Online Training Samen Bouwen aan Vertrouwen

Hoe zorg jij ervoor dat buitengesloten kinderen ook onderdeel worden van de groep?

Neem bijvoorbeeld Bas. Hij heeft eigenlijk helemaal geen aansluiting met de anderen kinderen van de groep. Hij mag soms wel meedoen met voetballen maar dit gaat heel vaak mis. En als het dan mis gaat, loopt hij boos weg of reageert hij zijn boosheid af op de anderen. Hij blijft vervolgens ook erg lang in zijn boosheid hangen.

Bas kost jou bakken met energie. Je hebt al van alles geprobeerd, maar het verandert niet echt. Je wordt eerlijk gezegd een beetje moe van Bas. Het is ook niet handig wat hij doet en hij stoot eerder kinderen van zich af dan dat hij ze naar zich toetrekt. En ja, je merkt dat jij ook steeds vaker zijn naam negatief noemt. Misschien heb jij wel een Bas bij jou in de klas?

Kinderen die sociaal niet handig zijn, te impulsief waardoor ze in hun onhandigheid dingen doen waardoor andere kinderen (en jij ook) last van ze hebben. Te onstuimig zijn in een spel, niet tegen hun verlies kunnen, enorm boos kunnen worden en je kunt de lijst vast wel aanvullen.  Je onderwijshart gunt deze kinderen echt iets anders, sterker nog dit zijn de kinderen die je het meest aan het hart liggen, maar je rugzak is inmiddels leeg en je energie aardig op.

 

klassenkracht-website-jelly-bijlsma
klassenkracht-website-jelly-bijlsma

Je weet dat Bas zich niet fijn voelt in de klas. Hij is vaak alleen en doet enorm zijn best om er bij te horen, maar dat is dan net weer te veel van het goede, waardoor hij het omgekeerde oproept.

 Op het sociogram heb je gezien dat Bas 19 x negatief gekozen wordt. Je ziet ook wel dat andere kinderen liever niet meer met hem willen samenwerken. In hun ogen verpest hij het steeds. Je snapt dit, maar je hebt ook te doen met Bas. Hij wordt niet uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje. Je vindt het belangrijk dat kinderen zich fijn voelen bij jou in de klas, maar je weet eigenlijk niet goed hoe je dit moet aanpakken. Er zijn heel veel kinderen zoals Bas. De één trekt zich terug, de ander gedraagt zich juist heel erg dominant. Sommige kinderen veroorzaken heel veel gedoe om zich heen, wat vervolgens weer veel onrust geeft in de klas en jou bakken energie kost. 

Hoe zorg je er nu voor dat alle kinderen een plek hebben in de groep? Dat iedereen er mag zijn? Dat alle kinderen zicht krijgen op hun sterktes en hun zwaktes. En vooral hoe doe je dat samen met de hele groep? Hoe leren we onze kinderen om te gaan met verschillen? 

 

Wil jij het verschil zijn voor kinderen zoals Bas?

Wil je weten hoe je een groep helpt om het fijn te hebben met elkaar? Met z’n allen?

Judith mailde mij het volgende: We spelen op school met 2 klassen tegelijk buiten. In de andere klas zit een meisje dat moeilijk aansluiting vindt, maar ook spel van anderen verstoort. Het probleem ligt deels bij de groep, deels bij haar. Haar juffen pakken het goed op, maar het kost tijd. Afgelopen week hebben de kinderen uit onze groep unaniem besloten dat dit meisje met onze groep mee mag doen. Want, zeggen ze, we sluiten niemand buiten. En: anders leert ze het nooit. Ik kreeg gewoon tranen in mijn ogen toen ze dit aan mij vertelden. Het meisje zelf liep te stralen over het plein en voelde zich er echt bij horen. En onze groep was weer een turfstreepje rijker! Ons record tot nu toe is 35 respectvolle acties op een dag. Variërend van een stapje voor een ander opzij doen, een dank je wel, zelfstandig een ruzie oplossen tot mee laten spelen in de pauze. Judith – leerkracht SBO en Specialist Klasse(n)Kracht®.

