Vorige week vertelde Pamela (leerkracht van groep 7) mij dat ze bij het behandelen van de tweede wereldoorlog tegenwoordig altijd het ‘blue en brown eyes experiment’ laat zien (te vinden op youtube). Ze vertelde me dat een leerling hier heel verontwaardigd over was en ervan overtuigd was dat hij dat nooit zou doen. Hij kon het zich echt niet voorstellen.

Pamela ging door met haar les en vertelde tussen neus en lippen door dat de directeur van de school vanmorgen had aangegeven dat de kinderen de komende week niet op het plein konden spelen. Er bleek dat bij het ontwerpen van het nieuwe schoolplein ergens iets mis was gegaan. In het plein zaten bepaalde stenen met een kuil erin, maar die waren ontworpen door rechtshandige mensen. En wat nu na verloop van tijd bleek dat doordat linkshandige kinderen zich net op een andere manier bewegen, de druk op de stenen anders was dan dat ze hadden berekend, het effect was nu dat de stenen scheef kwamen te liggen en het een gevaarlijke situatie was om buiten te spelen.

Er werd gebaald door de kinderen en er werd wat gemopperd in de klas totdat een leerling op het volgende idee kwam: Maar juf, dan kunnen de rechtshandigen toch gewoon buitenspelen…? Waarop de juf tegen deze leerling (die net nog gezegd had dat hij zoiets als het blue en brown eyes experiment nooit zou doen)..en dit is precies wat er gebeurde in het experiment. De jongen schrok zich rot, raakte geëmotioneerd en leerde op dat moment een zeer belangrijke les.

Insluiten en uitsluiten…hoe gaat jouw groep op met verschillen in de klas?

 

buitengesloten2“Jij hoort er niet bij! ”

“Jij mag niet meedoen”, of

“Jij mag hier niet komen..”

Buitengesloten worden…

Je hoort het regelmatig op het schoolplein.

 

Buitengesloten worden

In Pestkop Apenkop van Patrick van Veen en Sarah Mutsaers, lees ik dat uitsluiting van groepsdeelname de grootste straf is die er voor kinderen te bedenken valt.. We willen nu eenmaal onderdeel uitmaken van een groep…

Het is niet voor niets dat Isolatie een straf is die we toepassen op criminelen….

De negatieve kant van het worden buitengesloten is dat een kind:

  • Zich alleen voelt
  • Denkt dat hij of zij het niet waard is
  • Een negatief zelfbeeld krijgt
  • Minder sociale interacties heeft

Ik heb als moeder van zeer dichtbij meegemaakt wat het met een kind doet als het systematisch buitengesloten word. Die pijn gun ik niemand. Het is verwoestend voor je zelfbeeld.

Zorg dat je het Verschil maakt

Dus….je snapt…werk aan de winkel…kijk naar het Sociogram…wie worden er buitengesloten of genegeerd….ga eens me je collega’s in gesprek. Hoe denken jullie daar over? Wat vinden jullie daar als team eigenlijk van? Wie vindt dat je dit niet gewoon moet laten gebeuren? Wie vind dat je er hard van wordt? Wie durft een laagje dieper te kijken? Wat zijn jullie meningen hierover? Wat is jullie visie? Hoe raakt dit aan het thema pesten?

Ik was laatst in een klas waar de leerkracht in groepjes van 6 kinderen een stapeltje gaf met kwaliteiten. complimentenDe opdracht was om elkaar om de beurt een kwaliteit te geven en erbij te vertellen waar je dit hebt ervaren of iemand hebt zien doen. De kinderen moesten ervoor zorgen dat iedereen 4 kwaliteiten kreeg. Op mijn netvlies staat de jongen die 25 keer negatief gekozen is door zijn klasgenoten op het sociogram. Bij het in ontvangst nemen van de kwaliteiten en de woorden van zijn groepsgenoot, zie je hem stralen. Hij glimt van trots. De glimlach gaat deze ochtend niet meer van zijn gezicht af.

 

Maak er werk van!

  • Ga op zoek naar wat jouw buitengesloten kinderen goed kunnen en laat ze ‘schijnen.
  • Koppel deze leerling aan een populaire leerling of een leerling uit de middengroep en geef ze een uitdagende opdracht waar ze gedurende een langere periode aan kunnen werken, bij voorkeur iets waar de buitengesloten leerling goed in is.
  • Ga aan de slag met complimenten (zie bij downloads op www.klassenkracht.nl voor het e-book complimenten)

kwaliteiten

  • Laat kinderen een fotolijstje meenemen of ga op een rommelmarkt op zoek naar oude fotolijstjes. Download het knipvel met (www.klassenkracht.nl) kwaliteiten, zodat elke leerling een knipvel heeft. Je kunt het in tweetallen laten maken, maar ook in viertallen. De opdracht is dat je elkaar kwaliteiten geeft die echt kenmerkend zijn. Je kunt in het midden een foto laten plakken met daaromheen de kwaliteiten. Je kunt de kwaliteiten er natuurlijk ook omheen schrijven.
  • Doe rollenspellen in de klas. Laat kinderen ervaren hoe het voelt om ergens niet aan mee te mogen doen. Ga het gesprek met ze aan, onderzoek het met ze.

Ik ben heel nieuwsgierig naar jouw succesvolle werkvormen! Ik zou het heel fijn vinden als je een paar minuten vrij wilt maken om dit met mij te delen in het reactieveld hieronder.

En verder: DEEL dit artikel met jouw netwerk, zodat ook andere leerkrachten (en leerlingen) in jouw netwerk hiervan kunnen profiteren.

met een verschillige groet,

Jelly