Post HBO opleiding Specialist Klasse(n)Kracht®

Omdat je gelooft in de kracht van een groep

Groepsdynamiek heeft echt jouw belangstelling

En… je wil graag  het verschil zijn voor zowel leerlingen als collega’s 

klassenkracht-specialist-opleiding

Je leert leerkrachten begeleiden in het realiseren van een sociaal veilig en krachtig leer- en leefklimaat in de school en in de klas.

Elkaar aankijken met zo’n veelzeggende blik. Knipogen naar elkaar, roddelen, duwen op de trap, grappen waarvan je je afvraagt of dit wel echt grappig is. Herken jij de signalen van een groep met een negatieve groepsdynamiek? Heb jij antennes voor het onderwater-programma van een groep? Of is het vooral een gevoel? Dat je voelt dat er iets niet klopt en dat je je vinger (nog) niet achter het onderwaterprogramma van kunt krijgen.

Leerkrachten met een ‘moeilijke’ groep voelen zich vaak machteloos. Zien soms wel, maar soms ook niet de dingen gebeuren. Hebben geen idee hoe daar mee om te gaan. Gaan twijfelen aan zichzelf. Dit vreet aan ze. Ouders komen regelmatig klagen, en je wilt ze wel begrijpen maar je hebt geen idee hoe je het moet aanpakken. Je bent leerkracht, gedragsspecialist, intern begeleider of ambulant begeleider. Misschien ben je wel zzp-er en weet je dat het probleem niet opgelost is  door met individuele leerlingen bezig te zijn. Je bent je bewust dat er met de hele groep iets moet gebeuren, maar je voelt je nog niet competent genoeg om dit te begeleiden. Maar je wilt het heel graag leren! Misschien heb je er wel over gehoord van collega’s. 

Nu al vragen?

Bijvoorbeeld op welke data de opleiding is?

Hoe heb je invloed op dit proces?

De opleiding heeft mij leren ontdekken wat er echt, is in een groep. We zien, horen en ervaren gedrag van kinderen en de leerkracht… Maar wat wordt er eigenlijk gevraagd door zowel de kinderen als de leerkracht. Wat willen ze graag? En waar lopen ze tegen aan, waardoor lukt het niet om die wens, dat groepsverlangen uit te laten komen? Ik vond het heel fijn om hier meer inzicht in te krijgen. Dit gebeurde tijdens de opleidingsdagen, door wat Jelly vertelt, ons liet lezen en zeker ook tijdens de ontmoeting met andere specialisten in opleiding (de klas 😀). De intervisie groep is voor mij een support-, en hulpgroep in mijn eigen ontwikkeling, we leren hier samen onze weg te vinden op het terrein van Klasse(n)kracht. Deze opleiding volg je dan ook niet alleen, maar samen.

Wil je ontdekken waar jij, uniek als je bent, tot je recht kan komen bij een groep? En wil je ontdekken hoe een groep tot hun recht kan komen doordat jij daar invloed op hebt? En .. wil je dit samen doen? Volg dan absoluut de opleiding Klasse(n)kracht!   –  Hermien, begeleidster groepsdynamische processen, Specialist Klasse(n)Kracht.

Ik vind het al langere tijd interessant om me te verdiepen in de vraag hoe een groep zich vormt, hoe individuen in een groep beïnvloed worden en hoe je hier als leerkracht invloed op kunt uitoefenen. Ik ben daarom met de opleiding ‘Klassenkracht’ gestart. Hier heb ik geleerd om de dynamiek van groepsvorming steeds beter te begrijpen en te begeleiden. Door mijn opgedane kennis te verspreiden, hoop ik dat mijn onderwijscollega’s net als ik ook veel beter gaan begrijpen hoe groepsdynamische processen werken en hoe zij hierin een hele belangrijke rol hebben om dit goed te begeleiden, waardoor we samen nog veel meer verschil kunnen maken voor de kinderen. – Bianca – Specialist Klasse(n)Kracht.

Voor mij is de opleiding heel waardevol omdat ik meer zicht heb gekregen op wie ik ben en waar ik voor sta en ga! Zo leuk als je bijv. aan de slag gaat met centreringen en die gaat herkennen (ook bij jezelf😊). Door de theorieën heb ik meer inzicht gekregen hoe ik vanuit mijn eigen normen en waarden begeleiding biedt aan leerkrachten en klassen en waar ik zeker nog in kan groeien en ontwikkelen. Het werken met intervisiegroepen is zeer waardevol en inspirerend omdat je zo veel van en met elkaar kunt leren en veel plezier hebt met elkaar.

