Ik hoor een blije leerkracht. En ik ben onmiddellijk nieuwsgierig. Vertel… wat gaat hier allemaal goed?
“Oooo het is echt een wereld van verschil; ze luisteren, er is minder lawaai, ze zijn veel meer met hun werk bezig en ze blijven zelfs op hun stoel zitten!”
 

Enthousiaste kinderen

Ongeveer vijf weken geleden had ik een intake met deze leerkracht van groep 4. Ze beschrijft hierin een stel zeer enthousiaste kinderen die ongelooflijk veel te melden hebben aan elkaar. Tijdens het werken is er veel lawaai in de klas en ze zijn druk met elkaar bezig ipv. met het werk. Overgangsmomenten duren lang en er is veel lawaai. Leerkracht vertelde me dat er al heel veel geprobeerd was: boos worden, mopperen, herhalen van de afspraken, rituelen als in je handen klappen en terugtellen, stoplicht, maar het werkt allemaal niet. In vrije momenten zijn er veel conflicten.
 

Het valt even stil…

Ik vraag haar hoe het volgens haar komt dat het goed gaat? Wat doe je nu anders waardoor je deze verandering voor elkaar krijgt? Het valt even stil. En dan komt als eerste: Bewustzijn. Ik ben me veel meer bewust geworden van wat ik te doen heb. Ik was hiervoor veel te snel voor de kinderen, ik was niet helder in het uitspreken van mijn gedragsverwachtingen.
 

Zoiets kleins zoveel verschil

We hebben allereerst heel helder gemaakt met elkaar wat voor groep we willen zijn, samen met de kinderen hebben we de bouwstenen geformuleerd en ik ben er veel concreter mee bezig. Alleen de foto’s al maken mega verschil. Ik had echt niet verwacht dat zoiets kleins zoveel verschil zou maken. Dat ik dat zelf niet bedacht heb. De activiteiten die ik nu doe met de klas staan in verbinding met de bouwstenen. Ik reflecteer samen met de kinderen. Ik merk dat ik van degene die de hele tijd druk was met overal op te reageren me veel meer de begeleider van de klas voel. We doen het samen en de kinderen genieten ook enorm van dat het steeds beter gaat. Ik ben echt heel trots en blij en ik had eerlijk gezegd niet gedacht dat dit zou gaan gebeuren.
Echt het is zo simpel als je weet hoe het werkt. ☺

klassenkracht-stormkaartje

S.T.O.R.M. kaartje

Afgelopen weken heb ik mezelf ondergedompeld met de verslagen van de Specialisten Klasse(n)Kracht® in opleiding. Aan het eind van het traject benader ik hun leidinggevende om te horen wat zij van de ontwikkeling naar Specialist mee hebben gekregen. Een van de directeuren verwoordde het als volgt:
‘’De gesprekjes met de kinderen hebben er voor gezorgd dat de groep met een schone lei verder kon, dat er oud zeer is opgeruimd. Er wordt gewerkt met het S.T.O.R.M. kaartje bij conflicten, zodat dit niet meer met de hele groep erbij besproken hoeft te worden en het in 10 minuten de aandacht heeft gekregen die het nodig had. 

Er is een bewustzijn bij de kinderen gekomen t.a.v. wat er van invloed is om in een leuke groep te zitten, dat ze daarin hun eigen rol hebben leren pakken, dat ze met elkaar een positieve groep willen zijn en dat er op dit moment een positieve sfeer in de groep is. Vaak hoorde ik de vraag: ‘Wat gebeurt er nu?´ Door vragen te stellen zijn de kinderen zelf verantwoordelijk gemaakt voor hun proces. Ze zijn erbij betrokken.’’

‘’Klasse(n)Kracht heeft ons op drie lagen doorgewerkt:

Op schoolniveau is er een bewustzijn gekomen m.b.t. gedrag leerling: Wat wil deze leerling of deze groep ons zeggen? Dit zorgde voor een andere mindset.
Op leerkrachtniveau is er grip gekomen: leerkrachten hebben plezier, zijn zich bewuster van wat er gebeurt en hebben grip op het groepsproces.
Op leerlingniveau, hebben de leerlingen gemerkt dat reflectie ertoe doet. De kinderen hebben wat te zeggen, doen mee, je doet het samen, worden betrokken.’’

Ik ben hier echt zo blij mee! Steeds meer scholen, leerkrachten krijgen steeds meer grip op een mooie RESPECTvolle manier. En het raakt me elke keer weer. 

Samen stappen zetten

Wil je ook weten hoe je vanaf dag 1 van het nieuwe schooljaar heel bewust regie voert op de missie van de school? Dat het geen behang is met wat afspraken eromheen waarvan jij eigenlijk ook niet goed weet wat er staat? Maar dat je echt samen met je team en de kinderen heel bewust een aantal stappen gaat zetten?
Er is nu de mogelijkheid om aan de start van het nieuwe schooljaar een workshop Klasse(n)Kracht te boeken zodat jullie als team helemaal

Klaar zijn voor de Start!

Grijp dan je kans. Er is beperkt ruimte, en super gaaf om samen te doen. En echt, als je snapt hoe het werkt, ga je meters maken met je groep. Nieuwsgierig?

Met verschillige groet,

Jelly