Op 16 januari had ik een trainingsdag Klasse(n)Kracht!®. Bianca bracht een casus groep 4 in, bestaande uit 26 leerlingen, waarvan 20 jongens en 6 meisjes. De groep was zo’n 4 1/2 maand onderweg en er was geen stabiele werksfeer. Kinderen hadden hun plek in de groep nog niet gevonden. Er was veel onrust en onderlinge verwarring en er werd gepest. De leerkracht had last van deze onrust en het regeloverschrijdend gedrag van de leerlingen. Op een schaal van 0 – 10 ‘hoe ervaar jij de sfeer in de groep’, scoorde de leerkracht een 5.Stap 1

 

Casus groep 4!

Stap 1 Na de studiedag is Bianca samen met de leerkracht en de groep aan de slag gegaan. Als eerste heeft ze onderzoek gedaan naar het gevoel van veiligheid en welbevinden van alle leerlingen door de thermometer in te laten vullen en door het voeren van gesprekken met de kinderen. Uit de gesprekken kwam heel duidelijk naar voren dat de kinderen het niet naar hun zin hadden in de groep. Ze hadden last van de onrust, last van een paar jongens die heel dominant waren en alles wilden bepalen in de groep en ook last van de leerkracht omdat hij steeds zo boos moest worden op de klas. De groep wil het heel graag anders, maar krijgen dit zelf niet voor elkaar.

Stap 2 was de terugkoppeling van de gesprekken aan de klas met daarbij de formulering van het verlangen van de groep en natuurlijk de check bij de kinderen zelf. Klopt dit? Heb ik goed naar jullie geluisterd?

Stap 3 Ouders zijn uitgenodigd voor een ouderavond. Daarin is uitgelegd wat er in de groep speelde en hoe ze dit gingen aanpakken. Ook zijn er verwachtingen uitgesproken over het gedrag van de ouders op school en de communicatie met hun kind over schoolse zaken.

Stap 4 Samen met de kinderen is de groepsmissie geformuleerd.

Stap 5 Met de leerlingen zijn opnieuw regels afgesproken. Regels die te maken hebben met de missie. Vervolgens zijn de regels ook zichtbaar gemaakt met foto’s en T-kaarten.

Stap 6 Het fichesysteem is geïntroduceerd.

Stap 7 De leerkracht voert consequent regie op de afgesproken regels en blijft daarin neutraal

Stap 8 Leerlingen voeren reflectie gesprekken met een interne coach. Het doel hierbij is dat kinderen verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen gedrag.

Stap 9 Er worden dagelijkst activiteiten ingepland die de norming en de stormingsfase ondersteunen

Stap 10 Er worden bij diverse vakken gebruik gemaakt van samenwerkingsopdrachten

Bianca schrijft: ‘Al na een paar dagen na het invoeren van de groepsmissie, de afspraken en het fiche-systeem kreeg de leerkracht reacties van ouders dat ze het verschil merkten bij hun kind. Leerlingen gingen met meer plezier naar school en kwamen met positieve verhalen thuis.

Inmiddels zijn we een aantal weken verder en is er een rustige werksfeer in de groep. De kinderen geven elkaar complimenten en het pestgedrag is afgenomen.​ De leerkracht geeft de groep op dit moment een 7,5. Hij heeft meer plezier in zijn werk en kan nu gewoon lesgeven’.

Wat maakt het verschil?

Elke keer wanneer ik dit soort ervaringen zelf ervaar of van anderen hoor, vraag ik me af wat nu maakt dat er zo snel een andere sfeer gerealiseerd kan worden in de klas. Het is niet ingewikkeld. Elke leerkracht kan dit volgens mij. Zijn het de gesprekken met de kinderen? Met daaruit voortvloeiend de gezamenlijke focus? Of is het de duidelijkheid van de leerkracht die nu heel gericht regie voert? Is het ‘het gedoe’ buiten de klas bespreken? En tegelijkertijd is het soms ook nog zo kwetsbaar. Wat denk jij dat het verschil maakt? (leuk als je reageert in het commentveld hieronder).

Kwetsbaar

Een tijdje geleden schreef ik een blog over een groep 5/6. Rond de Kerst scoorde de leerkracht deze groep een 2 en na drie weken was het een 7. Nu is de situatie in de groep gewijzigd. Twee dagen in de week is er een nieuwe leerkracht in de klas gekomen. Dus drie dagen leerkracht A en twee dagen leerkracht B. Ik kreeg donderdag een mail met: ‘we zijn weer terug naar de stormingsfase. Er wordt meer gepraat, er wordt weer gelopen en op die manier aandacht gevraagd, niet stil gewerkt. Allerlei oud gedrag steekt de kop weer op…tot zelfs een boze bui met kruk in de lucht…’

Fascinerend toch? Wat gebeurt er waardoor het evenwicht onmiddellijk zo verstoord raakt bij de komst van een nieuwe leerkracht en de groep terugvalt in de stroming fase. Op zich niet vreemd, want de groep heeft zich opnieuw tot elkaar en de nieuwe leerkracht te verhouden. Zo kwetsbaar is het dus. Word in een bepaalde behoefte niet meer voorzien? Ik ga maandag weer op bezoek. Ik ben benieuwd naar wat ik zie en hoor. Fijne week!

Met een verschillige groet,

Jelly.

Ps Wil je ook graag meer weten over de RESPECT-aanpak? Op 31 mei is de laatste open inschrijving Klasse(n)Kracht!® voor dit schooljaar. Er zijn nog 6 plekken. (www.klassenkracht.nl)