afscheidOveral op scholen worden podia gebouwd. Veel hand en spandiensten worden verricht. Het afscheid nadert voor groep 8 en ook voor de andere groepen komt het afscheid in zicht. De fase van Adjourning, vnan afscheid nemen. Persoonlijk ben ik niet goed in afscheid nemen. Ik wil fijne dingen altijd zo laten. Zelfs als mensen dood gaan wil ik geen afscheid nemen. Ik hou ze gewoon bij me…

De kracht van rituelen

En toch geloof ik in de kracht van rituelen. Steeds meer rituelen worden onder invloed van bezuinigingen en resultaatgericht denken afgeschaft. Terwijl vieren, terugkijken, met elkaar kijken naar wat we hebben bereikt, mooie herinneringen, moeilijke momenten, ontwikkelingen, heel erg belangrijk zijn om bij stil te staan. Rituelen zijn soms ook de gewoonten die je met elkaar hebt opgebouwd. Bijvoorbeeld elkaar begroeten als je ’s morgens de klas binnen komt. Of altijd starten met een verhaal of een gesprek.

Welke rituelen heb je met de klas opgebouwd? Welke zijn bewust, welke meer onbewust (de informele rituelen). Een positieve groep ziet er tegen op om uit elkaar te moeten gaan. Je ziet soms dat kinderen zich hier op voorbereiden door te gaan ‘vitten’ op elkaar. Beste vrienden krijgen ineens ruzie.

Voor sommige leerlingen is afscheid nemen vanuit ruzie veel makkelijker dan het voelen van het gemis. De normen vervagen en er ontstaan meer wrijvingen dan gewoonlijk en de samenwerking stokt wat. Het omgekeerde zie je ook: dat kinderen juist heel erg gaan ‘klitten’ (het reünie syndroom).

Hoe organiseer je samen met kinderen Afscheid? Hoe maak je er een betekenisvol Ritueel van?

Rituelen

Een Ritueel is een gebruik dat steeds terugkeert bij een bepaalde gebeurtenis. In dit geval aan het eind van het schooljaar. Een Ritueel heeft zes kenmerken:

  • het heeft een vast patroon
  • het bestaat uit woorden, daden en symbolen
  • je gebruikt het bij belangrijke levenservaringen
  • het verwijst naar wat belangrijk is
  • het versterkt het gemeenschapsgevoel
  • het maakt mensen (weer) sterk.

 

Sta er samen eens bij stil? Hoe nemen wij jaarlijks afscheid van elkaar? Dit geldt niet alleen voor groep 8. Wat betekent afscheid nemen voor ons? Is het vooral een gevoel van blijdschap dat je het overleefd hebt met de groep? Of ben je in gedachten je koffers al aan het inpakken? Of neem je met pijn in je hart afscheid?

Hoe geef je samen met de kinderen vorm aan de overgang van een oude naar een nieuwe periode op een bewuste manier? In de vorm van een ritueel, zodat leerlingen ook in hun verdere leven deze stappen kunnen toepassen?

 

Tips

Klassengesprekken: 
Voer klassengesprekken met de kinderen over het naderende afscheid en bespreek de signalen van ‘vitten’ of ‘klitten’. Als leerkracht is je rol vooral: aktief luisteren naar de gevoelens en verhelderen hoe het komt dat deze verschijnselen optreden.

Tijdschrift: Maak een tijdschrift met elkaar of een herinneringsboek waarin je terug gaat naar groep 1. Hoe kwam je binnen, wat heb je geleerd, wat herinner je je nog uit elke groep etc?

Ganzenbord:
 Neem de groep mee terug in de tijd. Help de leerlingen het jaar te overzien. Welke belangrijke gebeurtenissen zijn er geweest? Wat zijn bijzondere momenten geweest voor de kinderen in de klas? Je kunt een ganzenbord maken op de vloer; de vakjes stellen perioden voor; bij elk vakje wordt een gebeurtenis verteld.

Herinneringskistje: 
Zorg voor een houten kist of een schoenendoos. Alle leerlingen krijgen een vel papier. Op de tafel liggen viltstiften, tijdschriften, plakplaatjes etc. De leerlingen maken een tekening van de mooie momenten van het jaar. Dit kan met symbolen, plaatjes etc. Aan het eind van de les stoppen de leerlingen hun tekeningen in de kist of de doos. Af en toe pak je de doos en laat je kinderen een tekening eruit halen. Een leerling vertelt dan iets over de tekening van een klasgenoot. Wat zijn de herinneringen die hij/zij ziet op de tekening? Iedere leerling omschrijft een tekening van een ander.

Hoe geef jij vorm aan afscheid? Laat je ervaring achter in het commentaarveld hieronder!

Maak er een mooi en verschillig afscheid van!

Hartelijke groet, Jelly