“Wat brengt Klasse(n)Kracht!® jullie als team?”, vroeg ik aan een directeur van een team waar de afgelopen twee jaar vanuit de RESPECT-aanpak samen met de Regie-groep Klasse(n)Kracht!® bewust regie gevoerd op groepsvorming.

“Ten eerste hoor ik de collega’s van groep 4, 5 en 6 niet meer klagen over een moeilijke groep. Sterker nog ik hoor eigenlijk vooral positieve verhalen. Niet dat er geen ruzie of andere dingen zijn, maar de leerkrachten betrekken het niet meer op zichzelf.  Ten tweede hebben leerkrachten veel beter zicht op de fase waarin de groep zich qua groepsvorming bevindt en welke begeleiding er nodig is om de groep door te kunnen laten groeien naar de volgende fase”.

Om eerlijk te zijn val ik dan een beetje stil en mijn ogen worden ietwat waterig (doe daar nog een pondje overgangshormonen bij…). Een droom hebben is één ding, een boek schrijven twee, een training verzorgen is drie…maar daadwerkelijk te horen krijgen hoe een team het verschil maakt voor de sfeer in de klas en de school…dat is mindblowing.

En wat maakt het verschil?

Ik vroeg hier vervolgens op door omdat ik graag wil weten wat nu volgens de directeur het verschil maakt. Ik kreeg het volgende terug:

  1. collega’s zijn geschoold in groepsvorming waardoor zij beter zijn gaan begrijpen wat er wanneer te verwachten valt en hoe daar bewust regie op te voeren,
  2. leerkrachten hebben meer tools in handen om daadwerkelijk regie te kunnen voeren,
  3. de stormingsfase is niet meer een fase om van te schrikken, maar is aanleiding om deze fase en het bijbehorende gedrag onderling met elkaar te bespreken,
  4. dat collega’s veel bewuster regie zijn gaan voeren op de groepsmissie, die samen met de kinderen worden vormgegeven en waar kinderen in gesprekken met de leerkracht op reflecteren,
  5. leerkrachten zichzelf veel bewuster als rolmodel zien voor het gewenste gedrag,
  6. dat er een doorgaande lijn te zien is vanaf groep 1 t/m 8 (ook zeer positief bevonden door de inspecteur, inclusief het voelbare positieve pedagogische klimaat in de school :),
  7. we veel meer met elkaar praten over de hulpvraag van de groep, in plaats van dat we klagen over de groep,
  8. er is veel meer bewustzijn t.a.v. de rol van  persoonlijk meesterschap binnen een sociaal veilig en krachtig pedagogisch klimaat.

 

En welke Rol heeft de Regie-groep hierbij?

“En”, vroeg ik haar, “Wat is hierbij de rol van de Regie-groep Klasse(n)Kracht!® geweest om bovenstaande te realiseren?”

“Het allerbelangrijkste is eigenlijk de Regiegroep zelf. Vijf keer per jaar komen we bij elkaar, blikken we met elkaar terug en kijken we vooruit. We bereiden samen een studiemoment voor. We plannen heel bewust data wat we wanneer doen en wanneer we dat met het team terugkoppelen. Elke pijler van de RESPECT-aanpak krijgt zo gedurende het jaar aandacht. We hebben veel meer zicht op wat er in de school leeft en waar mogelijk sturing nodig is. Groepvorming is niet meer iets van de eerste twee weken, maar is op weg om 40 weken aandacht te krijgen. Daarnaast worden we ons steeds meer bewust hoe makkelijk we de focus verliezen. Maar ook hoe belangrijk het is dat we nieuwe collega’s in dit proces meenemen. Zonder Regie groep zijn we dat binnen no-time weer kwijt. In feite helpt de Regie groep ons als team herinneren waardoor we dit echt borgen binnen de school”.

Ik voel me een gelukkig mens. Het bevestig mij in mijn opvatting dat een Regiegroep heel erg belangrijk is. Leerkrachten worden vrij snel geleefd door de waan van de dag. Er is te veel wat er dagelijks op hun afkomt. Het terugvallen in automatismen is niet meer dan menselijk. Denk maar aan de goede voornemens. Het lukt een paar dagen, misschien een paar weken, maar het is maar voor weinig van ons weggelegd om een goed voornemen om te zetten in nieuw gedrag.

Reacties vanuit de Regie groep:

“Door de opleiding Specialist KlassenKracht!® vol overgave te volgen en het geleerde in de praktijk toe te passen, ben ik een sterker mens geworden (het begint uiteindelijk met persoonlijk meesterschap), zie ik collega’s in de school meer op onderzoek uitgaan naar hoe de kinderen zijn zoals ze zijn en zie ik blijere kinderen die elkaar beter begrijpen en elkaar tolereren.  

Ik ben er trots op dat ik de collega’ s die mijn hulp nodig hadden om de groep op het goede spoor te krijgen nu tegen andere collega’s hoor zeggen ‘ het is zo’n fijne groep’.
Het meest trots ben ik op het feit dat ik de goede keuze heb genomen om deze fantastische opleiding te gaan volgen waar uiteindelijk de hele organisatie de vruchten van plukt, met als belangrijkste ‘de kinderen! ‘ Daar doen we het toch voor” 

“Binnen de opleiding zijn er veel momenten waarbij reflectie centraal staat; even stilstaan en terug kijken van hoe je de dingen aangepakt hebt. Waarin kun je nog leren en hoe ga je dan verder. Voor mij is de opleiding één groot feest van herkenning van zaken waar ik in de praktijk van alledag mee bezig ben. Het is dus vooral praktisch en tegelijkertijd wordt mijn persoonlijke rugzak en mijn professionele gereedschapskist gevuld”. 

Rugzak en Gereedschapskist

Wil jij ook je persoonlijke rugzak en je professionele gereedschapskist vullen? Gaat een sociaal veilig en krachtige pedagogisch klimaat jou/jullie aan het hart? Wil je meer grip krijgen op dat complexe proces dat groepvorming heet?

18 januari start de volgende Opleiding Specialist Klasse(n)Kracht!®. Er is nog plaats. Wil je graag ervaringen horen van één van de cursisten? Stuur dan een mail naar jelly.bijlsma@jbct.nl 

Wil je er meer over lezen kijk dan op www.klassenkracht.nl.

Ik wens je een hele fijn tijd toe. Geniet van de Kerstdagen en de rituelen samen met jouw klas. En alvast een heerlijke vakantie!

met een verschillige groet,

Jelly.