En.. Klasse(n)kracht werkt echt in de praktijk! Ik heb als Specialist in opleiding al samen met leerkrachten mooie ervaringen op mogen doen! – Monique – Arrangementondersteuner

Wil jij …

Z

Meer invloed uitoefenen op het welbevinden van leerlingen op school (en daardoor ook van je collega’s).

Z

Fascineert het je hoe een klas bij de ene leerkracht buitensporig gedrag kan laten zien en bij de andere leerkracht niet

Z

Zie je hoe sommige collega’s enorm worstelen met een groep, en gaat dat je aan het hart

Z

Ervaar je de impact wanneer collega’s er soms aan onderdoor gaan

Z

Weet je dat het anders kan, en wil je graag de coach zijn in dit proces?

Z

Kunnen werken met het onderwaterprogramma van een groep?

jelly-klassenkracht

Planmatig een groep op de rit zetten!

Misschien ben je wel intern begeleider, ambulant begeleider of zzp-er, net als ik. Begeleid jij ook ‘moeilijke’ groepen en wil je dit heel graag vanuit een groepsdynamische bril leren doen. Misschien wil je wel gelicentieerd Specialist Klasse(n)Kracht® worden. Delen we dezelfde missie: Alle kinderen in Nederland voelen zich fijn op school en vind je het fijn om dit samen met meer Specialisten verder vorm te geven.

Ik was altijd al geboeid en betrokken op het groepsproces van een klas. Ik zie, voel en analyseer veel. Maar hoe heb je invloed op dit proces, dat vond ik nog wel een lastige. De opleiding heeft mij hierbij geholpen mijn weg te vinden en nog steeds door te zoeken. Naar mogelijkheden, kansen, werkvormen, vragen, die de groep laten ervaren wat er gebeurt (in het hier en nu) en wat ze graag zouden willen dat er gebeurt in hun klas. En .. hoe ze hier samen aan kunnen werken. Zodat het fijner wordt in hun klas!

Daarnaast heb ik mezelf ook weer meer leren kennen. Hoe werkt het voor mij? Wat vind ik belangrijk? Wat doe ik heel gemakkelijk en waar loop ik op vast, en hoe komt dat? Om daarna ook plannetjes te maken om effectief aan de slag te gaan. Deze opleiding is niet een studie, zonder bij jezelf in de spiegel te kijken. Sterker nog, het begint bij jezelf  en je kunt jezelf nooit buiten beschouwing laten.

Jelly is gedreven, enthousiast en niet uit de weg te slaan bij tegenslagen, zoals een lockdown. Ik vond de online tweedaagses, die ik heb mee gemaakt, super. Ook online gaat Jelly voor dynamisch en dynamiek! Ik vond het tof, want ik heb hierdoor nooit stil gestaan in mijn ontwikkeling.

klassenkracht-jelly-bijlsma-online-basis-training
Z

Wil je weten wat je kunt doen om leerkrachten met groepen, waarvan het groepsproces negatief verlopen is, te helpen dit om te zetten naar een positieve sfeer?

Z

Wil je nog meer leren over groepsdynamiek en vooral hoe je dit proces duurzaam kunt begeleiden?  

Z

Is sociale veiligheid van kinderen op school helemaal jouw ‘ding’?  

Z

En wil je  hier, als je onderdeel bent van een team, een coördinerende en/of begeleidende rol in hebben? 

Dan is de opleiding Specialist Klasse(n)Kracht® helemaal iets voor jou!

De Specialist Klasse(n)Kracht® is iemand die:

Regie voert op de pijlers van de RESPECT-aanpak©. Je begeleidt leerkrachten in het realiseren van een sociaal veilig en krachtig leer- en leefklimaat in de school en in de klas.

Kijkt naar de school als geheel. Je initieert klassenbezoeken, groepsbesprekingen, waarbij je samen met je collega’s de voortgang van de groep bewaakt. 

Leerkrachten begeleidt en ondersteunt in het regie voeren op groepsvormingsprocessen. Je kijkt daarbij naar de groep als geheel en pas daarna naar individuele kinderen. 

Jelly-klassenkracht

Zich minder laat afleiden door wat er zich op de voorgrond afspeelt, je gaat veel meer op zoek naar wat er op de achtergrond gebeurt. Het krachtenspel binnen een groep is namelijk veel meer dan de afzonderlijke individuen.

Een klas leert zien als een samenhangend systeem. Je krijgt zicht op onderliggende patronen, de dingen achter de gebeurtenissen. Dit noem ik het  onderwaterprogramma van een groep. Je kijkt naar de verschillende gedragingen van leerlingen die met elkaar het groepsproces beïnvloeden. Je bent dus niet gefocust op die ene leerling, maar je kijkt ook naar wat de anderen doen waardoor dit patroon in stand gehouden wordt.

