Gratis downloads

Download hier:  Aan de slag met Groepsvorming. 108 werkvormen om van een groep een TOP-klas te maken.

 

 

 

Download het ‘Stormkaartje’

 

 

Download hier de ‘Kwaliteiten kaartjes’

 

 

Download de ‘Thermometer’. Een simpel middel om de vinger aan de pols te houden t.a.v. welbevinden en sfeer in de klas. 

 

 

Download  het gratis e-book om samen met kinderen aan de slag te gaan met complimenten geven

 

 

Gratis download ‘Checklist Groepsklimaat’

Met deze handige checklist heb je snel een helder beeld van het klimaat in de groep

Gratis download: Competenties en gedragsindicatoren

 

 

Download de Complimenten bingo

 

 

Download: Ouder- vertelgesprek

 

 

Download het ‘Stormkaartje’

 

 

Download hier de ‘test  je 3 principes’ van MensKracht

 

 

Download checklist ‘Samenwerken en Samenspelen’

 

 

Download hier de ‘Leerkrachtuitspraken’

 

 

Download e-book ‘Afscheid nemen’