Wat voor ruziemakers heb jij in je klas?

In het vorige blog vertelde ik je al dat dit de periode is van ruzie maken. De pikorde in de klas moet bepaald worden. De rollen moeten verdeeld en ingenomen worden. Dit vraagt van jou als leerkracht dat je echt aanwezig bent. Signaleren wat er speelt, het bespreekbaar maken. Niet in de vorm van preken maar in de vorm van reflecteren. 

Hoe maak jij ruzie? 

Of hoe maakte jij als kind ruzie? Hoe leuk om dit met je klas te delen? En wanneer heb jij geleerd om het anders te doen en waarom? Meestal ontdekken we ergens dat wat we doen niet effectief is. En het zal ook afhangen waar je bent en bij wie. 

In de praktijk zien we vaak vier manieren:

  1. Je reageert agressief, je wordt driftig en slaat erop los. Je bent meer een uitdager.
  2. Je ontwijkt het conflict. Je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Je ontwijkt ruzie het liefst. 
  3. Je staat stevig op je benen, je komt voor jezelf op en houdt ook rekening met de ander. Je bent een toptien-teller. Hier zoek je naar een win-win oplossing.
  4. Je gaat voor de harmonie, je houdt het het liefst gezellig. Je geeft daarom vaak toe. Je bent meer een susser.

Een hele tijd geleden kwam ik dit testje tegen op klasse.be. Het gaat over verschillende ruziestijlen. Waarin herken jij jezelf? Ben je een uitdager, een susser, een ontwijker of een tot-tien-teller? Als ik terugga in de tijd dan was ik meer een brieser, een stamper. Ik kon echt enorm kwaad worden. Ik vermoed dat dat past bij de uitdager. Nu herken ik me meer in stijl 3 en 4. Bij de opvoeding van onze kinderen was ik echt wel vaak een susser. Blauwhelmen noemt manlief dit. Volgens mij komt dat bij Harrie Jekkers vandaan 😃

Benieuwd hoe dat bij jou zit? Klik hier om de test te doen>>>

Wat voor ruziemakers heb jij in je klas?

Kun je de koppeling maken naar je klas? Wat zie je hiervan terug in je klas? En vooral: Wat herkennen leerlingen hiervan bij zichzelf? Hoe gaan zij met botsingen om? Wie ontwijken liever de ruzie door weg te lopen of juist te doen wat anderen willen? Of wie reageert juist agressief? 

Voer het gesprek met elkaar. Is het op school anders dan thuis? Vertel ook hoe jij het als kind deed. Hoe heb jij geleerd om met conflicten om te gaan? 

Welke kinderen herkennen zichzelf in de uitdager? De ontwijker? De top tien teller? De susser? En welke kinderen botsen vooral met elkaar? 

Grenzen stellen

Merk je dat je het stellen van grenzen lastig vindt? Sjoemel je soms met de grenzen? Zou je wel een steuntje in de rug willen m.b.t. het begeleiden van ruzies in de klas, of hoe je consequent kunt zijn in het regie voeren op de afspraken? Voor deze periode heb ik een module klaar staan dat hier volledig over gaat.  Klik hier om er meteen mee aan de slag te gaan>>>

Ik wens je een mooie week!

Met een verschillige groet,

Jelly