“De laatste keer dat je hier was, is al weer even geleden. Toch hoop ik dat je na mijn omschrijving straks weer een beetje terug bent in onze groep 4. We hebben in januari samen het traject met jou afgesloten en waren met elkaar erg positief over de ervaringen die we hebben opgedaan. Nu zijn we weer een tijdje verder en bepaalde dingen gaan nog steeds heel goed:

 1. de sfeer in de groep is erg prettig: we zijn in de communicatie heel open naar elkaar toe. Als er problemen zijn, is het mogelijk om hier ook een veilig gesprek over te voeren.
 2. samenspelen: bij de meisjes is een positieve verandering geweest. Vanaf het begin van het schooljaar waren er kliekjes en die speelden altijd samen. Inmiddels is dat anders en ook S. die op een vel papier had getekend: “Ik wil graag een vriendinnetje” heeft nu elke week speelafspraakjes. We kregen dit ook terug via de ouders dat ze hier erg blij mee zijn.
 3. we hebben ook gewerkt met het boekje kernkwaliteiten en dat leverde veel nieuwe kennis over elkaar op bij de kinderen. Heel positief ook voor hen zelf want ze ontdekten welke kwaliteiten ze eigenlijk hadden en wat dat betekende voor in de groep en voor hen zelf.
 4. met de gymlessen en af en toe buiten doen we spelletjes om de groep om te leren gaan met spelregels en wat sportief meedoen betekent. Onder begeleiding van ons gaat dat prima.

 

Hulpvraag 

Spelen op het plein in de pauzes. Dit blijft een te lastige opgave voor een aantal jongens. Er wordt gevoetbald of tikkertje gespeeld, maar met elkaar je houden aan spelregels en niet uitdagen is nog steeds een probleem. Dus hebben ze hulp nodig van de pleinwacht. Dit werkt vaak niet: een “onbekende” kan deze jongens niet positief sturen.

 • wat zouden we nog kunnen inzetten om het gedoe te voorkomen op het plein bij de jongens

 

Wat is het probleem?

Ik lees 3 dingen:

 1. het je niet kunnen houden aan de spelregels
 2. het uitdagen van andere kinderen
 3. geen leiding accepteren van “onbekenden’ (lees andere leerkrachten dan de eigen leerkrachten)

Omschrijf zo concreet mogelijk wat het gedoe op het plein is. Geen interpretaties maar zo feitelijk mogen. Dus als ik me hier aan de feiten houd dan is het je houden aan de spelregels nog een probleem en het leiding accepteren van “onbekenden”. Uitdagen is ook een probleem, maar dat is nog niet feitelijk beschreven. Wat is uitdagen? Wie doet dan wat en meestal zie je dan een oorzaak – gevolg reactie ontstaan.

 

Wanneer gaat het goed?
 • Bij de gymlessen en onder begeleiding van de leerkrachten gaat het spelen goed.
 • Mijn conclusie zou dan zijn dat binnen een afgebakend geheel met vertrouwde leerkrachten erbij het goed gaat. Interessant om ook met de kinderen te bespreken. Hoe kom het dat het goed gaat? Wat is er dan anders?

 

Wanneer gaat het niet goed?
 • Op het plein met meer klassen en met andere begeleiders gaat het niet goed.
 • Observeer wat er gebeurt. Wat is de aanleiding van gedoe. Het is nu nog niet duidelijk wat het gedoe veroorzaakt. Kan wel iets zijn waar je nu niet helemaal niet aan denkt. Is het de manier waarop iets gezegd wordt? Is het de manier waarop iets opgelost wordt? Is er iemand heel dominant? Of is de begeleider van invloed?

 

In gesprek
 • Bespreek dit met de kinderen. Geef terug wat je feitelijk hebt waargenomen. Wanneer het goed gaat en wanneer het niet goed gaat. Maak twee kolommen. Inventariseer samen met de kinderen hoe het komt dat het in de ene situatie wel lukt en in de andere situatie niet. Schrijf alles op wat de kinderen noemen. Alles is belangrijk.
 • Afhankelijk van wat er uitkomt ga je kijken wat een volgende kleine stap zou kunnen zijn.

 

Het kan zijn dat ze bij een onduidelijkheid in het spel niet goed naar elkaar luisteren, het kan zijn dat ze niet over de vaardigheid beschikken om een probleem samen op te lossen, het kan zijn dat….

 

Gedoe hoort erbij!

Mogen kinderen ruzie maken bij jullie op school? Of schieten we massaal in de stress als dat gebeurd? Ruzie gaat altijd over een verschil in belangen. Door het uit te vechten kunnen ze leren omgaan met de tegenovergestelde belangen. De vraag is alleen of dat mag?

Gedoe hoort erbij. Als je fanatiek bent dan zul je als je achterstaat invloed proberen uit te oefenen op de regels. Dat is normaal. Maar zijn ze in staat om het op te lossen? Dat is uiteindelijk de vraag. Dus de vraag is: hoe ga je om met gedoe? Welke waarden en normen kom je hierin van jezelf tegen?

Ik herinner me een leerkracht die zelf ging meespelen. Zij beïnvloedde het spel door de tegenstanders complimenten te geven als ze een goede bal gooiden of een mooi doelpunt hadden gescoord. Zij bracht doelbewust het samen genieten van het samenspelen in haar groep.

 

Meedoen is belangrijker dan winnen

Kortom:

 1. Observeer, observeer, observeer
 2. Bespreek de waarnemingen met de kinderen
 3. Daag ze uit om oplossingen te bedenken
 4. Oefen, oefen, oefen
 5. Reflecteer
 6. Stop met het problematiseren van gedoe, zie het als een volgend leerpunt.

 

Als er iets is waar ik het meest van geleerd heb in mijn leven, dan is het van gedoe:)

 

Met een verschillige groet,

Jelly

 

PS wil je leren hoe je regie kunt voeren op gedoe? Klik dan hier