Bedankt, maar wacht nog even

Je aanvraag voor het gratis e-book is gelukt. Je ontvangt dit over enkele minuten in de mail. Maar hoe zou je het vinden om meteen met je klas aan de slag te gaan?

Lees dan verder.

R
Tools om een stevig fundament met je groep te bouwen
R
Rust in je groep door helder regie te voeren
R
Stap voor stap de lessen met de groep doen
R
Praktische en concrete tips
R
De basis voor een fijne sfeer

Bestel de mini training ‘Rust in de klas’ nu voor maar

 € 17,00 (ipv 27,00)

"
Met respect voor de klas

Concrete tools

Klasse(n)Kracht® geeft me concrete tools en daardoor houvast om een echt fundament te bouwen.

Super waardevol

Ik snap nu veel beter wat er in een groep kan gebeuren en ook heb ik meer concrete tools bij wat ik daar als leerkracht mee kan.

Onder de indruk

Ik wilde even laten weten dat ik onder de indruk ben.

 

Mijn missie met deze online training

Al 20 jaar begeleid en train ik leerkrachten met ‘moeilijke’ groepen. Inmiddels ook al honderd Specialisten Klasse(n)Kracht opgeleid. Het is mijn diepste wens een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Dat school een plek is waar je je fijn voelt, waar je jezelf leert kennen, waar anderen jou leren kennen en waar je geholpen wordt om met elkaar te kunnen samenwerken en samenspelen op een fijne manier.

Het is mijn verlangen om leerkrachten alle tools in handen te geven die nodig zijn om de diepere betekenis van het groepsdynamische proces te begrijpen. Met als doel kinderen sociaal, zelfbewust, zelfverzekerd en zelfverantwoordelijk te leren worden zodat zij leren om op een fijne manier met elkaar samen te leven.

Bestel nu voor €17

En krijg direct toegang!

klassenpad-jelly-bijlsma-wie-ben-ik