– In 7 stappen van gedoe naar plezier –

“Op het plein is er regelmatig veel gedoe. In de pauze gaat het eigenlijk dagelijks mis. De jongens houden erg van voetballen maar het eindigt altijd met ruzie en dan komen ze boos binnen. Ik sta op het punt om het voetbal te verbieden. Maar ja, ik snap ook wel dat dat geen echte oplossing is voor het probleem.”

“Ik baal er zo van dat ik na elke pauze eerst brandjes moet blussen voordat ik weer kan beginnen met de les. Het kost me gewoon te veel lestijd, daardoor raak ik achter met mijn programma en dat geeft me onrust.”

“Neem nou Bas, hij heeft eigenlijk helemaal geen aansluiting met de andere kinderen van de groep. Hij mag wel meedoen met voetballen maar dit gaat heel vaak mis. En als het dan mis gaat, loopt hij boos weg of reageert zijn boosheid af op de anderen. Hij blijft erg lang in zijn boosheid hangen. Op het sociogram heb ik gezien dat hij maar liefst 19x negatief gekozen werd. Ik merk dat de andere kinderen liever niet meer met hem willen samenwerken en ook liever niet meer hebben dat hij mee doet… Ik snap de groep, maar ik heb ook te doen met Bas. Hij heeft het thuis ook al niet makkelijk.”

“Ik merk dat het mij ook erg veel energie kost om dit allemaal goed te laten verlopen. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen zich fijn voelen bij mij in de klas. Maar wat kan ik doen? Kan ik wat doen? Ik heb al van alles geprobeerd maar er verandert niet echt wat.”

Herken je dit? Ik kom het heel veel tegen bij groepen. En ik merk ook dat er veel leerkrachten en intern begeleiders zijn die niet goed weten hoe dit aan te pakken. We zijn gauw geneigd om naar individuele kinderen te wijzen, terwijl de oplossing daar vaak niet ligt. Ook uit onderzoek blijkt dat kinderen die een buitengesloten positie innemen op het sociogram, zonder begeleiding, een grote kans hebben dat deze leerling voor de rest van hun schoolloopbaan die positie behoudt. Dit heeft tot gevolg dat ze weinig sociale vaardigheden opdoen en vaak leren om op een negatieve manier de aandacht op zich te vestigen. Wat kun je doen?

Binnen Klasse(n)Kracht! hebben we met behulp van de RESPECT-aanpak een mooie manier ontwikkeld om dit aan te pakken. En deze manier van werken heb ik omgezet in een training. Voor mij zijn er een aantal kwartjes gevallen waardoor ik je eigenlijk vrij snel kan laten zien waar je naar kunt kijken en wat je samen met de klas kunt doen om positieve invloed uit te oefenen op dit proces. Wil je er meer over weten klik dan hier.

Ik herinner me nog dat ik samen met Jolanda, intern begeleider op een school, met een groep aan de slag was waar een bepaalde leerling een behoorlijke stempel op de groep drukte. Kinderen waren bang voor hem, ouders klaagden al jaren dat hij de pestkop van de groep was en ondanks allerlei inspanningen van de leerkrachten veranderde dat beeld niet. En dat we door zowel de groep, de leerling en de leerkrachten in beeld te brengen de dynamiek konden ‘vangen’ en vanuit de RESPECT-aanpak dit konden begeleiden. De opluchting was enorm. Voor alle partijen.

Dit is waar het voor mij over gaat. Hoe zorg ik ervoor dat kinderen die een buitengesloten positie innemen omdat ze ‘raar’ gedrag vertonen toch aansluiting kunnen krijgen. Of kinderen die door heel dominant gedrag te vertonen heel bepalend zijn in een klas, maar ook zorgen voor een negatieve (soms angstige) sfeer. Hoe gaaf is het dat als je heel bewust aan een aantal knoppen draait, je dit proces positief beïnvloedt voor alle partijen: de leerling, de groep en natuurlijk de leerkracht. O ja en niet te vergeten de ouders. Want als het in een groep lekker loopt zijn ouders ook tevreden.

Met behulp van de RESPECT-aanpak kun je het verschil maken voor groepen waar het nog niet helemaal lekker loopt. Door een aantal hele concrete stappen kun je hier echt verandering in aan brengen. Als je die stappen volgt ontdek je wat het thema van de groep is en kun je vervolgens heel doelgericht aan het werk.

Of zoals Cruijff het zo mooie verwoordde:

“Je gaat het pas zien als je het door hebt!”

Wil jij ook meer grip krijgen op het gedoe? Ben je nieuwsgierig hoe ik dat doe? En wil jij dit ook kunnen? Het verschil maken voor groepen en daardoor voor individuele kinderen? Wonderen kun je niet verrichten, maar ik weet inmiddels wel dat je door een aantal relatief eenvoudige stappen echt het verschil kan maken.

Het is geen quick fix. Je zult een aantal dingen moeten doen. Niet alles tegelijk, maar een aantal stappen om dit negatief verlopen groepsproces te begeleiden. Wil je er mee aan de slag? Kom dan 16 april naar de training. Schrijf je hier in.

 

Met een verschillige groet,

Jelly Bijlsma