“Op dit moment hebben wij een zeer pittige groep.

Veel tijd zijn we kwijt aan het corrigeren van ongewenst gedrag.

Er wordt nog slecht geluisterd naar de leerkracht.

Kinderen reageren sterk op elkaar en bemoeien zich veel met elkaar.

Er is veel onrust”.

 

Het is duidelijk. De eerste periode zit er op! De periode van aftasten, van opnieuw de groepsfasen door, van veel groepsvormingsactiviteiten, van het maken van een missie met de daarbij horende bouwstenen. Om vervolgens heel gericht hier regie op te voeren.

(Ik merk dat dat laatste nog niet altijd voor iedereen helder is wat je dan doet en hoe je dat doet. Benoemen van gewenst gedrag krijg ik veelvuldig terug maar dat je heel bewust bepaalde activiteiten kiest om gericht regie te voeren op de bouwstenen, hoor ik minder. Mocht je nu denken, dat herken ik, ik weet eigenlijk ook niet zo goed wat ik na het maken van de missie en het formuleren van de bouwstenen/afspraken bewust kan doen om regie te voeren op het gewenste resultaat kom dan naar de basistraining Klasse(n)Kracht waar ik je leer hoe je dit doet (klik hier voor meer informatie).

 

Erbij Horen: de tweede pijler

Het resultaat van Regie voeren op Regels, Routines en Rituelen wordt nu zichtbaar. Hoe staat de groep ervoor? Heb je een pittige groep? Of een hele gezellige? Of een combinatie? Ik hoop dat menig intern begeleider de tijd neemt om dit groepsvormingsproces met de leerkrachten te bespreken. Dit is een belangrijk moment voor om bij stil te staan. Veel groepen stromen en kunnen door met zich ontwikkelen, er zijn ook groepen die vastlopen, die in een soort loop zitten en daar niet uit komen. Een intern begeleider, gedragsspecialist met kennis over groepen, groepsdynamiek en thema’s van de groep of een Specialist Klasse(n)Kracht kan in deze fase van zeer veel waarde zijn om samen met de leerkracht en de klas dit proces te keren.

De pijler Erbij Horen staat de komende periode centraal. Met behulp van het sociogram kun je gaan onderzoeken hoe de onderlinge verhoudingen zijn in de klas. Wie horen erbij, wie worden buitengesloten, wie zijn controversieel en wie wordt genegeerd? En ook de periode om mbv een signaleringslijst te kijken of kinderen met plezier naar school gaan. Weet jij of alle kinderen het fijn vinden om naar school te gaan?

Thema van de groep

In een pittige groep zijn er altijd thema’s die spelen. Soms is dat een groep waar kinderen voortdurend op elkaar reageren. Waar de impulsbeheersing nog zo laag is dat alles er maar uit geflapt wordt. Of een klas waar kinderen heel sterk op elkaar letten en zich de hele tijd met elkaar bemoeien. Of een groep die steeds de grens opzoekt en als het even kan er net even overheen tikt.

Wat als we gedrag leren zien als een richtingaanwijzer. Waar wijst dit gedrag van de groep dan naar? Ik blijf dit keer op een keer een interessante zoektocht vinden. En waarom bij de ene leerkracht wel en bij de andere niet? Waar heeft dat mee te maken?

Wat heeft dit gedrag te maken met mijn stijl van leiding geven?

Wat heeft dit gedrag te maken met de manier waarop wij ons onderwijs organiseren?

Wat zegt dit over de kwaliteit van de groep?

Wat zegt dit over de behoefte van de groep?

Wat zegt dit over de te leren vaardigheden van de groep?

Een ding is me de afgelopen 20 jaar wel duidelijk geworden. Het is geen quick fix. Dit is waar persoonlijk meesterschap, kennis van groepen en hun dynamiek bij elkaar komt.

Wat te doen?

Stap 1: Maak de groep bewust van het gedrag dat ze laten zien en wat daarvan het effect is op de sfeer of het verlangen/missie dat ze in de eerste weken met elkaar gevormd hebben. Doe dit op een neutrale manier.

Stap 2: Ga op zoek naar de positieve intentie onder het gedrag. Maak gebruik van het kernkwadrant van Ofman. Laat zien dat het ook iets zegt over de kwaliteit van de groep.

Stap 3: Leer ze het verschil tussen gedrag dat hoort bij de kwaliteit betrokkenheid en gedrag dat hoort bij de valkuil bemoeizucht

Stap 4: Ga op zoek naar activiteiten, spelvormen waarbij kinderen leren om zichzelf in te houden, dus niet te reageren op elkaar.

Stap 5: Voer reflectiegesprekken vanuit een coachende stijl van leiding geven

Stap 6: Vier de momenten dat het goed gaat!

 

En als jij als leerkracht of begeleider voelt dat er echt iets mag veranderen in de groep, je er echt even voor wilt gaan zitten,  zodat je de groep kunt begeleiden naar een volgende fase, dan nodig ik je uit om je aan te melden voor de training

Hoe hoor ik Erbij

waar we heel gericht met de thema’s aan de slag gaan.

De volgende trainingsdatum staat gepland op 29 oktober.

Lees hier meer over de training.

met verschillige groet,

Jelly.