Een groep kinderen die sterk betrokken op elkaar zijn, waar leiders bepalen wat er wel en niet gebeurt in de klas en waar kinderen uit angst om niet buiten de boot te vallen maar doen wat er gevraagd wordt. Waar kinderen aangepast gedrag vertonen als de juf kijkt maar er nare dingen gebeuren als juf de andere kant op kijkt. Het gebeurt overal. Ook bij kleuters. Deze week stuurde een Specialist Klasse(n)Kracht,  mij een appje waarin zij met mij deelde wat een mooie ouderavond ze had gehad met de ouders en leerkracht van groep 2: Een ouderavond met RESPECT voor de ouders.

Hier haar prachtige verhaal. 

 

klassenkracht- blog-van-onprettig-naar-onwettig

Contact en Verbinding 

Wat gebeurt er als een school de verbinding zoekt met ouders? Vanuit een weten dat je ouders nodig hebt, dat je het samen wilt doen, dat je wilt informeren over het waarom en de rol van Klassenkracht begeleiding in de groep.

De avond wordt geopend door de directeur, die o.a. benoemt hoe fijn het is elkaar weer te kunnen ontmoeten, na een lange tijd van 2 jaar waarin dit niet kon vanwege de pandemie. Hoe fijn het is zo’n grote kring te zien, vol van betrokken ouders. Als eerste beginnen we met kennis maken: van wie bent u de ouder, en waar bent u trots op als het gaat om uw zoon of dochter?

Prachtige kwaliteiten, glimmende gezichten en lieve woorden worden er gesproken. Hierna mogen de ouders in tweetallen het hebben over de vraag: Hoe zit je hier? Plenair volgen de antwoorden: Leuk, spannend, verwachtingsvol, hoezo? Is dit nodig, kom maar op en een juf die er naar uit kijkt, het fijn vindt om elkaar te ontmoeten zonder kinderen, na een lange tijd waarin dit niet kon.

Het verhaal van de juf

Dan vertelt juf haar verhaal. Vanuit haar hart. Ze zag al in groep 1 hoe belangrijk het was om met deze groep in te steken op groepsvorming en sociale interactie. Vanaf het begin van het jaar heeft de leerkracht ingezet op kennismaken, dat klinkt misschien gek, maar ze merkte dat als iemand een beetje anders was, deze leerlinge werd uitgelachen. Er zijn veel kanjerlessen, kanjerkringen en spellen gegeven. De verteltas was een groot succes in deze groep. Over vriendschap hebben ze ook veel geleerd, maar om dit ook voor je klasgenoten te zijn, bleek nog een stap te ver. Er waren veel ‘gewenste’ gesprekjes. De kinderen wisten wat juf graag wilde zien, dus als juf keek dan deden de kinderen lief en waren ze alert, en op het moment dat juf zich omdraaide was het moeilijker om het goede te blijven doen. De juf wil van deze groep graag een fijne groep maken, waarin kinderen elkaar zien zoals ze zijn en ontspannen met elkaar kunnen spelen en werken. 

De kinderen vinden het lastig om te zeggen wat ze ergens van vinden, of durven dit niet, omdat ze niet weten wat de gevolgen zijn. Wat opvalt in deze groep is dat kinderen kiezen voor kinderen en veel minder voor een activiteit. Er zijn leiders en volgers. De leiders bepalen en de volgen voeren braaf uit wat er gezegd wordt. Het is nog niet in balans. Er is onvoorspelbaar gedrag. Er is lol om iemand op te jutten, die vervolgens kwaad wordt.

RESPECT- aanpak 

De juf ziet ook een groep leerlingen die betrokken is op elkaar, in de mooie en in de verdrietige dingen die ze samen delen. Een groep die graag samen op stap of aan de slag gaat. Een groep waarin kinderen kleine stapjes, of reuze stappen maken. Kinderen die genieten als een breinprikkel lukt of juist helemaal niet. Een groep die met elkaar genieten kan.

En dan is er het einde van het verhaal van de juf. Het is stil. Ouders zijn geschrokken van haar verhaal. Er is ook herkenning en openheid om te vertellen over de rol van hun kind. Er is zoveel verbinding. Ouders spreken het besef uit van het samen; samen moeten we hiermee aan de slag. Zonder verantwoording, maar samen spelen, samen leren. Toch ook de vraag: maar wat en hoe nu dan?

En dan mag de specialist Klassenkracht vertellen. Over de R.E.S.P.E.C.T. aanpak. Waarbij ze alle letters langs gaat. Het besef van het verlangen erbij te horen. Het belang van duidelijkheid en het -wij- gevoel. De rol van de juf. Op welke manier praten met de kinderen; hoe doen we het hun voor? Het trainen van vaardigheden; die nodig zijn. Op school, om een fijne groep te zijn.

De rol van mooie boeken, van spel, van gesprek, en van waar kinderen letten op: hoe wij grote mensen het doen. 

In gesprek met elkaar

De ouders mogen vervolgens in groepjes uit elkaar m.b.v. de placemat methode. Wil je eens opschrijven wat jij je kind gunt? En welke rol jij daar als ouder in zou kunnen spelen? Zijn de vragen die ze meekrijgen.

Er worden mooie gesprekken met elkaar gevoerd. Aan het eind van de avond komen er allerlei mooie bouwstenen bij elkaar. Ouders die zeggen dat ze met elkaar willen praten over de kinderen, het spel, hun gedrag, zonder het persoonlijk te maken. Ouders die willen spiegelen. Kinderen met kinderen willen laten spelen waar ze niet zo vaak mee spelen. Behoefte naar meer eigenaarschap. Thuis gesprekjes voeren over wat er gebeurt waar het kind bij is. Niet oordelen over het verhaal waar je kind mee thuis komt. Beseffen dat de basisschooltijd de basis is voor je hele leven. Zelf het goede voorbeeld geven. Uitleggen van gedrag aan de kinderen. Dat kinderen mogen zijn wie ze zijn, met hun mooie en hun minder mooie kanten. 

De cirkel rond

En we maken de cirkel rond: de kwaliteiten waar we de avond mee begonnen … Zet ze in, maak ze groot, bewust, benoem ze, zodat jouw kind leert hoe hij of zij er kan zijn voor de ander, in de groep, in fijne en in minder fijne situaties!

En als allerlaatste … wordt er dank uitgesproken voor de juf. Een hartelijk applaus volgt. Voor haar, die de groep ziet, de kinderen ziet en hart heeft om het een fijne groep te laten zijn!

Met dank aan de Specalist Klasse(n)Kracht die er een punt van maakt om de ouders erbij te betrekken. Een mooi voorbeeld van samen op weg vanuit contact en verbinding. 

Met verschillige groet,

Jelly