Leerlingen herkent die willen bepalen hoe het er in een groep aan toe gaat (de ‘bazen) en dat er leerlingen zijn die ernaar luisteren (volgers). Het ene kan bestaan bij de gratie van het andere. Dat te leren zien en te begeleiden.

Samen met de klas en collega’s dit proces beïnvloedt zodat een klas kan uitgroeien tot een team waar je mag worden wie je bent en samen meer bent dan de som der delen.

“Als leerkracht en startend directeur heb ik een master en een opleiding tot schoolleider gevolgd. Toch heeft de opleiding tot Specialist Klasse(n)Kracht mij het meest gebracht van alle opleidingen. Wat je in deze opleiding leert; dát doet ertoe. Daar gebeurt het! De kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan lopen als een rode draad door mijn persoonlijke én professionele leven. Deze opleiding heeft mij een stuk levenservaring gegeven, zonder dat mij dit levensjaren heeft gekost!” – Manon Klunder – Specialist Klasse(n)Kracht en directeur. 

Tijdens de opleiding heb ik geleerd om planmatig een dynamische groep op de rit te zetten. Daarnaast ben ik me er bewust van geworden dat ik achter de deur moet kijken om te zien wat de dynamiek veroorzaakt in een groep. Ik kan nu deze aspecten (her)kennen, zodat ik de juiste interventies kan inzetten om groepen op de goede manier te begeleiden. Ik ben door de opleiding nog steviger geworden in mijn persoonlijk meesterschap, waardoor ik beter ben gaan coachen. De theorie van de opleiding is direct in de praktijk toepasbaar.  

In mijn werk kom ik dagelijks de facetten van Klassenkracht tegen en kan ik toepassen wat ik geleerd heb tijdens de opleiding. Als ik gesprekken heb met collega IB-ers en we spreken over bepaalde zorgleerlingen dan wordt heel vaak de groep (inclusief de leerkracht) niet meegenomen. Door juist ook die kant te belichten kom je tot andere gesprekken en betere resultaten. Dit merk ik ook tijdens multidisciplinaire gesprekken en gesprekken met ouders.   

Kortom, deze opleiding heeft mij veel gebracht waar ik dagelijks profijt van heb, zowel op de werkvloer als persoonlijk.  – Daphne  Intern begeleider/ onderwijsondersteuner CPO SBO Klavervier

Geen groep is hetzelfde

Een klas waar een paar kinderen de dienst lijken uit te maken. Ze trekken zich niet zo veel aan van de afspraken en de regels. “Kijk eens wat ik durf” lijken ze tegen elkaar te zeggen. “Moet jij eens opletten ik durf nog veel meer”. Ik hoef je niet te vertellen voor hoeveel gedoe dit zorgt in een groep. Het zaagt de poten onder de stoel van de leerkracht vandaan. Twijfel, gevoelens van onzekerheid, de ene keer te toegeeflijk en de andere keer te autoritair. Je ziet de kracht verdwijnen uit de leerkracht en de onrust toenemen in de groep.

Ik heb inmiddels honderden leerkrachten begeleid met een ‘moeilijke’ of ‘dynamische’ groep. En geen groep is hetzelfde, maar het spel herkenbaar. Hoe zou het zijn als jij dat proces kunt begeleiden? Gaaf toch? Wedden dat jij het verschil maakt!

Ben je nieuwsgierig? Plan een kennismakingsafspraak om te onderzoeken of dit jouw volgende opleiding wordt!

 

klassenkracht-opleiding-specialist

Wat anderen zeggen over de opleiding

Door de opleiding voel ik me sterker, steviger in het coachen van leerkrachten. Ik voel me gesterkt  in mijn handelen als het gaat om de aanpak van een “moeilijke” groep. 

 – Marjolein (Ambulant Begeleider) –

“Binnen de opleiding zijn er veel momenten waarbij reflectie centraal staat; even stilstaan en terug kijken van hoe je de dingen aangepakt hebt. Waarin kun je nog leren en hoe ga je dan verder. Voor mij is de opleiding één groot feest van herkenning van zaken waar ik in de praktijk van alledag mee bezig ben. Het is dus vooral praktisch en tegelijkertijd wordt mijn persoonlijke rugzak en mijn professionele gereedschapskist gevuld”.

– Nicole (Intern Begeleider) –

“In mijn rol van intern begeleider was ik al langere tijd op zoek naar de verbinding tussen het groepsproces en het leerproces. Een veilig pedagogisch klimaat is in mijn optiek onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van kinderen op de verschillende vakgebieden.

