Een hechte groep ontstaat niet vanzelf, die moet je samen bouwen

Klik hier voor de Online Training

Help, hoe maak ik er een fijne, sociale klas van?

waar kinderen respectvol met elkaar omgaan

Een tijd geleden had ik contact met een intern begeleider. Ze vertelde me over Bas. Al jaren hangt om Bas een sfeer van pesten. Ouders klagen over hem, kinderen zijn bang voor hem, en regelmatig komt er een vraag voor overgeplaatsing naar de parallelgroep. En ondanks dat er al veel gedaan is, plopt het elk jaar weer omhoog. Wil je ons helpen om dit op te lossen?

Bas bepaalt graag de gang van zaken in de klas. Is fanatiek, zegt waar het op staat en is niet flexibel in de omgang. Afspraak is afspraak bij Bas en als er een spel gespeeld wordt houd je je aan de afspraken en anders maakt hij het je wel even heel duidelijk😡.

Bas kost bakken met energie. Op het sociogram wordt Bas 19 x negatief gekozen en geen enkele keer positief. Andere kinderen willen liever niet meer met hem samenwerken. In hun ogen verpest hij het steeds. Je snapt dit, maar je hebt ook te doen met Bas.

Ouders praten negatief over Bas. Hij wordt niet uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje. Ook als hij niet op school is krijgt hij de schuld als er iets mis gaat.

kinderen onderdeel laten zijn van de groep
samen bouwen aan vertrouwen in de klas

De afgelopen 20 jaar heb ik honderden leerkrachten begeleid met een ‘dynamische’ groep. Ook veel ‘Bassen’ ontmoet. We denken dat de oorzaak van het ‘gedoe’ bij een paar leerlingen ligt. We denken vaak dat als die ene leerlinge er niet zou zijn, het probleem is opgelost. Maar dat is heel vaak niet het geval. Ja, tijdelijk. Maar zoals Jitske Kramer zo treffend zegt: je kunt een leerling wel uit de groep halen, maar de rol van deze leerling blijft achter. Die is dan vacant. En voor je het weet stapt iemand anders in die rol.

Hoe krijg je zicht op de onderlinge verhoudingen en hoe kun je aan de ene kant het kind helpen om zijn of haar plek op een goede manier in te nemen en hoe neem je aan de andere kant de groep daar op een positieve manier in mee. Wat heeft de groep nodig? Welk patroon wordt steeds herhaald? Wat zie je op de voorgrond en wat speelt zich af op de achtergrond. Hoe kunnen we vanuit contact en verbinding niet alleen Bas maar de hele groep versterken zodat ze als het ware door het thema heen kunnen groeien.

 

Wil jij:

Z

Ontdekken wie de meeste invloed heeft in jouw klas en welke norm dominant is in de groep?

Z

Jouw route kunnen uitstippelen hoe je van de huidige situatie naar jouw gewenste situatie kunt komen?

Z

Ontdek je hoe je de onderlinge verhoudingen van een groep in beeld brengt zodat jij weet welke kinderen zich buitengesloten voelen

Z

Vanuit de praktische tools die je aangereikt krijgt kinderen begeleiden in hoe ze in't ‘echie’ met verschillen kunnen omgaan?

Z

Een klas waar iedereen voelt ‘ik hoor erbij’ en niemand buitengesloten wordt?

Wat werkt?

 

Vandaag nog aan de slag?

samen bouwen aan vertrouwen online training

Na deze online training:

Z

Weet je hoe je de onderlinge verhoudingen van een groep in beeld brengt

Z

Heb je zicht op de negatieve patronen die er spelen in jouw groep

Z

Weet je hoe je stapsgewijs de groep kunt begeleiden naar een volgende fase van groepsontwikkeling

Z

Snap je hoe je negatieve rollen van kinderen kunt beïnvloeden zodat het groepsklimaat positief verandert.

Z

Leer je hoe je m.b.v. simpele interventies de onderlinge verhoudingen in je klas kunt beïnvloeden

Bonus: Stel je vraag in de gratis Q&A’s op 29/01, 25/03 en 30/05

De investering voor de online training is

 247 euro

In een (pittige) groep spelen er altijd thema’s 

Soms is dat een groep waar impulsbeheersing nog zo laag is, dat alles er maar uit geflapt wordt. Of een klas waar kinderen heel sterk op elkaar letten en zich de hele tijd met elkaar bemoeien. Of een groep die steeds de grens opzoekt en als het even kan er net even overheen tikt.

