18 december schreef ik een blog met de titel Wij zijn een TERROR-groep en daar zijn we trots op. Een groep die eerder vond dat ze een erg leuke groep waren en ieder geval niet een ‘watjes’ groep zoals groep 7 waar ze het “zo gezellig” met elkaar hebben. 

De informatie die we kregen was dubbel. Enerzijds was er een verhaal van “we zijn allemaal vrienden en iedereen hoort erbij, we sluiten niemand buiten” om vervolgens in de tweede zin een onderscheid te maken in 5 subgroepen. Elke groep had een naam waarbij duidelijk onderscheid gemaakt werd: van dombo’s tot slimmo’s en van watjes tot stoer.
Echt, ik verzin het niet. Mag jij raden waar de dominante jongens bij horen. Exact bij de ‘Stoeren’. De leerkrachten vertelden dat er snel gevloekt werd, kinderen zich veel met elkaar bemoeiden, elkaar uitdaagden, veel ruzie maakten tijdens het buitenspelen en dat er gepest werd. In de groep hebben een aantal jongens, de informele leiders van de groep, het duidelijk voor het zeggen.

Gezelligheid is voor watjes

Een leuke gezellig groep lijkt iets te zijn voor watjes. Ik vind dat boeiend. Ik ben dan benieuwd waar deze overtuiging vandaan komt. Hoe is deze associatie ontstaan??? Daarom zijn deze gesprekjes zo waardevol omdat je er dan pas achter komt hoe leerlingen over bepaalde zaken denken. Het geeft je een blik onder de waterlijn. Zo blijkt in deze groep pesten iets te zijn wat meer de schuld van de gepeste is dan van de pester. De gepeste moet het maar gewoon zien als een grapje. Of dan moet een bepaalde leerling maar niet zo dramatisch doen. O ja, en als de ‘Stoeren’ dan gewoon de baas zijn zou dat ook wel prettig zijn 😂. Welkom in het onderwaterprogramma van groep 7. Hier valt nog wel wat winst te behalen. Ik ben wel benieuwd waar de beelden van de ‘Stoeren’ vandaan komen.

De groep is inmiddels halverwege het traject en de leerkracht mailt het volgende: “Ik ben zo verbaasd wat er gebeurt met deze groep; ze komen ineens met allemaal ideeën. Er zijn amper nog conflicten, ouders merken het ook want het speelde ook altijd door naar de zaterdag bij de voetbal. Op het plein gingen conflicten eigenlijk altijd over groep 8, nu misschien nog maar 5% van de conflicten. En dit alles door: bewustzijn vergroten, er over praten en de opdrachten die ze doen met KlassenPad. Cool he?

Ja ontzettend cool. Dit is zo waar ik in geloof. Dit is persoonlijke ontwikkeling, sociale ontwikkeling, burgerschapsvorming. Kinderen krijgen meer zicht op wat ze doen, wat er onder de waterlijn bij de ander zit. Dit gebeurt door de opdrachten die ze doen en de reflectie gesprekken erna. Doordat de leerkracht wat er gebeurt, verbindt met de missie van de groep, de kinderen uitnodigt om erover in gesprek te gaan en ze handreikingen geeft om het anders te doen, groeien de kinderen, groeit de groep. Ze willen wel anders, maar ze weten niet hoe… Zelfs deze aanvankelijk stoere “Terrorgroep en we zijn er trots op”. 

terror groep

Wat is er zoal gebeurd?

Een tipje van de geheimen van de Specialist Klasse(n)Kracht geef ik natuurlijk graag 😃:

 1. Er zijn allereerst gesprekken gevoerd met kleine groepjes kinderen door de intern begeleider (als je mijn boek hebt zie blz. 202). Alle informatie is opgehaald, daar zat behoorlijk wat tegenstrijdig materiaal in. 
 2. Er zijn 1 op 1 ouder kind gesprekken gevoerd waar de ouders meegenomen zijn in de situatie van de klas en de rol van hun kind in de klas besproken is. Ouders reageerden daar positief en begripvol op. 
 3. De inhoud van de gesprekken zijn teruggekoppeld aan de groep en de eerste stappen van de RESPECT-aanpak zijn genomen. De missie is gemaakt, de bouwstenen/afspraken, foto’s van de gewenste situatie en daarna gestart met de T-kaarten. 
 4. Met behulp van de online leeromgeving Klasse(n)Pad en de kaarten set is er gestart met de thema’s Welkom en Regie voeren.
 5. In de klas is een ouderwetse piekpijp opgehangen, idee van een leerling. Bij het halen van bepaalde doelen mogen hier muntjes in gedaan worden waarvoor ze voor een andere beloning sparen. Het was nogal een rommel in de klas in en op de tafels. Dit is nu een onderdeel geworden van de bouwstenen: kinderen spreken elkaar aan of helpen elkaar hierbij.
 6. Er worden veel gesprekken gevoerd nu MET de groep (ipv TEGEN de groep)
 7. Er worden veel reflectie gesprekken gevoerd met de groep waardoor de groep steeds meer zicht krijgt op wat prettig werkt en wat niet. 

Wat is er al veranderd:

 • Kinderen zijn meer behulpzaam naar elkaar en denken vaker na voor ze wat zeggen of roepen, ze helpen elkaar meer en corrigeren elkaar op een normale manier. Ze voelen zich niet gelijk aangevallen (er dan is het thema “op elkaar reageren nog niet eens geweest”, wel welkom en regie voeren). 
 • Dat wat we op school doen werkt door in de avond en op de sportclub. De leerkracht hoort weinig meer over gedoe dat buiten school altijd plaats vond en wat de volgende dag weer mee de klas in ging.
 • Ook op de sportclub gaat het er ineens veel leuker aan toe gaat met elkaar. 
 • Kwamen eerst in 95% van de gevallen de conflicten tijdens het buitenspelen uit deze groep, komt het nu nauwelijks meer voor.

Waar ik nu wel benieuwd naar ben of ze zichzelf nu zien als watjes 🧐 nu ze gezelliger met elkaar omgaan 😃 of dat ze ontdekken dat het gewoon veel leuker is zo met elkaar. Inzetten op het samen een groep zijn heeft ook hier duidelijk zijn vruchten afgeworpen. 

Deze maand vieren we dat het Klasse(n)Pad één jaar bestaat 💃🏼💃🏼💃🏼 . Wil je ook graag aan de slag met thema’s in je groep?  De kennismakingsbijeenkomst KlassenPad zit helaas al helemaal vol. Maar mocht je graag met Klasse(n)Pad aan de slag willen: Als je deze maand de training Klasse(n)Pad boekt, krijg je een mooie korting. Klik hier>>

met verschillige groet,

Jelly.