Groep 5, een pittige groep met een diversiteit aan hulpvragen: ADHD, leerling met regelmatige woede-uitbarstingen, dyslexie, ODD, problemen thuis etc. Ondanks de groepsvormende activiteiten die er vanaf de start van het schooljaar zijn gedaan, lukt het de leerkracht en de groep niet om door de stormingsfase heen te komen. Vooral de jongens reageren sterk op elkaar en blijven ook maar steeds op elkaar reageren. Ze houden elkaar voortdurend in de gaten en er lijkt onderling een concurrentiestrijd gaande te zijn. In ieder geval is de pikorde in de klas nog niet bepaald en is er veel onrust in de groep waardoor leerkrachten kapot zijn aan het eind van de dag en gefrustreerd omdat ze vaak niet de dingen hebben kunnen doen die ze gepland hadden.
 

Wat er tot nu toe is gedaan:

 • Groepsvormige activiteiten
 • Kiva lessen
 • Emotie kaarten
 • Kind van de week
 • Duimpjes kaart
 • Kijkwijzer voor gedrag voor bepaalde kinderen met een beloningssysteem

 

 

klassenkracht- blog-van-onprettig-naar-onwettig -1

Rust in de klas

Op de schaalvraag van 0 – 10 ‘wat vind jij van het groepsklimaat’ scoorden de leerkrachten respectievelijk een 3,5 en een 5. Ons eerste doel: rust in de klas. De intern begeleider voert de gesprekken gevoerd met de kinderen, in groepjes van 4. De kinderen geven in de gesprekken aan dat ze het gezellig vinden in de klas, maar dat er ook veel ruzie gemaakt wordt door een groep jongens, dat er soms geschopt wordt, dat sommige kinderen heel boos worden, maar ook dat ze zich beter aan de regels moeten houden en niet schreeuwen, slaan en schoppen. Het verlangen van de groep: Er samen een gezellige groep van maken!

Eyecatcher

De intern begeleider koppelt terug wat er besproken is en de klas begint met het vormen van de missie. Er zijn afspraken gemaakt en alles is visueel weergegeven en opgehangen in de klas. Een echte eyecatcher als je de klas binnenkomt. En iedereen in de klas kan het zien!
Het verlangen van de kinderen is echt heel duidelijk. Maar het is ook duidelijk dat ze het zelf nog niet voor elkaar krijgen en dat ze hulp nodig hebben bij het realiseren van een positieve groepsnorm. Nadat het voorwerk gedaan is wordt het eerste doel gekozen: Rust in de klas.

Reflecteren op gedrag

De leerkrachten introduceren een systeem, een hulpmiddel  (2015 Klasse(n)Kracht: met RESPECT voor de klas) om samen met kinderen, buiten de klas, te reflecteren op gedrag. Er worden steeds vier vragen gesteld:

 

 1. Wat is er gebeurd?
 2. Aan welke regel/afspraak heb je je niet gehouden?
 3. Wat had je in die situatie anders kunnen doen?
 4. Denk je dat je dit kunt? (en zo niet dan oefen je dat met elkaar in een rollenspelletje)

Gedrag is een keuze

De gesprekken buiten de klas zijn in deze fase nodig om kinderen te leren ervaren dat gedrag een keuze is. Het is niet iets wat je overkomt maar iets waar je (soms onbewust) voor kiest. En ook voor kinderen voor wie het in bedwang houden van hun impulsen lastiger is, werkt dit enorm goed. Het is een hele mooie manier om de negatieve norm in de klas te  resetten, om van een negatieve groepsnorm weer een positieve groepsnorm te maken.

klassenkracht-blog-welke-jas-past-jou-plaatje-2

4 weken later

Na 4 weken is de stand van zaken als volgt:
Beide leerkrachten scoren op de schaalvraag een 7,5 en een 8. We zijn 4 punten gestegen. Wat is er concreet veranderd:

 • Het is allemaal duidelijk voor zowel kinderen als leerkrachten. Het effect is: rust.
 • We doen het samen met de kinderen.
 • Door ’s morgens de afspraken te herhalen, samen naar de foto’s te kijken, staan we elke dag in de goede stand.
 • Het plezier in het lesgeven is terug.
 • Het werken met groep 5 is weer een feestje geworden, er wordt hard gewerkt en daardoor is er tijd over om andere dingen te doen!
 • Het voelt weer ontspannen, daardoor kan de leerkracht meer zichzelf zijn, en daardoor is er ook weer tijd en ruimte voor een grap en een grol. Zelfs polonaise door de klas, kan nu.
 • Er wordt meer veiligheid ervaren. Kinderen mogen meedoen.

 

Eigenaar van de sfeer

Om ervoor te zorgen dat kinderen eigenaar worden van de sfeer in de klas is het voeren van reflectiegesprekken heel erg belangrijk. In het onderwijs hebben we de neiging om als volwassene te vertellen wat er moet gebeuren en hoe het moet gebeuren. Top-down. In feite vragen we dan dat kinderen alleen maar hoeven te gehoorzamen. Werkt dat voor jou? Stel dat jouw directeur voortdurend vertelt wat jullie als team moeten doen. En je hoeft het alleen maar op te volgen. Wat gebeurt er dan in jullie team? Precies…dat roept weerstand op. In een klas is het niet anders. Kinderen willen meedenken, meepraten, meebeslissen. Wil je weten hoe dat werkt? Klik dan HIER voor meer informatie. 

Zorg dat je het verschil maakt!

Met een verschillige groet,

Jelly