“Moeilijke” groepen..

Ik denk dat het al ruim twintig jaar geleden is toen ik voor het eerst in aanraking kwam met de moeilijke groep. Moordrecht; ik zie het nog voor me. Net klaar met de SVIB opleiding en wat vond ik het spannend. Ik herinner me nog wat een worsteling het voor de leerkracht was om van de groep een groep te maken. 

En er volgden daarna nog meer groepen. Ik herinner me een leerkracht met een dynamische groep in Bodegraven. Hoe de leerkracht heel scherp m.b.v. de videobeelden zag dat een deel van de problemen voortkwam uit verveling. Een Relationeel gecentreerde leerkracht met een Fysiek gecentreerde klas. Niks mis met de klas, niks mis met de leerkracht, maar ze spraken gewoon een andere taal.

Als orthopedagoog met als specialisatie leer- en gedragsmoeilijkheden, had ik vooral te maken gehad met individuele leerlingen met een bijzondere hulpvraag. Nu dus ook groepen die flink op drift was geraakt. En in de jaren daarna volgden er nog velen.

 

“Moeilijke” teams…

Soms loopt het in teams ook niet soepel. Ze willen wel, maar ze hebben nog niet de tools om het anders te doen. Dus ontsontd TEAM-kracht; Ik werk met teams die hun persoonlijk meesterschap en de onderlinge communicatie willen versterken.  De parallellen tussen dynamische groepen en teams zijn enorm groot. Kinderen kunnen saboteren, maar dat kunnen collega’s ook. We spreken A af maar we doen lekker B en we roddelen daar over in de wandelgangen maar we spreken niemand aan.

We sluiten soms collega’s buiten omdat we ze irritant vinden en zijn verbaasd dat hun gedrag niet veranderd. Dûh…hoe kan ik nu mijn gedrag veranderen als ik geen bewustzijn heb op mijn gedrag en het effect daarvan op de ander. Met kinderen is dat niet anders.

 

Bewustzijn

Zo las ik in een van de eindopdrachten van de Specialisten Klasse(n)Kracht in opleiding, waar het gesprekken voeren met kinderen het startpunt is van de begeleiding, het volgende:

Tijdens de gesprekjes die ik voer in kleine groepjes, komen de populaire kinderen ter sprake. “Het lijkt wel alsof de één beter is dan een ander”, zegt een jongen. “Als er geen volwassene bij is”, vertelt hij, “dan word ik altijd klein gemaakt.” Hij begint te huilen en vertelt wat er gebeurt en hoe ze dit doen. Een van die populaire jongens zit erbij. Hij schrikt van de tranen. Dan neemt hij het woord en zegt oprecht dat hij niet in de gaten had dat zijn gedrag zoveel verdriet veroorzaakt.

Hij heeft dit gedrag hierna ook echt niet meer laten zien (het effect van bewustwording vanuit contact en verbinding). De kinderen geven aan hoe fijn het is dat ze gesprekjes in kleine groepjes hebben, want in de grote groep krijgen alleen een paar populaire kinderen de aandacht, nu kan de hele groep mee doen. Roddelen is ook een thema. Ze willen het niet, maar het gebeurt wel.

Blog-klassenkracht-Jelly-Bijlsma

Bijna 10 jaar

Bijna tien jaar geleden besloot ik om mijn eigen bedrijf te starten. Eerst JBC&T (Jelly Bijlsma Coaching & Training). Drie dagen begeleiden van leerkrachten met een “moeilijke” groep en twee dagen mijn eigen psychologenpraktijk.

Dit laatste was ook een droom. Tot het moment dat de verzekeringen zich er mee gingen bemoeien en ik als BIG geregistreerde GZ-psycholoog in een papiermolen terecht kwam waardoor ik alleen maar energie lekte. En nadat ik in 2014 besloot mijn werkwijze op te schrijven besloot ik me volledig op Klasse(n)Kracht te storten.

Klasse(n)Kracht met het hele team

Na het verschijnen van het boek ‘Klasse(n)Kracht: met RESPECT voor de klas’ kwam ook de vraag naar team-trainingen kwam: “Wij willen als team leren werken en denken vanuit de RESPECT-aanpak©. We merken dat de groepen pittiger zijn. Dat de komst van het passend onderwijs ook echt iets anders van ons en de kinderen vraagt. Nu zien we vaak dat kinderen worden buitengesloten omdat ze niet begrepen worden en kinderen ook niet weten hoe dat anders zou kunnen”.

De combinatie: Klasse(n)Kracht met het hele team en 2 mensen in de Post HBO opleiding Specialist Klasse(n)Kracht is goud waard.

 

Post HBO opleiding Specialist Klasse(n)Kracht® 

De Specialisten Klasse(n)Kracht® in de school voeren nl regie op de sociale veiligheid, groepsdynamische processen en gedrag. Samen met de collega’s voeren ze gesprekken, doen observaties als dat nodig is en werken preventief. Nieuwe collega’s worden ingewerkt in Klasse(n)Kracht® zodat voorkomen wordt dat bij wisseling van personeel het gedachtengoed de school verlaat. Specialisten Klasse(n)Kracht zorgen voor de borging in de school en leveren een enorme meerwaarde t.a.v. het welbevinden van de collega’s, het welbevinden van de groepen en het welbevinden van de kinderen. 

Bewezen resultaat

En als ik dan te horen krijg: “Wij hebben eigenlijk geen “moeilijke” groepen meer omdat we preventief veel sterker zijn geworden. We signaleren eerder waar een groep vastloopt, welk thema extra aandacht nodig heeft. Doordat we een regie groep hebben met opgeleide Specialisten Klasse(n)Kracht® kunnen we heel snel reageren en collega’s ondersteunen.”

Ik ben dit ooit begonnen door mijn hart te volgen. Dat we in kinderen zien wie ze zijn en wat ze nog meer kunnen worden. En dat gedrag altijd ergens vandaan komt. Geen enkel kind is zonder reden vervelend of irritant, aan ons de taak om ze hierbij te helpen en te begeleiden”.

Mocht je dit lezen en denken, dit wil ik ook voor mijn team, samen met de collega’s? Klik dan hier voor een afspraak.

Ik ontmoet je graag.

 

Met een verschillige groet,

 

Jelly.