Post HBO Specialist Klasse(n)Kracht®

.

Groepsdynamiek heeft echt jouw belangstelling

en je wil graag  het verschil zijn voor zowel leerlingen als collega’s 

Elkaar aankijken met zo’n veelzeggende blik. Knipogen naar elkaar. Lachen. Roddelen. Duwen op de trap. Grappen waarvan je je afvraagt of dit wel echt grappig is. Herken jij de signalen van een groep met een negatieve groepsdynamiek? Kun jij het onderwaterprogramma van een groep al herkennen? Of is het nog vooral een gevoel? Dat je voelt dat er iets niet klopt en dat je je vinger er (nog) niet achter kunt krijgen.

Leerkrachten voelen zich vaak machteloos. Zien soms wel, maar soms ook niet dingen gebeuren. Hebben geen idee hoe daar mee om te gaan. Ouders komen regelmatig klagen, en je wilt ze wel begrijpen maar je hebt geen idee hoe je het moet aanpakken.

Misschien heb je zelf al ervaren wat de RESPECT-aanpak van KLasse(n)Kracht® voor jou en jouw groep kan betekenen. Of heb je hiervan gehoord via een collega. Een moeilijke groep binnen 6 weken op de rails hebben, dat wil jij ook kunnen. Dat je dit nu leest is natuurlijk niet voor niks. Jij wil heel graag het verschil maken en groepsdynamische processen heeft jouw aandacht.

  • Wil jij meer invloed uitoefenen op het welbevinden van leerlingen op school (en daardoor ook van je collega’s).
  • Fascineert het je hoe een klas bij de ene leerkracht buitensporig gedrag kan laten zien en bij de andere leerkracht niet.
  • Zie je hoe sommige collega’s enorm worstelen met een groep, en gaat dat je aan het hart.
  • Ervaar je de impact wanneer collega’s er soms aan onderdoor gaan.
  • Weet je dat het anders kan, en wil je dat ook heel graag zelf kunnen?

Misschien ben je wel zzp-er, net als ik. Begeleid jij ook ‘moeilijke’ groepen en wil je heel graag gelicentieerd Specialist Klasse(n)Kracht® worden. Delen we dezelfde missie: Alle kinderen in Nederland voelen zich fijn op school en vind je het fijn om dit samen met meer Specialisten verder vorm te geven.

Ik hoor vaak dat begeleiders het lastig vinden om echt de vinger achter het probleem te krijgen. Soms hoor ik het ook van leerkrachten die dan al een traject achter de rug hebben, maar waarvan het verwachte resultaat uitbleef.

  • Wil je weten wat je kunt doen om leerkrachten met groepen, waarvan het groepsproces negatief verlopen is, te helpen dit om te zetten naar een positieve sfeer?
  • Wil je meer invloed uitoefenen op het welbevinden van leerlingen?
  • Wil je nog meer leren over groepsdynamiek en vooral hoe je dit proces duurzaam kunt begeleiden?
  • Is sociale veiligheid van kinderen op school helemaal jouw ‘ding’?  
  • En wil je  hier, als je onderdeel bent van een team, een coördinerende en/of begeleidende rol in hebben?  

Dan is de opleiding Specialist Klasse(n)Kracht® helemaal iets voor jou!

 

De Specialist Klasse(n)Kracht® is iemand die:

1. Regie voert op de pijlers van de RESPECT-aanpak©. Je begeleidt leerkrachten in het realiseren van een sociaal veilig en krachtig leer- en leefklimaat in de school en in de klas. Als  Specialist Klasse(n)Kracht® kijk je naar de school als geheel, je vertrekpunt is de missie/visie van de school, de kernwaarden en de gezamenlijke afspraken. Je initieert klassenbezoeken, groepsbesprekingen, waarbij je samen met je collega’s de voortgang bewaakt.

2. Leerkrachten begeleidt en ondersteunt in het regie voeren op groepsvormingsprocessen. Je kijkt daarbij naar de groep als geheel en pas daarna naar individuele kinderen. Je laat je minder afleiden door wat er zich op de voorgrond afspeelt, je gaat veel meer op zoek naar wat er op de achtergrond gebeurt. Het krachtenspel binnen een groep is namelijk veel meer dan de afzonderlijke individuen.

