Coaching 'moeilijke' groep

.

Coaching “moeilijke” groep

Je hebt een pittige klas voor je neus. Je komt ogen en oren tekort. Ze letten voortdurend op elkaar, bemoeien zich overal mee of vertonen dominant gedrag. Je voelt je meer politie agent dan leerkracht. Dit is niet wat je wilt maar je hebt van alles al geprobeerd. Hoe pak je dit aan?

Wat anderen zeggen over de opleiding

Door de opleiding voel ik me sterker, steviger in het coachen van leerkrachten. Ik voel me gesterkt  in mijn handelen als het gaat om de aanpak van een “moeilijke groep”. 

 – Marjolein (Ambulant Begeleider)

“Binnen de opleiding zijn er veel momenten waarbij reflectie centraal staat; even stilstaan en terug kijken van hoe je de dingen aangepakt hebt. Waarin kun je nog leren en hoe ga je dan verder. Voor mij is de opleiding één groot feest van herkenning van zaken waar ik in de praktijk van alledag mee bezig ben. Het is dus vooral praktisch en tegelijkertijd wordt mijn persoonlijke rugzak en mijn professionele gereedschapskist gevuld”.

– Nicole (Intern Begeleider)

“In mijn rol van intern begeleider was ik al langere tijd op zoek naar de verbinding tussen het groepsproces en het leerproces. Een veilig pedagogisch klimaat is in mijn optiek onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van kinderen op de verschillende vakgebieden. Steeds vaker merkte ik dat het groepsproces of de groepsdynamiek een probleem voor de leerkracht was. In de opleiding Specialist Klasse(n)kracht heb ik geleerd om gericht naar het groepsproces te kijken en de leerkracht te coachen in het creëren van een veilig pedagogisch klimaat in de klas”.

“De kracht van de opleiding SKK ligt bij de tweeledige opbouw. Er wordt afwisselend aandacht besteed aan je persoonlijke ontwikkeling met alle facetten die daarbij komen kijken en aan de praktische vaardigheden die je in kunt zetten bij het begeleiden van een moeilijke groep. Deze twee aspecten kunnen niet zonder elkaar, versterken elkaar en maken dat je een intensieve, mooie ontwikkeling door kunt maken die op allerlei terreinen van je werk invloed heeft en je nieuwe inzichten en tools geeft.

– Petra (Ambulant Begeleider).

“Wij hebben in ons werk, als Ambulant Begeleiders, te maken met veel individuele vragen op eindniveau. Door het gedachtegoed van Klasse(n)Kracht!® en de bevlogenheid en kennis van Jelly hebben we het afgelopen jaar goede trajecten kunnen wegzetten. De focus alleen op het kind wordt meer verlegd naar de focus op de groep en het handelen en Zijn van de leerkracht. Dit kind in deze klas met deze leerkracht op deze school in dit gezin in deze wijk…
In de opleiding is continue verbinding met de theorie, met jezelf en de ander. Waarbij het complexe groepsvormingsproces handen en voeten krijgt, vanuit je persoonlijke MensKracht”.
 

– Annuska en Lucy (Ambulant Begeleiders)
.