Een 'moeilijke' of 'dynamische' klas?

Binnen zes weken een andere groep?

Ja het kan echt!

Je hebt een ‘moeilijke’ groep of ‘pittige’ klas waar kinderen onderling veel gedoe met elkaar hebben. Wat je ook probeert, het lijkt wel of je nooit echt contact met ze krijgt. Je baalt als een stekker, want aan het eind van de dag zit je er helemaal doorheen.

Neem vandaag. Je dacht dat je de boel onder controle had. Maar ineens dook een leerling op waar hij niet hoorde te zijn. Natuurlijk had ie z’n woordje klaar. En terwijl hij naar zijn stoel liep, stootte hij nog even ‘per ongeluk’ iemand aan.

Je vraagt je af wat je allemaal nog meer over het hoofd ziet.

Het allerergste is: je weet dat je op dit moment niet de veiligheid voor alle kinderen kunt garanderen. Ook ouders maken zich zorgen. Als een ouder aan je vraagt of je even tijd hebt, weet je al hoe laat het is. Je kan alleen maar luisteren, knikken, en zeggen dat je het in de gaten houdt. Geen woord gelogen, want dat is wat je doet, de hele dag opletten.

Steeds vaker vraagt het stemmetje in je hoofd of je het eigenlijk wel kan, leiding geven aan zo’n pittige groep. Je voelt je zwaar tekortschieten. Je voelt je machteloos. Je wilt het zo ontzettend graag anders, maar je hebt geen idee waar je moet beginnen of hoe je het moet aanpakken.

’s Nachts lig je er wakker van. Probeer je uit te dokteren wat je anders kunt doen of wat je anders had kunnen doen. En ook al weet je wel dat piekeren niet helpt, zeker niet midden in de nacht, het laat je maar niet los. Je bent moe. Je twijfelt of je dit wel volhoudt of je bijt je er juist in vast. Het zal me toch niet gebeuren dat…

 

 

Herkenbaar?

Kan het anders? Jazeker, dat kan. In een coachingstraject helpen we je om binnen 6 weken je ‘pittige’ groep te begeleiden naar een fijne betrokken groep. Als we samen onze krachten bundelen zul je verbaasd zijn wat er mogelijk is.

“De klas is een heerlijke groep geworden en de vorm zit er nu goed in. Er is rust, ruimte voor individuele kinderen, er wordt hard gewerkt en gespeeld. Kom je nog een keer kijken? ” – Karin

 

Stel je eens voor:

Z

Je kijkt om je heen. Iedereen is aan het werk. Er is rust in de klas! Daar waar nodig helpen kinderen elkaar. Je kunt nu met gemak een energizer doen, of een kop koffie halen. Wat is er veel veranderd.

Z

De ruzies hebben plaats gemaakt voor samenspelen en plezier maken met elkaar. Je ziet veel meer lachende gezichten en je lacht zelf ook meer. Deze groep kost je niet meer energie, maar geeft energie. Eigenlijk ben je wel trots op jezelf.

Z

Het is je gelukt! Het is echt een hechte groep geworden. En er gebeurt heus nog wel wat, maar je schrikt er niet meer van omdat je nu weet hoe je dit moet begeleiden. Samen met de klas, in contact en verbinding.

Wil jij dit ook met jouw groep?

 

Heb jij op dit moment een ‘pittige’ groep?

Een klas waarbij kinderen sterk op elkaar reageren, zich overal mee lijken te bemoeien, voortdurend ruzie maken tijdens het buitenspelen, niet aan het werk gaan of blijven, brutaal zijn, waar kinderen buitengesloten worden of zelfs gepest.

Heb je ouders die klagen dat hun kind met buikpijn naar school gaat, niet naar school willen of met hoofdpijn thuis komen? Kruipt de groep onder je huid, ga je twijfelen aan jezelf, word je ‘s nachts wakker en is er dat stemmetje in je hoofd dat tegen je zegt dat je het misschien wel niet meer kan, of nog erger dat je een waardeloze leerkracht bent? Heb je steeds minder energie, wordt je lontje korter en hoort je jezelf soms dingen zeggen waarvan je hoopt dat niemand het heeft gehoord.

Stel je dan voor: dat je aan de slag gaat met de RESPECT-aanpak van Klasse(n)Kracht® en dat je het voor elkaar krijgt en dat er binnen 6 weken een andere groep staat. Dat wij samen met jou, de intern begeleider en de directeur de negatieve groepssfeer weten te draaien naar een fijne sfeer.

