegroeien naar respect en gebruik maken van de verschillen.  Teamleden zijn zowel persoonlijk als professioneel gegroeid in hun Meesterschap van zowel het individu als het collectief.

teamkracht-klassenkracht

“Ik gun ieder team binnen een organisatie deze mooie ervaring om dit met elkaar te kunnen doen. Voor elk individu maar ook zeker voor elke leidinggevende om dit te doen met je team. Dat kan binnen elke organisatie; scholen, bedrijven, particuliere organisatie etc.  Hoe mooi is het om onder begeleiding met elkaar in gesprek te komen, om vanuit je eigen kracht te werken en je kwaliteiten te (h)erkennen en in te zetten wat weer ten goede komt aan jezelf,
de ander je omgeving en aan je organisatie.

Jelly is een fijn persoon om mee te werken, betrouwbaar en geeft ruimte aan elk individu maar houdt daarbij ook goed het hele groepsproces in de gaten tijdens een training. Zij inspireert, prikkelt en zet je aan het denken. Zij zorgt ervoor dat er koers wordt gehouden in het voorgestelde programma tijdens de trainingen maar dat de betrokkenheid en welbevinden van eenieder niet onder druk komt te staan.
Kortom een coach en trainer met veel talent en bevlogenheid. ”  

– Willy Rothof – directeur OBS de Bonckert

Worden krachten benut of uitgeput?

TeamKracht begeleidt:

Z

directeuren en teams die de onderlinge samenwerking en communicatie willen versterken en ontwikkelen

Z

teams die “vastgelopen” zijn in hun samenwerking en communicatie

Z

teams die willen doorgroeien naar een ander niveau van samenwerken