Post HBO Specialist Klasse(n)Kracht

.

Je hebt ervaren wat de RESPECT-aanpak voor jou persoonlijk of voor jouw collega’s en de groep heeft betekent.

Of je bent op een andere manier enthousiast geraakt over het gedachtengoed van Klasse(n)Kracht. In ieder geval hebben groepsdynamische processen jouw belangstelling en voel je het verlangen om meer invloed te willen uitoefenen op het welbevinden van leerlingen op school (en daardoor ook van je collega’s). Het fascineert je hoe een klas bij de ene leerkracht buitensporig gedrag kan laten zien en bij de andere leerkracht niet. Dat sommige collega’s enorm worstelen met een groep, gaat je aan het hart. En je ervaart de impact wanneer collega’s er soms aan onderdoor gaan. Je weet dat het anders kan, daar heb je inmiddels over gehoord.

Wil je meer invloed uitoefenen op het welbevinden van de leerlingen? Zou je graag een bijdrage willen leveren aan de sociale veiligheid van kinderen op school en daar een coördinerende en/of begeleidende rol in hebben? Dan is de opleiding Specialist Klasse(n)Kracht! iets voor jou!

De Specialist Klasse(n)Kracht! is iemand die:

1. Regie voert op de pijlers van de RESPECT-aanpak binnen de eigen school. Je begeleidt jouw collega’s in het realiseren van een sociaal veilig en krachtig leer- en leefklimaat in de school en in de klas. Als Klasse(n)Kracht Specialist kijk je naar de school als geheel, je vertrekpunt is de missie/visie van de school, de kernwaarden en de gezamenlijke afspraken. Samen met je collega’s voer je hier regie op. Je initieert klassenbezoeken, groepsbesprekingen, waarbij je samen met je collega’s de voortgang bewaakt.

2. Collega’s begeleidt en ondersteunt in het regie voeren op groepsvormingsprocessen. Je kijkt daarbij naar de groep als geheel en pas daarna naar individuele kinderen. Je laat je minder afleiden door wat er zich op de voorgrond afspeelt, je gaat ook op zoek naar wat er op de achtergrond gebeurt. Het krachtenspel binnen een groep is namelijk veel meer dan de afzonderlijke individuen.

Door een klas als systeem te leren zien, krijg je zicht op onderliggende patronen, de dingen achter de gebeurtenissen. Dit wordt het onderwaterprogramma van een groep genoemd. Je kijkt naar de verschillende gedragingen van leerlingen die met elkaar het groepsproces beïnvloeden. Er zijn leerlingen die willen bepalen hoe het er in een groep aan toe gaat (de ‘bazen) en er zijn leerlingen die ernaar luisteren (volgers). Het ene kan bestaan bij de gratie van het andere. Dat te leren zien en te begeleiden. Samen dit proces beïnvloeden zodat een klas kan uitgroeien tot een team waar je mag worden wie je bent en samen meer bent dan de som der delen.

Systematisch informatie verzamelt dat inzicht geeft in de sociale veiligheid van leerlingen op school. Je leert de informatie te analyseren en om te zetten naar een hulpvraag en/of begeleiding. De informatie vindt zijn plek binnen een professionele begeleidingsstructuur.

3. Inzicht heeft in de wijze waarop leerkrachten in de confrontatie met leerlingen, hun ouders en collega’s voortdurend zichzelf meenemen. Alles wat er gebeurt tussen jou en je omgeving zegt iets over de manier waarop jij (en dus ook een leerkracht) in elkaar zit. Je neemt je zelfbeeld in alle situaties met je mee. Dit betekent enerzijds dat je weet wie jij bent, wat jou kenmerkt als persoon, je persoonlijkheidsdynamiek, je kernwaarden, je opgebouwde overtuigen, je referentiekaders, je ervaringen, je gevoelens, je kwaliteiten etc. En anderzijds dat je vanuit deze bewustwording dit kunt vertalen in je begeleidingswerk. 

Wat anderen zeggen over de opleiding

Door de opleiding voel ik me sterker, steviger in het coachen van leerkrachten. Ik voel me gesterkt  in mijn handelen als het gaat om de aanpak van een “moeilijke groep”. 

 – Marjolein (Ambulant Begeleider)

“Binnen de opleiding zijn er veel momenten waarbij reflectie centraal staat; even stilstaan en terug kijken van hoe je de dingen aangepakt hebt. Waarin kun je nog leren en hoe ga je dan verder. Voor mij is de opleiding één groot feest van herkenning van zaken waar ik in de praktijk van alledag mee bezig ben. Het is dus vooral praktisch en tegelijkertijd wordt mijn persoonlijke rugzak en mijn professionele gereedschapskist gevuld”.

Nicole (Intern Begeleider)

“In mijn rol van intern begeleider was ik al langere tijd op zoek naar de verbinding tussen het groepsproces en het leerproces. Een veilig pedagogisch klimaat is in mijn optiek onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van kinderen op de verschillende vakgebieden. Steeds vaker merkte ik dat het groepsproces of de groepsdynamiek een probleem voor de leerkracht was. In de opleiding Specialist Klasse(n)kracht heb ik geleerd om gericht naar het groepsproces te kijken en de leerkracht te coachen in het creëren van een veilig pedagogisch klimaat in de klas”.

Missie

Het is mijn verlangen om met Klasse(n)Kracht® er voor te zorgen dat alle kinderen in Nederland zich veilig voelen op school. Dat een klas een plek is waar het fijn is om te zijn. Een plaats waar we kinderen leren om vanuit respect met elkaar samen te leven, waar we kinderen leren hoe ze tegenslagen het hoofd kunnen bieden en gewoonten kunnen ontwikkelen die ze sterker maken ipv zwakker. Maak hier een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Klasse(n)Kracht® is een systemische aanpak om het groepsvormingsproces en het gedrag van leerlingen actief te begeleiden. Je kunt de aanpak curatief inzetten: zie coaching van leerkrachten met een “moeilijke” groep en je kunt het preventief inzetten. Klasse(n)Kracht® biedt een werkwijze om vanaf de voordeur, of eigenlijk vanaf het hek van het schoolplein, regie te voeren op een sociaal, veilig en krachtig klimaat in de klas en in de school.