Binnen 6 weken? Ja! Als wij onze krachten bundelen, garandeer ik je dat er binnen 6 weken een andere groep staat.

Ik ben Jelly Bijlsma

Oprichter en bedenker van Klasse(n)Kracht®. Na honderden moeilijke groepen begeleid te hebben, kwam ik er achter dat ik volgens een bepaalde aanpak werkte. Die aanpak heb ik de RESPECT-aanpak© genoemd. Een systemische manier van werken met groepen waarbij de zeven pijlers van RESPECT centraal staan.

Elke keer weer kan ik genieten van de impact van dit proces. Hoe bij de start nagenoeg iedereen het niet naar z’n zin heeft om na de eerste stappen al te merken dat we aan het bewegen zijn. De gesprekken met de kinderen zijn altijd ontwapenend en glashelder. Kinderen weten precies wat er aan de hand is, kunnen dat goed verwoorden, maar weten ook wat er nodig is om het te veranderen. Daarbij zijn ze ook bereid om naar zichzelf te kijken.

De verhalen waarbij kinderen zeggen dat ze zich voor bepaald gedrag schamen en eigenlijk ook niet snappen waarom ze het dan toch doen, ik krijg er kippenvel van. Want dit onderstreept voor mij dat groepsdruk het altijd wint van sociale vaardigheden. En als je dit ten diepste snapt, kun je echt gaan begeleiden. Dan kun je als leerkracht vanuit contact en verbinding invloed uit oefenen. En dat…, verandert alles. Tot die tijd overkomt het je.

Het is mijn missie om er voor te zorgen dat kinderen en leerkrachten het samen fijn hebben met elkaar. Dat door je kwaliteiten ten volle in te zetten en regie te voeren op groepsvormingsprocessen je in staat bent om te doen wat je het liefste doet: het allerbeste in kinderen naar boven halen.

Ontdek hoe de begeleiding jou als leerkracht sterker maakt en jij de groep krijgt die je graag wilt hebben.

Hoe ziet een traject met Klasse(n)Kracht eruit?

We starten met een observatie in de klas zodat we onmiddellijk een beeld en een gevoel hebben bij wat er speelt in de klas. Daarna voeren we een uitgebreide intake met elkaar om alle factoren die er spelen in een groep in beeld te brengen. We brengen de hulpvraag van de groep in beeld, de hulpvraag van de leerkracht en onderzoeken de rol van ouders. Soms is het (extra) belangrijk om ouders actief te betrekken bij het traject. We organiseren dan een ouderavond.

Na deze uitgebreide intake fase gaan jullie meteen aan de slag. Er worden gesprekken gevoerd met de kinderen door de intern begeleider en daarna worden de eerste stappen van de pijler Regie voeren op Regels, Routines en Rituelen van de RESPECT-aanpak uitgezet.

Na elke bijeenkomst evalueren we de voorgaande periode, leggen we vast welke positieve stappen er al gezet zijn en sluiten we aan bij wat de volgende stap is. In grote lijn besteden we aandacht aan Regie voeren op regels, routines en rituelen, grenzen en begrenzen, de onderlinge verhoudingen, hoe de rollen in de klas worden ingenomen, welke haaien er rond zwemmen, welke thema’s er spelen in de groep en wat er op het vlak van samenwerken en samenspelen nodig is om het fijn te leren hebben met elkaar. We gaan niet alleen maar aan de slag met vaardigheden (boven water). We zoomen vanaf dag 1 steeds sterk in op het onderwaterprogramma van de groep en wat daar nodig is om een duurzame verandering in de groep tot stand te brengen.

In totaal komen we 5 keer obseerveren in de klas en zijn er 5 uitgebreide nabesprekingen. We besteden aandacht aan de groepsdynamische processen en het persoonlijk meesterschap van de leerkracht. We leren je om steeds meer vat te krijgen op wat er zich in het onderwaterprogramma van de groep afspeelt.

De eerste veranderingen treden al na 4 – 6 weken op.

Het traject duurt in totaal 4 maanden. In het begin komt de Specialist om de 2 weken langs en we ervaren dat na de 3e bijeenkomst (en de basis staat) er behoefte ontstaat om wat meer tijd ertussen te houden.

Alles wat er qua materiaal nodig is om de groep te laten groeien reiken wij aan.

Vanaf groep 5 maken we gebruik van Klasse(n)Pad als er specifieke thema’s spelen in een groep.

Wil je er meer weten over onze succesvolle aanpak? Plan dan een gesprek.

klassenkracht
klassenkracht