Steeds vaker merkte ik dat het groepsproces of de groepsdynamiek een probleem voor de leerkracht was. In de opleiding Specialist Klasse(n)kracht heb ik geleerd om gericht naar het groepsproces te kijken en de leerkracht te coachen in het creëren van een veilig pedagogisch klimaat in de klas”.

 

De opleiding Specialist Klasse(n)Kracht is voor mij zo waardevol, omdat ik leer naar groepen te kijken in plaats van alleen naar het individuele kind. Door naar de kwaliteiten achter het moeilijke gedrag van groepen te kijken ontstaat er ineens zoveel stroming en verbinding.

Jelly weet in haar training de aanzet te geven en van de zijlijn te genieten van alles wat er onderling ontstaat in de training. Ze deelt veel van haar eigen ervaringen en richt zich vooral op het doen en veel oefenen met elkaar. Jelly is ook persoonlijk goed benaderbaar als je dat nodig hebt. De opleiding heeft mij ook persoonlijk waardevolle inzichten gegeven.

 

– Manon P.  Rots en Water trainer en Specialist Klasse(n)Kracht in opleiding –

 

“Als leerkracht en startend directeur heb ik een master en een opleiding tot schoolleider gevolgd. Toch heeft de opleiding tot Specialist Klasse(n)Kracht mij het meest gebracht van alle opleidingen. Wat je in deze opleiding leert; dát doet ertoe.

Daar gebeurt het! De kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan lopen als een rode draad door mijn persoonlijke én professionele leven. Deze opleiding heeft mij een stuk levenservaring gegeven, zonder dat mij dit levensjaren heeft gekost!”

 

– Manon Klunder –

“Ik ben bewuster geworden van mijn eigen zijn (mijn zelfbewustzijn is gegroeid), Ik voel me sterker, steviger in het coachen van leerkrachten door de theoretische achtergrond die aan bod is gekomen, Ik voel me gesterkt in mijn handelen als het gaat om de aanpak van een “moeilijke groep”. 

“Als specialist Klassenkracht heb ik leren kijken naar groepsdynamiek. Niet alleen naar de (bekende) fases in groepsvorming maar breder en dieper met transactionele analyse, human dynamics en deep democracy en dat maakt verschil. Ik leerde om te kijken naar wat er nog meer speelt: wat er onder de oppervlakte is, wat de kwaliteiten en de hulpvraag een groep zijn, welke patronen er zijn. Overigens leerde ik dat niet alleen over groepen en leerkrachten maar ook over mezelf.”

Jacqueline, leerkracht, Specialist Klasse(n)Kracht i.o

“Ik vind het al langere tijd interessant om me te verdiepen in de vraag hoe een groep zich vormt, hoe individuen in een groep beïnvloed worden en hoe je hier als leerkracht invloed op kunt uitoefenen. Ik ben daarom met de opleiding ‘Klassenkracht’ gestart. Hier heb ik geleerd om de dynamiek van groepsvorming steeds beter te begrijpen en te begeleiden.

Door mijn opgedane kennis te verspreiden, hoop ik dat mijn onderwijscollega’s net als ik ook veel beter gaan begrijpen hoe groepsdynamische processen werken en hoe zij hierin een hele belangrijke rol hebben om dit goed te begeleiden, waardoor we samen nog veel meer verschil kunnen maken voor de kinderen”.

– Bianca leerkracht SBO en Specialist Klasse(n)Kracht i.o –

“Voor mij komt in de opleiding Klasse(n)Kracht alles wat ik ooit ‘los’ geleerd en ervaren heb over groepsdynamica samen. Alle theorie, modellen en casussen in de praktijk zorgen ervoor dat ik me echt goed voel in het begeleiden van leerkrachten met een moeilijke groep.”

“Ik volg Klasse(n)Kracht al vele jaren en na het lezen van het boek dacht ik Klasse(n)Kracht wel echt te snappen. Dacht ja, want tijdens de opleiding snapte ik steeds meer het “waarom” je doet wat je doet. Daarnaast heb ik een enorme schat aan zelfkennis en begrip voor de ander opgedaan. De hele opleiding voelde voor mij niet als een studie, maar als een verrijking voor mij als leerkracht, coach, maar zeker ook als moeder, dochter en vrouw.”

– Pamela, leerkracht, coach, Specialist KlasssenKracht –

“Voor mij is de opleiding heel waardevol omdat ik meer zicht heb gekregen op wie ik ben en waar ik voor sta en ga! Zo leuk als je bijv. aan de slag gaat met centreringen en die gaat herkennen. (ook bij jezelf😊)

Door de theorieën heb ik meer inzicht gekregen hoe ik vanuit mijn eigen normen en waarden begeleiding biedt aan leerkrachten en klassen en waar ik zeker nog in kan groeien en ontwikkelen. 

