Vrijdag liep ik langs een school. Ik zag groepjes kinderen op het schoolplein en op straat die met elkaar stonden te kletsen en te lachen. Goeie sfeer, vrolijke kinderen. Fijn om te zien. Er zijn kinderen die de hele lock down naar school zijn gegaan en er zijn kinderen die al vanaf half december thuis zitten. Net als tijdens een kampweek. Je krijgt ineens contact en verbinding met mensen die je misschien in een andere setting niet zou hebben leren kennen. De vraag die op kwam was: Hoe zou dit van invloed zijn op het groepsproces van de klas.

Wat heb je gemist?

Deze vraag zou ik mee nemen de klas in. Ik zou willen weten wie waar geweest is de afgelopen tijd. Met wie heb je veel gespeeld? Heb je met andere kinderen gespeeld dan voor de lock down? Wie waren er veel op school, wie helemaal nooit, wie af en toe. Wat heb je gemist en wat niet. Ik zou dit soort gesprekjes voeren. Ook tussendoor in kleine groepjes. En ik zou ook met elkaar de missie weer terug pakken.

 

  • Wat voor klas willen we zijn? 
  • Wat zie je dan?
  • Wat hoor je dan?
  • Wat vind je belangrijk nu we weer op school zijn met elkaar?
  • Wat wil je graag leren?

Geef complimenten

Loop de afspraken met elkaar langs. Kloppen ze nog? Misschien kunnen sommige afspraken wel weg, zijn ze niet meer van toepassing en moeten er anderen bij. Je hoeft het niet te verzinnen, vraag er gewoon naar.  En kijk ook vooral naar wat er gebeurt. Werk aan ene positif strook klimaat in je klas. Geef complimenten voor gedrag dat een positief effect heeft op de sfeer. Geef taal aan gedrag. Dat helpt enorm. Weet je nog hoe dat werkt in het brein? Help ze op die manier weer even om het samen goed te hebben.

 

Wat als…

Zo kreeg ik afgelopen week ook de vraag wat je doet met kinderen die aangeven thuis werken fijner te vinden dan op school. Sommige kinderen vinden het heel gezellig om thuis te zijn. Hoeven niet naar de opvang en genieten van het als gezin bij elkaar te zijn. Maar sommige kinderen kunnen ook lekker snel hun werk doen waardoor ze om 11.00 uur klaar zijn ipv tot 14.00 uur op school te moeten zijn.

Ik heb er geen kant en klaar antwoord op. Ik denk dat het aangeeft hoe knellend het leerstofjaarklassensysteem is. Voor de een te snel en te moeilijk, voor de ander te traag en te makkelijk. Ga het gesprek aan. Hoe zouden we het op school anders kunnen aanpakken zodat je lekker veel kunt leren.

Maken kinderen zich zorgen over achterstanden? Zou ik willen weten. Wat leeft er in die koppies. Maak jij je er zorgen over? Of je directeur? Sommigen klinken er relaxed over, maar ik heb ook al verhalen gehoord van zo snel mogelijk ‘de achterstand’ weg werken…

Een intern begeleider verzuchtte: gelukkig hebben wij ons onderwijsconcept een aantal jaren geleden omgegooid. Wij kennen  geen achterstanden. Kinderen werken op hun eigen niveau binnen hun eigen leerlijn. Scheelt ook een hoop gedragsproblemen.

 

Er is wat er is

Er is wat er is. Laat je vooral niet gek maken door alle negatieve berichten die er zijn. Het heeft echt geen enkele zin om je daar mee bezig te houden. Je kunt er van alles van vinden, maar je kunt het nu eenmaal niet veranderen. We leven in een gekke tijd. We worden allemaal geconfronteerd met situaties waar we nog nooit mee te maken hebben gehad.

Mijn advies: besteed aandacht aan dat wat er is, aan dat wat er leeft en ga verder met elkaar. Kinderen zijn veel meer van het hier en nu dan wij volwassenen. En ik vermoed dat veel kinderen school gemist hebben, het samen zijn, het samenwerken, samen plezier maken. Maak het vooral niet te ingewikkeld. En als je denkt hé wat gebeurt er, gewoon de vraag stellen: hé wat gebeurt er.

Dus lekker de sneeuw in! vier vooral het feest van weer lekker bij elkaar zijn, de ontmoeting. Of zoal Eric Scherder sprak: Ga spelen!

 

Gratis nieuw e-book

Ik heb een  e-book samengesteld: Samen naar School.  En er wordt veel aangeboden via social media. Ik zal wat ik vind verspreiden via Facebook of Instagram. In het e-book staan een aantal vragen staan die je de klas kunt stellen. Ook de check is fijn om te doen, net als de check out. Ik hoor van bijna alle leerkrachten die ik spreek dat er veel contact is geweest met de klas en met de kinderen individueel. Stil staan bij de verschillen tussen thuis en weer op school is belangrijk. Net als de vraag (opnieuw) hoe willen we het met elkaar.

 

Wil je graag serieus aan de slag met groepsvorming en op een andere manier het proces begeleiden en het gesprek leren voeren met je klas,  dan raad ik je echt de online basistraining Klasse(n)Kracht® aan. Er is momenteel een mooie aanbieding. Veel collegas’s zijn je al voorgegeaan. Het is waardevol en vooral heel praktisch toepasbaar.

klik hier voor de online basistraing Klasse(n)Kracht®

 

Heb het goed met elkaar!

Met een verschillige groet,

Jelly