Coaching

.

Coaching Moeilijke groep

Je hebt een pittige klas voor je neus. Wat je ook probeert, het lijkt wel of je nooit echt contact met ze rijgt. Je baalt als een stekker. Heb je het ene brandje geblust, ligt er ergens anders alweer iets te smeulen. Het kost je bakken energie. Je voelt je meer politie agent dan leerkracht en aan het eind van de dag zit je er helemaal doorheen. Als dit nog veel langer duurt haak je af.

Teamkracht

Je hebt een pittig team. Stuk voor stuk zijn het hardwerkende collega’s maar als team komt het allemaal nog niet lekker uit de verf. Een pittige discussie voeren is lastig omdat thema’s snel persoonlijk worden opgepakt. Je denkt dat je duidelijk bent geweest en dat zaken opgepakt kunnen worden, maar dat blijkt na verloop van tijd toch anders.

Wat anderen zeggen over de opleiding

Door de opleiding voel ik me sterker, steviger in het coachen van leerkrachten. Ik voel me gesterkt  in mijn handelen als het gaat om de aanpak van een “moeilijke groep”. 

 – Marjolein (Ambulant Begeleider)

“Binnen de opleiding zijn er veel momenten waarbij reflectie centraal staat; even stilstaan en terug kijken van hoe je de dingen aangepakt hebt. Waarin kun je nog leren en hoe ga je dan verder. Voor mij is de opleiding één groot feest van herkenning van zaken waar ik in de praktijk van alledag mee bezig ben. Het is dus vooral praktisch en tegelijkertijd wordt mijn persoonlijke rugzak en mijn professionele gereedschapskist gevuld”.

Nicole (Intern Begeleider)

“In mijn rol van intern begeleider was ik al langere tijd op zoek naar de verbinding tussen het groepsproces en het leerproces. Een veilig pedagogisch klimaat is in mijn optiek onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van kinderen op de verschillende vakgebieden. Steeds vaker merkte ik dat het groepsproces of de groepsdynamiek een probleem voor de leerkracht was. In de opleiding Specialist Klasse(n)kracht heb ik geleerd om gericht naar het groepsproces te kijken en de leerkracht te coachen in het creëren van een veilig pedagogisch klimaat in de klas”.