Training Samen Bouwen aan Vertrouwen

Je hebt soms het gevoel dat er dingen in je klas spelen waar je je vinger niet achter krijgt.

Neem bijvoorbeeld Bas. Hij heeft eigenlijk helemaal geen aansluiting met de anderen kinderen van de groep. Hij mag wel meedoen met voetballen maar dit gaat heel vaak mis. En als het dan mis gaat, loopt hij boos weg of reageert zijn boosheid af op de anderen. Hij blijft erg lang in zijn boosheid hangen.

Op het sociogram heb je gezien dat hij 19 x negatief gekozen wordt. Je merkt ook dat de andere kinderen liever niet meer met hem willen samenwerken. Je snapt dit, maar je hebt ook te doen met Bas. Je vindt het belangrijk dat kinderen zich fijn voelen bij jou in de klas, maar je weet eigenlijk niet goed hoe je dit moet aanpakken.

Veel groepen stromen en kunnen door met zich ontwikkelen, er zijn ook groepen die vastlopen, die in een soort loop zitten en daar niet uit komen. In Samen Bouwen aan Vertrouwen staat de pijler Erbij Horen, Contact en Communicatie en Trainen van Vaardigheden van de RESPECT-aanpak centraal. In Samen Bouwen aan Vertrouwen ga je op zoek naar het thema van de groep. Welk patroon wordt hier steeds herhaald?  Wat zie je op de voorgrond en wat speelt zich af op de achtergrond. Hoe kunnen we vanuit contact en verbinding niet alleen Bas maar de hele groep versterken zodat ze als het ware door hun thema door kunnen groeien in hun ontwikkeling. 

In een (pittige) groep zijn er altijd thema’s die spelen.

Soms is dat een groep waar impulsbeheersing nog zo laag is, dat alles er maar uit geflapt wordt. Of een klas waar kinderen heel sterk op elkaar letten en zich de hele tijd met elkaar bemoeien. Of een groep die steeds de grens opzoekt en als het even kan er net even overheen tikt.

Wat als we gedrag leren zien als een richtingaanwijzer. Waar wijst dit gedrag van de groep dan naar? Ik blijf dit keer op een keer een interessante zoektocht vinden. En waarom bij de ene leerkracht wel en bij de andere niet? Waar heeft dat mee te maken?

De online training ‘Samen Bouwen aan Vertrouwen’ leert je hoe je meer regie kunt voeren op sociale veiligheid. Hoe je het thema van de groep kunt ontdekken en dit samen met de klas oppakt en begeleidt. Als jij als leerkracht of begeleider voelt dat er echt iets mag veranderen in de groep, je er echt voor wil gaan, zodat je de groep kunt begeleiden naar een volgende fase/niveau, dan is deze training voor jou. 

Na deze training:

Weet je precies hoe jij de onderlinge verhoudingen tussen leerlingen kunt versterken

Weet je hoe je mbv de RESPECT-aanpak© het onderlinge vertrouwen in een klas versterkt

Herken je patronen in de groep en gebruik je interventies die de sfeer in de klas versterken

Weet je precies wat je moet doen om de groep naar een volgende fase van groepsontwikkeling te begeleiden

Weet je hoe je gedrag in een groep positief kunt beïnvloeden