Boek

Met RESPECT voor de klas

Klik hier of op de afbeelding van het boek voor een inkijkexemplaar!

Klasse(n)Kracht: met RESPECT voor de klas is een aanpak om het groepsvormingsproces in de klas actief te begeleiden. Het biedt een werkwijze om vanaf de voordeur regie te voeren op een sociaal, veilig en krachtig klimaat in de klas en in de school. Het is geen anti-pestprogramma, maar een groepsvormingsprogramma. Het geeft je inzicht in al die factoren die op elkaar inwerken als een groep bij elkaar komt. Of, om met Johan Cruijff te spreken: “Je gaat het pas zien als je het doorhebt”.

Klasse(n)Kracht: met RESPECT voor de klas is een aanpak die in de praktijk van ‘de moeilijke klas’ tot stand is gekomen. Elke letter van RESPECT staat voor een belangrijke pijler van groepsvorming:

  • R: Regels, Routines en Rituelen
  • E: Erbij horen
  • S: Samenwerken en Samenspelen
  • P: Persoonlijk Meesterschap
  • E: Energie
  • C: Contact en Communicatie
  • T: Trainen van Vaardigheden

De P is daarbij misschien wel het belangrijkst, want dat ben jij! Persoonlijk Meesterschap: leiding nemen en leiding geven in samenhang met je eigen persoonlijke ontwikkeling.

Dit boek is geschreven voor leerkrachten, intern begeleiders en directeuren in het basisonderwijs. Directeuren en intern begeleiders kunnen met de RESPECT-aanpak regie voeren op groepsvorming en een omgeving creëren waarin leerkrachten concreet aan de slag kunnen met groepsvorming. Maar uiteindelijk is dit boek geschreven voor de leerlingen, zodat zij een leerkracht krijgen die het verschil maakt, een leerkracht die weet wat nodig is om van een klas een team te maken. Zodat zij in een groep en op een school zitten waar aandacht is voor ‘Wie ben ik?’ en ‘Wie is de ander?’. Waar kinderen leren hoe zij vanuit wie ze zijn een bijdrage kunnen leveren aan het geheel en sterker in hun schoenen staan.