Door een klas als systeem te leren zien, krijg je zicht op onderliggende patronen, de dingen achter de gebeurtenissen. Dit wordt het onderwaterprogramma van een groep genoemd. Je kijkt naar de verschillende gedragingen van leerlingen die met elkaar het groepsproces beïnvloeden. Er zijn leerlingen die willen bepalen hoe het er in een groep aan toe gaat (de ‘bazen) en er zijn leerlingen die ernaar luisteren (volgers). Het ene kan bestaan bij de gratie van het andere. Dat te leren zien en te begeleiden. Samen dit proces beïnvloeden zodat een klas kan uitgroeien tot een team waar je mag worden wie je bent en samen meer bent dan de som der delen.

3. Systematisch informatie verzamelt dat inzicht geeft in de sociale veiligheid van leerlingen op school. Je leert informatie te analyseren en om te zetten naar een hulpvraag en/of begeleiding. De informatie vindt zijn plek binnen een professionele begeleidingsstructuur.

4. Inzicht heeft in de wijze waarop leerkrachten in de confrontatie met leerlingen, ouders en collega’s, voortdurend zichzelf meeneemt. Alles wat er gebeurt tussen jou en je omgeving zegt iets over de manier waarop jij (en dus ook een leerkracht) in elkaar zit. Je brengt altijd jezelf mee. Dit betekent dat je weet wie jij bent, wat jou kenmerkt als persoon (je persoonlijkheidsdynamiek, je kernwaarden, je opgebouwde overtuigen, je referentiekaders, je ervaringen, je gevoelens, je kwaliteiten, je drijfveren etc). En dat je dit kunt vertalen in je begeleidingswerk.

Zin in? 

Wat anderen zeggen over de opleiding

Door de opleiding voel ik me sterker, steviger in het coachen van leerkrachten. Ik voel me gesterkt  in mijn handelen als het gaat om de aanpak van een “moeilijke” groep. 

 – Marjolein (Ambulant Begeleider)

“Binnen de opleiding zijn er veel momenten waarbij reflectie centraal staat; even stilstaan en terug kijken van hoe je de dingen aangepakt hebt. Waarin kun je nog leren en hoe ga je dan verder. Voor mij is de opleiding één groot feest van herkenning van zaken waar ik in de praktijk van alledag mee bezig ben. Het is dus vooral praktisch en tegelijkertijd wordt mijn persoonlijke rugzak en mijn professionele gereedschapskist gevuld”.

Nicole (Intern Begeleider)

“In mijn rol van intern begeleider was ik al langere tijd op zoek naar de verbinding tussen het groepsproces en het leerproces. Een veilig pedagogisch klimaat is in mijn optiek onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van kinderen op de verschillende vakgebieden. Steeds vaker merkte ik dat het groepsproces of de groepsdynamiek een probleem voor de leerkracht was. In de opleiding Specialist Klasse(n)kracht heb ik geleerd om gericht naar het groepsproces te kijken en de leerkracht te coachen in het creëren van een veilig pedagogisch klimaat in de klas”.

Missie

Het is mijn verlangen om met Klasse(n)Kracht® er voor te zorgen dat alle kinderen in Nederland en België zich veilig voelen op school. Dat een klas een plek is waar het fijn is om te zijn. Een plaats waar we kinderen leren om vanuit respect met elkaar samen te leven, waar kinderen leren hoe ze tegenslagen het hoofd kunnen bieden en gewoonten kunnen ontwikkelen die ze sterker maken ipv zwakker.

Het is mijn verlangen om met Klasse(n)kracht® er voor te zorgen dat alle leerkrachten in Nederland en België zich veilig voelen op school. Dat een team een verzameling van mensen is waar je mag groeien. Een plek waar je mag leren van en met elkaar. Waar fouten maken mag en waar je elkaar helpt het beste uit de ander te halen.

Klasse(n)Kracht® is een systemische aanpak om het groepsvormingsproces en het gedrag van leerlingen actief te begeleiden. Je kunt de aanpak curatief inzetten: zie coaching “moeilijke” groep en je kunt het preventief inzetten door samen met je team te leren denken en werken vanuit de RESPECT-aanpak©, zie teamtraject Klasse(n)Kracht®. Klasse(n)Kracht® biedt een werkwijze om vanaf de voordeur, of eigenlijk vanaf het hek van het schoolplein, regie te voeren op een sociaal, veilig en krachtig klimaat in de klas en in de school.