Ben je helemaal klaar met dat gedoe in je klas?

Creëer stap voor stap rust in je klas en maak er samen een fijne groep van.

Coaching moeilijke groep

WERKEN MET DE RESPECT-AANPAK©

COACHING DE ‘MOEILIJKE’ GROEP

online basistraining Klasse(n)Kracht voor rust en positiviteit in de groep

RUST IN DE KLAS

(ONLINE) TRAININGEN

Post HBO opleiding specialist

CPION ERKENDE POST HBO OPLEIDING

OPLEIDING SPECIALIST KLASSE(N)KRACHT

Post HBO opleiding specialist

SOCIAAL VEILIGE EN KRACHTIGE SCHOOL

TEAMTRAJECT KLASSE(N)KRACHT

Coaching moeilijke groep:

“We hebben echt een fijnere sfeer in de groep die voor de kinderen veilig aanvoelt. Ze kunnen elkaar feedback geven en dit ook van elkaar aannemen.
Ze houden zich beter aan de afgesproken regels. Er is meer respect voor elkaar. Er is meer rust in de klas.

Online trainingen:

“Over de basistraining: Het grote verschil zit hem erin dat ik enorme behoefte had aan tools. Ik kan nog zoveel theorieën lezen en ook nog begrijpen, maar dan… Klasse(n)Kracht geeft me concrete tools en daardoor houvast om een echt fundament op te bouwen.

Opleiding KK Specialist

“In mijn rol van IB’er merkte ik steeds vaker dat het groepsproces of de groepsdynamiek een probleem voor de leerkracht was. In de opleiding Specialist Klasse(n)kracht heb ik geleerd om gericht naar het groepsproces te kijken en de leerkracht te coachen in het creëren van een veilig pedagogisch klimaat in de klas.

Teamtraject:

“Wat is het rustig in school. Wat is er een fijn pedagogisch klimaat voelbaar, alle leerkrachten spreken dezelfde taal. Overal een missie zichtbaar, in elke klas bouwstenen, in elke klas T-kaarten hangend aan de muur (met taal en foto’s) en levend in de klas. De teamscholing Klasse(n)kracht heeft zichtbaar effect.

KLASSE(N)PAD

Kinderen die sterk op elkaar reageren of meiden die heel stiekem zijn of misschien herken je wel haantjesgedrag in je klas? Kinderen voelen zich niet veilig in de groep. Je bent op zoek naar een training en concreet materiaal dat jou helpt om dit probleem op te lossen. 

Klasse(n)Pad thema's

Deze scholen doen o.a. al mee

basisschool logo
basisschool logo
basisschool logo
basisschool logo
basisschool logo
basisschool logo
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
logo basisschool
CRKBO geregistreerde instelling