Vrijdagochtend kreeg ik een heel blij appje van een intern begeleider n.a.v. de monitor Sociale Veiligheid. 

“De directie heeft de MR geïnformeerd over de effecten van de inzet van Klasse(n)Kracht, gemeten met de Monitor Sociale Veiligheid (gemeten in juni ’22 en april ’23)”Sociale Veiligheid

Het betreft een school waar we in augustus gestart zijn met een Teamtraject Klasse(n)Kracht. Twee collega’s volgen de Post HBO Opleiding tot Specialist Klasse(n)Kracht om zo de kennis en de vaardigheden in huis te hebben om collega’s te begeleiden als dat nodig is en het team te inspireren om 40 weken lang aandacht te besteden aan sociale veiligheid. Dit team had behoefte aan een doorgaande leerlijn t.a.v. groepsvorming en gedrag, gezamenlijke taal, gezamenlijke visie op gedrag uitdragen. Daarnaast waren er vragen omtrent omgaan met gedrag en regie voeren op gedrag.

Sociale Veiligheid 

Heel gaaf om te zien dat er een toename is van sociale en fysieke veiligheid van 21%. Op naar nog meer 😃. En natuurlijk komt meteen de vervolg vraag op: en wat heeft nu precies tot dit resultaat geleid? Ik weet inmiddels (Marzano en Bennet) dat samen met kinderen regels maken, regie voeren op regels en routines, heldere grenzen aangeven, etc. effect heeft. Maar nog liever wil ik natuurlijk weten wat precies de werkzame ingrediënten zijn vanuit Klasse(n)Kracht. Het zal nog een aantal jaren duren voordat dat onderzocht is, maar we zijn al wel met de eerste stapjes begonnen. In ieder geval zijn de Monitor Sociale Veiligheid, de thermometer en de gesprekjes met de kinderen belangrijke instrumenten om het veiligheidsgevoel bij kinderen te onderzoeken en daarmee jezelf als school weer aanbevelingen te kunnen geven over wat er nog beter kan. 

Ik hoor ze niet meer klagen.

Zo vroeg ik een tijd geleden aan een directeur: “Wat brengt Klasse(n)Kracht jullie als team?”, waar de afgelopen twee jaar vanuit de RESPECT-aanpak samen met de regiegroep bewust regie gevoerd op groepsvorming, gedrag en sociale veiligheid.

  • Ten eerste hoor ik de collega’s van groep 4, 5 en 6 niet meer klagen over een moeilijke groep. Sterker nog ik hoor eigenlijk vooral positieve verhalen. Niet dat er geen ruzie of andere dingen zijn, maar de leerkrachten betrekken het niet meer op zichzelf. Ze weten hoe ze er mee om moeten gaan. 
  • Ten tweede hebben leerkrachten veel beter zicht op de fase waarin de groep zich qua groepsvorming bevindt en welke begeleiding er nodig is om de groep door te kunnen laten groeien naar de volgende fase.

Wat maakt het verschil?

Ik vroeg hier vervolgens op door omdat ik graag wil weten wat nu volgens de directeur het verschil maakt. Ik kreeg het volgende terug:

  1. collega’s zijn geschoold in groepsvorming waardoor zij beter zijn gaan begrijpen wat er wanneer te verwachten valt en hoe daar bewust regie op te voeren,
  2. leerkrachten hebben meer tools in handen om daadwerkelijk regie te kunnen voeren,
  3. de stormingsfase is niet meer een fase om van te schrikken, maar is aanleiding om deze fase en het bijbehorende gedrag onderling met elkaar te bespreken,
  4. collega’s zijn veel bewuster regie zijn gaan voeren op de groepsmissie, die samen met de kinderen worden vormgegeven en waar kinderen in gesprekken met de leerkracht op reflecteren,
  5. leerkrachten zijn zich veel bewuster dat zij rolmodel zijn voor het gewenste gedrag,
  6. dat er een doorgaande lijn te zien is vanaf groep 1 t/m 8 (ook zeer positief bevonden door de inspecteur, inclusief het voelbare positieve pedagogische klimaat in de school 😃,
  7. we veel meer met elkaar praten over de hulpvraag van de groep, in plaats van dat we klagen over de groep,
  8. er is veel meer bewustzijn t.a.v. de rol van persoonlijk meesterschap binnen een sociaal veilig en krachtig pedagogisch klimaat.

samenwerken

En welke Rol heeft de regiegroep hierbij?