Wat als we gedrag leren zien als een richtingaanwijzer. Waar wijst dit gedrag van de groep dan naar? Ik blijf dit keer op een keer een interessante zoektocht vinden. En waarom bij de ene leerkracht wel en bij de andere niet? Waar heeft dat mee te maken?

De online training ‘Samen Bouwen aan Vertrouwen’ leert je hoe je meer regie kunt voeren op sociale veiligheid. Wie zijn de normdragers in jouw klas? Wat is het thema van de groep en hoe kun je de klas hier doorheen begeleiden.

Als jij als leerkracht of begeleider voelt dat er echt iets mag veranderen in de groep, je er echt voor wil gaan, zodat je de groep kunt begeleiden naar een volgende fase/niveau, dan is deze training voor jou. 

klassenkracht-website-jelly-bijlsma

Wil jij dat alle kinderen zich veilig voelen bij jouw in de klas?

Deze scholen doen o.a. al mee

basisschool logo
basisschool logo
basisschool logo
basisschool logo
basisschool logo
basisschool logo
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool

FAQ 

Wanneer kan ik starten met de online training?

Nadat je de training hebt gekocht, ontvang je je inlogcodes via de mail en kun je direct starten.

Voor wie is de online training bestemd?

De online training is bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs.

Is de online training ook geschikt voor kleuters of groep 3?
Ja zeker. Met name het onderdeel Welkom en Regie voeren op Regels, Routines en Rituelen zijn heel belangrijk voor het jonge kind. Je vindt in de training ook specifieke voorbeelden voor het kleuters.
Uit hoeveel modules bestaat de online training?

De training bestaat uit 6 modules:

 1. Start
 2. Hoe zijn de onderlinge verhoudingen in jouw klas?
 3. Hoe zit dat met Rollen in de groep
 4. Werken met Kernkwadranten
 5. Strooks en strookhuishouding
 6. Weet jij dit over Erbij Horen en Sociale Ontwikkeling
Hoelang duurt de training?

De inhoud van de training kun je vergelijken met een tweedaagse live training.
Afhankelijk van hoe uitgebreid je de vragen in het werkboek e.d. beantwoord moet je in totaal rekenen op 16 – 20 uur.

Hoeveel tijd ben ik kwijt om de online training te volgen?

De training duurt in totaal zo’n 16 – 20 uur. Het voordeel van de online training is dat je het geheel in eigen tempo kunt volgen. Ik heb een planningsdocument in de online academie toegevoegd zodat je dat voor jezelf kunt invullen.

Stel je hebt 20 minuten per week om hier mee aan de slag te gaan…dan maak je op basis van die tijdsplanning jouw planning. En je kunt er altijd naar terug. Dus je kunt ook zeggen ik wil weten hoe ik bij de start van het nieuwe schooljaar een goede basis kan neerzetten…dan start je bij module 3 en laat je de praktijk en de training samen opgaan.

Wat moet ik me voorstellen bij zo’n online basistraining?

Als je op deze link klikt dan krijg je een indruk hoe de training eruitziet.

https://vimeo.com/762885226/b9433f17bb

Wat levert deze training mij op?

In deze online training zoom je een laagje dieper in op de klas. Op heb moment dat je de basis goed hebt neergezet met de klas kan het zomaar zijn dat er toch sprake is van een negatieve informele norm. Je kunt dit herkennen door:

 • onrust in de klas
 • kinderen die zich niet of slecht houden aan gemaakte afspraken
 • grote mond, brutaal
 • jou als leerkracht negeren en doorgaan met waar ze mee bezig zijn
 • door de klas blijven roepen met antwoorden
 • naar de W.C. gaan als het niet mag
 • rare antwoorden geven op een vraag
 • …..

Je leert dieper in te zoomen op hoe leerlingen zich gedragen in de klas, de mate waarin ze jouw gezag willen ondermijnen of andere kinderen ondermijnen en welke rol ‘de groep’ hierbij speelt. Je leert anders kijken, de onderliggende hulpvraag te formuleren en dit vervolgens te vertalen naar een werkbaar plan.