Het werken met intervisiegroepen is zeer waardevol en inspirerend omdat je zo veel van en met elkaar kunt leren en veel plezier hebt met elkaar.

En Klasse(n)kracht werkt echt in de praktijk! Al samen met leerkrachten mooie ervaringen op mogen doen”!

– Monique, arrangementsondersteuner, Specialist Klasse(n)kracht i.o 

FAQ 

Vraag 1 Wanneer start de volgende opleiding?

De opleiding start op 12 en 13 september 2023. 
Dit zijn alle overige data:
25 oktober 2023
28 en 29 november 2023
24 januari 2024
5 en 6 maart 2024
17 april 2024
28 en 29 mei 2024
17 en 18 september 2024

Vraag 2 Waar wordt de opleiding gegeven?

De opleiding wordt gegeven in het Natuurpark Lelystad.

Vraag 3 Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding bestaat uit 5 tweedaagses en 3 losse (online) dagen. De opleiding duurt in totaal 14 maanden. Eind september 2024 studeer je af.

Vraag 4 Hoeveel tijd heb ik gemiddeld genomen nodig voor de opleiding

De opleiding vraagt gemiddeld 4 uur per week. Dat is een deel theorie maar vooral ook praktijk. Je werkgever moet je echt ambulante tijd (kunnen) geven zodat jij in de gelegenheid bent om bij collega’s in de klas te kunnen observeren, begeleidingsgesprekken te voeren en opdrachten te kunnen maken. In totaal moet je rekenen op 225 – 315 uur voor de hele studie.

Vraag 5 Wat kost de opleiding?

De investering voor de opleiding is 4.375 euro. Dit is inclusief een set Klasse(n)Pad t.w. 555 euro.

Vraag 6 Ik ben leerkracht. Is de opleiding ook geschikt voor mij?

Jazeker kun jij als leerkracht ook Specialist Klasse(n)Kracht worden. Je moet wel goed met je leiding gevende afspreken dat je hiervoor ambulante tijd krijgt zodat je kunt observeren, gesprekken kunt voeren en opdrachten kunt maken. Als je nog weinig ervaring hebt met observeren is het fijn om daar echt tijd voor te krijgen.

Vraag 7 Ik ben zzp-er en heb geen vaste school, is de opleiding dan geschikt voor mij?

Jazeker! Ik ben nl ook zzp-er 😃. Deze opleiding is o.a. ontstaan vanuit het besef dat steeds meer ZZP-ers en ambulante begeleiders  in hun werk geconfronteerd worden met hulpvragen rondom dynamische groepen. Alleen kijken naar individuele kinderen is in vele gevallen niet voldoende, de groep doet er namelijk ook iets in.

Vraag 8 Krijg ik na afronding van de opleiding een diploma?

 Ja, de opleiding Specialist Klasse(n)Kracht is een door het CPION erkende Post HBO opleiding. Als je slaagt krijg je een erkend Post HBO diploma en sta je geregistreerd in het arbituriëntenregister. 

Vraag 9 Ik zou het wel fijn vinden om kennis met je te maken en nog wat vragen te stellen. Kan dat?

 

Jazeker kan dat. Je kunt via de link hieronder een afspraak maken in mijn agenda. Je krijgt dan automatisch een link. Ik spreek je graag. .

KLik hier om een afspraak te maken

Missie

Het is mijn verlangen om met Klasse(n)Kracht® er voor te zorgen dat alle kinderen en leerkrachten in Nederland en België zich veilig voelen op school. Dat een klas een plek is waar het fijn is om te zijn. Een plaats waar we kinderen leren om vanuit respect met elkaar samen te leven, waar kinderen leren hoe ze tegenslagen het hoofd kunnen bieden en gewoonten kunnen ontwikkelen die ze sterker maken ipv zwakker.

 

Klasse(n)Kracht® is een systemische aanpak om het groepsvormingsproces en het gedrag van leerlingen actief te begeleiden. Je kunt de aanpak curatief inzetten: zie coaching “moeilijke” groep en je kunt het preventief inzetten door samen met je team te leren denken en werken vanuit de RESPECT-aanpak©, zie teamtraject Klasse(n)Kracht®. Klasse(n)Kracht® biedt een werkwijze om vanaf de voordeur, of eigenlijk vanaf het hek van het schoolplein, regie te voeren op een sociaal, veilig en krachtig klimaat in de klas en in de school.