Veel groepen stromen en kunnen door met zich ontwikkelen, er zijn ook groepen die vastlopen, die in een soort loop zitten en daar niet uit komen. Wil je meer betekenen voor kinderen als Bas? Wil je ontdekken hoe je dit op een andere manier kunt aanpakken?

klassenkracht-website-jelly-bijlsma

De online training: Samen Bouwen aan Vertrouwen gaat hierover. Hoe krijg je zicht op de onderlinge verhoudingen en hoe kun je aan de ene kant het kind helpen om zijn of haar plek op een goede manier in te nemen en hoe neem je aan de andere kant de groep daar op een positieve manier in mee. Wat heeft de groep nodig? Welk patroon wordt steeds herhaald? Wat zie je op de voorgrond en wat speelt zich af op de achtergrond. Hoe kunnen we vanuit contact en verbinding niet alleen Bas maar de hele groep versterken zodat ze als het ware door het thema heen kunnen groeien.

 

Doe je mee?

In een (pittige) groep zijn er altijd thema’s die spelen.

Soms is dat een groep waar impulsbeheersing nog zo laag is, dat alles er maar uit geflapt wordt. Of een klas waar kinderen heel sterk op elkaar letten en zich de hele tijd met elkaar bemoeien. Of een groep die steeds de grens opzoekt en als het even kan er net even overheen tikt.

Wat als we gedrag leren zien als een richtingaanwijzer. Waar wijst dit gedrag van de groep dan naar? Ik blijf dit keer op een keer een interessante zoektocht vinden. En waarom bij de ene leerkracht wel en bij de andere niet? Waar heeft dat mee te maken?

De online training ‘Samen Bouwen aan Vertrouwen’ leert je hoe je meer regie kunt voeren op sociale veiligheid. Wie zijn de normdragers in jouw klas? Wat is het thema van de groep en hoe kun je de klas hier doorheen begeleiden.

Als jij als leerkracht of begeleider voelt dat er echt iets mag veranderen in de groep, je er echt voor wil gaan, zodat je de groep kunt begeleiden naar een volgende fase/niveau, dan is deze training voor jou. 

klassenkracht-website-jelly-bijlsma

Dus wil jij:

Ontdekken wie de meeste invloed heeft in jouw klas en welke norm dominant is in de groep?

Weten hoe je de onderlinge verhoudingen van jouw leerlingen in beeld krijgt zodat je zicht hebt op wat er speelt in de klas?

Jouw route kunnen uitstippelen hoe je van de huidige situatie naar jouw gewenste situatie kunt komen?

Vanuit de praktische tools die je aangereikt krijgt kinderen begeleiden in hoe ze in’t  ‘echie’ met verschillen kunnen omgaan?

Een klas waar iedereen voelt ‘ik hoor erbij’ en niemand buitengesloten wordt?

 

Vandaag nog aan de slag?

klassenkracht-website-jelly-bijlsma

Dan staat de online training voor je klaar. Je kunt direct starten, 24/7. Elke dag heb je de kans om situaties te veranderen. Niks is statisch. Bedenk dat kinderen vaak maar wat doen (wij ook trouwens). Ze willen echt het allerbeste voor zichzelf en de ander, maar hebben daar wel begeleiding bij nodig. Iedereen wil erbij horen en zoekt naar een manier waarop dat in deze situatie het meest haalbaar is. Soms pakt dat positief uit en soms negatief.

Als jij jouw waarom helder hebt en je weet waar je naar toe wilt en hoe je dat moet doen, dan kan ik je garanderen dat jij het verschil maakt voor jouw kinderen in de klas.

Bijzonder hè om je te realiseren dat jij als mens het verschil kunt zijn voor kinderen. Wat zou jij voor een groep kunnen betekenen als je beter weet waar je op kunt letten? En hoe zou jij het verschil kunnen maken voor een groep of een leerling wanneer jij over de vaardigheden beschikt om thema’s aan de orde te stellen en de groep kunt begeleiden naar de volgende fase?

Na deze training:

Z

Ontdek je hoe je de onderlinge verhoudingen van een groep in beeld brengt zodat jij weet welke kinderen zich buitengesloten voelen

Z

Heb je zicht op de patronen die er spelen in jouw groep

Z

Weet je hoe je stapsgewijs de groep kunt begeleiden naar een volgende fase van groepsontwikkeling

Z

Snap je hoe je negatieve rollen van kinderen kunt beïnvloeden zodat het groepsklimaat positief verandert.

Z

Leer je hoe je m.b.v. simpele interventies de onderlinge verhoudingen in je klas kunt beïnvloeden

5  Online modules

24/7 toegankelijk

Waar en wanneer jij wilt

 Geen reistijd

Toegang voor één persoon

Praktische tools om onmiddellijk mee aan de slag te gaan