“Op dit moment hebben wij een zeer pittige groep.

Veel tijd zijn we kwijt aan het corrigeren van ongewenst gedrag.

Er wordt slecht geluisterd naar de leerkracht.

Kinderen reageren sterk op elkaar en bemoeien zich veel met elkaar.

Er is veel onrust”.

Herkenbaar?

Herkenbaar? Deze vraag wordt ons vaak gesteld. En als je het zelf niet herkent dan hoor je het misschien wel om je heen? In een pittige groep spelen er altijd thema’s. Niet omdat dat een bewuste keuze is maar meestal omdat groepsdynamische processen de groep vaak overkomt. Soms zijn dat kinderen die heel erg sterk op elkaar reageren, mogelijk omdat de pikorde in klas nog niet bepaald is of waar de impulsbeheersing nog zo laag is dat alles er maar uit geflapt wordt. 

Een groep die steeds de grens opzoekt en als het even kan er net even overheen tikt. Dodelijk vermoeiend vooral als je zelf niet helemaal scherp hebt welk gedrag je OK vindt en waar je een grens hebt te bewaken of te verdedigen. 

Of een klas waar kinderen heel sterk op elkaar letten, kan vanuit een positieve intentie zijn, maar die zich daardoor voortdurend met elkaar bemoeien. 

Wat als we gedrag leren zien als een richtingaanwijzer. Waar wijst dit gedrag van de groep dan naar? Ik blijf dit keer op een keer een interessante zoektocht vinden. En waarom bij de ene leerkracht wel en bij de andere niet? Waar heeft dat mee te maken? Ik werk veel met het kernkwadrantenmodel van Daniel Ofman. Een heel eenvoudig instrument met een enorme kracht. In Klasse(n)Pad worden diverse thema’s besproken en veel thema’s starten we vanuit een kwadrant. 

De kracht van Klasse(n)Pad

Afgelopen jaren zag ik steeds terugkerende thema’s in groepen. Thema’s waar groepen in vastlopen en waar ze zonder begeleiding niet doorheen komen en wat veel gedoe geeft. Dit gaat niet over individuele kinderen maar veel meer over groepsdynamische processen, wat er tussen de leerlingen gebeurt en hoe dit doorwerkt in het leven van alledag. 

Na honderden leerkrachten met pittige groepen begeleid te hebben zag ik een patroon. Het is de zoektocht naar hoe je leert om met elkaar samen te leven. En zo ontstond na verloop van tijd Klasse(n)Pad; een speelse manier om samen met de klas regie te voeren op thema’s die spelen in de groep. Door gerichte activiteiten leer je leerlingen spelenderwijs het thema meester te worden en de vaardigheden aan te leren die nodig zijn om het te kunnen. De groep is hierin leidend. Niet elke groep loopt hetzelfde pad.

Dat is de Kracht van Klasse(n)Pad.

Een pittige groep

Thema van een groep
Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar een klas waar kinderen zich overal maar mee lijken te bemoeien dan kun je het volgende doen. 

Stap 1: Maak de groep bewust van het gedrag dat ze laten zien en wat daarvan het effect is op de sfeer of het verlangen/missie dat ze in de eerste weken met elkaar gevormd hebben. Doe dit op een neutrale manier.

Stap 2: Ga op zoek naar de positieve intentie onder het gedrag. Maak gebruik van het kernkwadrant van Ofman. Laat zien dat het ook iets zegt over de kwaliteit van de groep.

Stap 3: Maak de klas bewust van gedrag dat hoort bij de kwaliteit betrokkenheid en gedrag dat hoort bij de valkuil bemoeizucht

Stap 4: Ga op zoek naar activiteiten, spelvormen waarbij kinderen leren om zich niet te bemoeien met een ander (of schaf Klasse(n)Pad aan 😀).

Stap 5: Voer reflectie gesprekken met de klas. Hanteer hierbij je coachende stijl van leiding geven

Stap 6: Vier de successen met elkaar.

Groepsdynamiek

Groepen ontwikkelen zich langs vijf fasen. Dit is een dynamisch gebeuren. Groepen zijn zo sterk of zo zwak als de kracht van hun onderliggende relaties. Onderweg kom je van alles tegen in een groep: conflicten op het plein, korte lontjes, machogedrag, bemoeien met elkaar, sterk reageren op elkaar, onverschilligheid, enzovoort.

Soms zit je ineens in een fase waarin ‘meidenvenijn’ zich voordoet of ‘haantjesgedrag’ een ding is (thema Stoer en Stiekem). En de vraag is voortdurend: Hoe lossen wij dit met elkaar op. Niets heeft alleen betekenis van zichzelf. In een groep bepaal je steeds samen met elkaar wat waardevol is en wat waardeloos.

Door samen stil te staan bij wat we als groep waardevol vinden en dit om te zetten in gedrag, ontstaat er niet alleen gemeenschappelijke taal, maar ook gemeenschappelijk gedrag: dit is wat we in deze situatie zeggen, dit is wat we in deze situatie doen. Dit gaat niet vanzelf. Dit vraagt professionele begeleiding. En die professional dat ben jij. Heb ik je nieuwsgierig gemaakt?

Klasse(n)Pad ligt inmiddels verspreid door mijn huis 🤣🤣. Achter de schermen wordt de ondersteunende online leeromgeving klaargezet. Ik ben bezig met de lancering voor te bereiden. We gaan er echt een feestje van maken: Mijn bedrijf bestaat 10 jaar, de Post HBO opleiding bestaat 5 jaar, ik ben 60 (😵💫) geworden en dus gaan we dit vieren met een heel mooi nieuw product: 

Klasse(n)Pad!


Je kunt helaas niet meer op 22-2-22 bij het event zijn.

Dat is inmiddels al voorbij.

Maar wil je meer informatie over Klasse(n)Pad?
Je vindt het hier.

Met verschillige groet,

Jelly