“Het allerbelangrijkste is eigenlijk de regiegroep zelf. Vijf keer per jaar komen we bij elkaar, blikken we met elkaar terug en kijken we vooruit. We bereiden samen een studiemoment voor. We plannen heel bewust data wat we wanneer doen en wanneer we dat met het team terugkoppelen. Elke pijler van de RESPECT-aanpak krijgt zo gedurende het jaar aandacht. We hebben veel meer zicht op wat er in de school leeft en waar mogelijk sturing nodig is. Groepvorming is niet meer iets van de eerste twee weken, maar is op weg om 40 weken aandacht te krijgen. Daarnaast worden we ons steeds meer bewust hoe makkelijk we de focus verliezen. Maar ook hoe belangrijk het is dat we nieuwe collega’s in dit proces meenemen. Zonder regiegroep zijn we dat binnen no-time weer kwijt. In feite helpt de regiegroep ons als team herinneren waardoor we dit echt borgen binnen de school”.

Ik voel me een gelukkig mens. Het sterkt mij in mijn opvatting dat een regiegroep heel erg belangrijk is. Leerkrachten worden snel afgeleid door de waan van de dag. Er is te veel wat er dagelijks op hen afkomt. Het terugvallen in automatismen is niet meer dan menselijk. Denk maar aan de goede voornemens. Het lukt een paar dagen, misschien een paar weken, maar het is maar voor weinig van ons weggelegd om een goed voornemen om te zetten in nieuw gedrag. De regiegroep helpt om nieuwe routines in te slijten. 

Reacties vanuit de regiegroep:

“Door de opleiding Specialist KlassenKracht vol overgave te volgen en het geleerde in de praktijk toe te passen, ben ik een sterker mens geworden (het begint uiteindelijk met persoonlijk meesterschap), zie ik collega’s in de school meer op onderzoek uitgaan naar hoe de kinderen zijn zoals ze zijn en zie ik blijere kinderen die elkaar beter begrijpen en elkaar tolereren.  

Ik ben er trots op dat ik de collega’ s die mijn hulp nodig hadden om de groep op het goede spoor te krijgen nu tegen andere collega’s hoor zeggen ‘het is zo’n fijne groep’.
Het meest trots ben ik op het feit dat ik de goede keuze heb genomen om deze fantastische opleiding te gaan volgen waar uiteindelijk de hele organisatie de vruchten van plukt, met als belangrijkste ‘de kinderen! ‘Daar doen we het toch voor” 

“Binnen de opleiding zijn er veel momenten waarbij reflectie centraal staat; even stilstaan en terugkijken van hoe je de dingen aangepakt hebt. Waarin kun je nog leren en hoe ga je dan verder. Voor mij is de opleiding één groot feest van herkenning van zaken waar ik in de praktijk van alledag mee bezig ben. Het is dus vooral praktisch en tegelijkertijd wordt mijn persoonlijke rugzak en mijn professionele gereedschapskist gevuld”. 

Rugzak en Gereedschapskistsociale veiligheid

Wil jij ook je persoonlijke rugzak en je professionele gereedschapskist vullen? Gaat een sociaal veilig en krachtige pedagogisch klimaat jou/jullie aan het hart? Wil je meer grip krijgen op dat complexe proces dat groepsvorming heet?

12 en 13 September start de volgende Opleiding Specialist Klasse(n)Kracht. Er is nog plaats! Wil je er meer over lezen? Kijk dan hier>>>

Wil je er graag met mij over sparren maak dan een afspraak in mijn agenda via deze link: https://calendly.com/jelly-bijlsma/kennismakingsgesprek

Ik wens je weer een hele fijne week!

Met verschillige groet,

                                                             Jelly..