Bizarre week.  Zoals ik vorige week al schreef stroomt het aan alle kanten en dat gaat deze week nog gewoon door. Schreef ik vorige week nog dat er 4 plekken beschikbaar waren voor de opleiding die start in oktober 2021.  Is t-ie al vol! Echt super gaaf al die enthousiaste reacties! Ik word hier zo mega blij van. 

Dus maar meteen m’n agenda er bij gepakt en de Post HBO opleiding Specialist Klasse(n)Kracht-8 gepland met start datum 9 en 10 februari 2022. Dus mocht je graag willen en balen dat je misgrijpt…don’t wait to long…

Het juiste doen’

Afgelopen week volgde ik online een inspiratie bijeenkomst van het NIP. Dit is de beroepsvereniging waar ik als orthopedagoog/GZ-psycholoog aan verbonden ben. De groep ondewijspsychologen hebben een project: ‘Het juiste doen’, met als ondertitel: Van schoolscan naar passende interventie.

Hoe kun je als onderwijspsycholoog betekenisvol zijn naar scholen, hoe kun je scholen ondersteunen bij het kiezen van de juiste interventies. En wat ik heel mooi vond om te horen was de vraag:

Wat heeft dit schoolteam, met deze leerlingen en deze ouders,

in deze tijd nodig

om aan de onderwijs en ontwikkelbehoeften van leerlingen te voldoen,

om gestelde doelen te behalen.

Hoe kun je als gedragswetenschapper je rol  benutten?

Door vanuit evidence formed handelen de vraag te stellen:

  • Waar is je keuze op gebaseerd, en
  • Hoe weet je dat het voor jouw team, jouw leerlingen en ouders werkt.

En ook: dat we tegelijkertijd  “de wetenschap met een korreltje zout moeten nemen omdat we weten dat niet altijd alles overal werkt. Blijf bij alles de eigen context erbij betrekken”. Dus:

Wat werkt

$

… bij deze leerlingen

$

… met deze leraren

$

… in deze groep

$

… op deze school

$

… in deze omgeving 

Zomerschool

Als voorbeeld haalden ze de zomerschool aan. Onderzoek had aangetoond dat deze vorm van onderwijs niet effectief bleek. Maar op het moment dat er een aantal factoren gewijzigd werden (bv inzet van de eigen leerkrachten) gaf het meteen een ander resultaat. Dus als iets niet werkt wil dat niet zeggen dat het een waardeloos product is, maar is het goed om te kijken wat er veranderd kan worden om wel effect te scoren.

Ik vond het echt inspirerend. Het zette mij ook wel weer op scherp. Ik weet bv dat Klasse(n)Kracht® werkt. Diverse onderzoeksresultaten heb ik vertaald naar praktisch handelen. Zo is de RESPECT-aanpak© voor een deel gebaseerd op onderzoeksresultaten die beschreven staan in Marzano’s ‘Wat werkt: Pedagogisch handelen & Klassenmanagement.’

 

Hij noemt hierin een aantal strategieën en het effect daarvan op de vermindering van storend gedrag:

Klassenkracht-vermindering-van-storend-gedrag
$

Regie voeren op regels, routines en rituelen linkt aan de eerste pijler van de RESPECT-aanpak: Regie voeren op Regels, Routines en Rituelen

$

Omgaan met ordeverstorend gedrag linkt aan de pijlers Regie voeren op Regels, Routines en Rituelen (denk aan het stormkaartje, kinderen leren om problemen en conflicten op te lossen) en de pijler Contact en Communicatie

$

Relatie leraar – leerlingen zit verwerkt in de pijlers Erbij Horen en Contact en Communicatie

$

Mentale instelling van de leerkracht gaat natuurlijk over de pijler Persoonlijk Meesterschap

RESPECT-aanpak©

En de RESPECT-aanpak©  gaat nog veel verder, want de insteek is voortdurend de groepsdynamiek. Wat zie ik, hoor ik in het bovenwaterprogramma en waar wordt dit in het onderwaterprogramma door aangestuurd. Zo willen alle kinderen Erbij Horen, maar niet iedereen op dezelfde manier. Dat maakt dat de een kiest voor dominant gedrag terwijl de ander kiest voor aanpassing. Kan voor beide leerlingen niet echt bevorderend zijn voor hun persoonlijke ontwikkeling. Want beide zijn geen autonome reacties, maar is een aanpassing op de omstandigheden.

Intimiderend gedrag

Zo sprak ik donderdag met een directeur van een school die vertelde over de wijze waarop drie kinderen in de klas door heel intimiderend gedrag te vertonen, de rest van de klas toch bang maakte (en dus vooral aangepast gedrag laten zien uit angst voor…).

Zijn deze drie kinderen fysiek gewelddadig? Nee, dat niet. Maar ze maken in hun taal en opgeblazen gedrag  wel duidelijk dat tegenstand niet geduld werd. Er zijn op school al verschillende interventies gedaan, maar het gewenste resultaat is nog niet behaald.

Goed leiderschap en verkeerd leiderschap 

 

Je snapt: mijn handen jeuken. Zijn het alle drie macho mannen? Welnee. Eentje heeft de leiding, en heeft eigenlijk ook geen idee, en de anderen kopiëren, want ja, zo waan ik me veilig. Als je mijn boek Klasse(n)Kracht: met RESPECT voor de groep in je bezit hebt dan moet je maar eens kijken op blz. 122 en 123. Hierin schrijf ik over Bas:

Een jongen die al jaren de klas intimideerde. Was dat zijn intentie? Welnee. Maar dit was zo gegroeid en daardoor had hij een bepaalde positie in de klas verworven die ook wel fijn was. Macht kan ook heel lekker zijn. Onze Bas had echt prachtige leiding gevende kwaliteiten en op het moment dat we hem daar in gingen begeleiden (thema: goed leiderschap en verkeerd leidershap) ontstond er een hele andere dynamiek in de klas.

 

KlassenKracht_cover_3d

Groepsdynamisch leren kijken en denken

Dat is voor mij omgaan met ordeverstorend gedrag 2.0. Dat is de diepere laag van groepsdynamisch leren kijken en denken.

Mocht je er meer over willen weten?

Kijk op www.klassenkracht.nl of bestel mijn boek, als je die nog niet in je bezit hebt.

Mocht je dit ook willen kunnen? Klik dan HIER.

Met verschillige groet,

Jelly